Avustukset kunnossapitoon pääkuva

Navigaatiovalikko

Kunnossapitoavustukset

Kunnossapitoavustukset

Tiekunnat voivat hakea kunnasta avustusta yksityisteiden kunnossapitoon.

Avustuksen hakeminen

Hae kunnossapitoavustusta kunnasta. Tarkempi hakuaika ilmoitetaan vuosittain. Uusista avustusehdoista 1.1.2022 alkaen on päätetty Liperin kunnanvaltuuston kokouksessa 28.3.2022 § 8. Kunnanvaltuuston päätöksen voit lukea alla olevasta linkistä.

Kunnanvaltuuston päätös 28.3.2022 § 8

Vuoden 2022 yksityisteiden kunnossapitoavustushaku on päättynyt! Avustukset käsitellään loka-marraskuun aikana.

Kunnan avustus

Kunnat voivat halutessaan avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista ja avustuksen ehdoista. Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat kunnan päätettävissä.

Edellytyksenä avustuksen myöntämisellä tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityistielaissa on asetettu avustuskriteereihin, että kunnan on otettava huomioon avustuskriteereissään tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.

Väyläviraston Vyyti-lomakkeella yksityistietietojen ilmoittaminen: Tekemällä yksityistieilmoituksen Digiroadiin, tiekunta saa itselleen tositteen yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroadiin, jota tarvitset liitteenä avustushakemuksen liitteenä. Voit myös hakea pelkän tositteen, jos olet aiemmin vienyt tiedot Digiroadiin. Liitä Digiroadista saamasi tosite hakemuksen liitteeksi sähköisessä hakemuksessa skannattuna tai kopioituna kirjaamoon, tai postitse hakemuksen mukana.

VYYTI-lomake Väyläviraston Digiroad - järjestelmään, ilmoita puuttuvat tai muuttuneet tiedot tai tilaa pelkkä tosite hakemusta varten

Avustusehdot

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja jakoperusteet 1.1.2022 alkaen

1.1.2022 alkaen kunnossapitoavustukset on haettava vuosittain ajantasaisuuden seurannan vuoksi uudestaan, vaikka tiekunta olisi saanut aiempina vuosina myöntävän kunnossapitoavustuksen. Kunnossapitoavustusten tarkempi hakuaika ilmoitetaan vuosittain kunnan verkkosivuilla.

- Yksityistielle tulee olla perustettuna yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta.

- Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmissä ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkoston tietojärjestelmässä (Digiroad).

- Tiekunta on pitänyt yksityistielain mukaiset kokoukset ja näin pysynyt järjestäytyneenä.

- Yksityistie on pysyvän asutuksen käyttämä tie. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka.

- Avustusta voi saada myös tie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys kuten se, että tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen tai muuten merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja kuten, että tien varrella on palvelulaitos, yleinen uima- ja veneranta, kylätalo, merkittävä matkailukohde jne.

- Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei tällaista liikennöintiä saa kieltää ilman kunnan suostumusta. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.

- Tien pituuden oltava vähintään 500 metriä. - Jaettavana oleva avustusmääräraha jaetaan avustusehdot täyttävien tiekuntien kanssa avustettavan tienpituuden (tien alkupisteestä pysyvän asutuksen liittymään) suhteen tasan. - Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa viimeisimmän kokouksen pöytäkirja ja tosite siitä, että tiedot on ilmoitettu Digiroadiin. Yksityistielain 60 §:ssä edellytetään, että vuosikokousta vastaava kokous on pidettävä vähintään joka neljäs vuosi.

- 1.1.2022 alkaen kunnossapitoavustukset on haettava vuosittain ajantasaisuuden seurannan vuoksi uudestaan, vaikka olisi saanut aiemmin myöntävän kunnossapitoavustuksen. Kunnossapitoavustusten tarkempi hakuaika ilmoitetaan vuosittain kunnan verkkosivuilla.


Kunnossapitoavustushaku vuodelle 2022 on päättynyt

Toimita hakemuksen liitteenä viimeisimmän tiekunnan kokouksen pöytäkirjan kopio ja tosite siitä, että tiedot on ilmoitettu Väyläviraston Digiroad-järjestelmään.

Yksityistielaissa edellytetään, että vuosikokousta vastaava kokous on pidettävä vähintään joka neljäs vuosi, joten tämän on käytävä ilmi tiekunnan kokouksen pöytäkirjan kopiosta. Digiroadin Vyyti-lomakkeella voit ilmoittaa puuttuvat tiedot tai tehdä niihin muutoksia. Voit myös tilata pelkän tositteen hakemusta varten, jos olet vienyt tiedot jo aiemmin Digiroadiin. Sähköiseen hakemukseen liitetiedostot voi lisätä viimeisessä vaiheessa.

Haku ensisijaisesti Miunpalveluissa

Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Liperin kunta, elinympäristöpalvelut, Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi. Kirjaamon viestiin otsikoksi "Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2022"

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen ja päätös tehdään syksyn 2022 aikana, kuitenkin viimeistään ennen vuodenvaihdetta.

Katso myös

Yksityistien parantamisen avustaminen valtionavustuskelpoisille yksityisteille, ELY-keskus

Neuvoa yksityistieasioihin, Suomen tieyhdistys


 

Uutisen lisäys (ylläpito)

Yhteystiedot

Jouni Pekonen

Tekninen johtaja
 050 467 3533
jouni.pekonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Jasper Rouvinen

Hallintosihteeri
 040 706 4145
jasper.rouvinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute