Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Viinijärven koulukeskuksen jatkotoimenpiteitä valmistellaan

Viinijärven koulukeskuksen jatkotoimenpiteitä valmistellaan

Valmistelemme nopealla aikataululla tilannetta välittömästi lieventäviä toimenpiteitä. Pyrimme käynnistämään koulukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelun kevään aikana.

Viinijärven koulun sisäilmaselvitys, rakennustekniset tutkimukset sekä altistumisolosuhdearvio ovat valmistuneet. Näiden pohjalta työterveyslääkäri on laatinut terveydellisen merkityksen arvioinnin, ja terveystarkastaja on tehnyt kokonaisuudesta terveyshaitta-arvion.

Koulukeskuksen henkilökunnalle sekä Viinijärven koulun ja päiväkodin lasten huoltajille on pidetty asiasta tiedotustilaisuudet tiistaina 22.2.2022.  Tiedotustilaisuudessa kuultiin insinööritoimisto 2K:n yhteenveto tuloksista sekä työterveyslääkärin ja terveystarkastajan puheenvuorot.

Altistumisolosuhdearviossa alkuperäisen osan ensimmäinen kerros sekä kellaritilat on todettu sellaisiksi rakennusosiksi, joissa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen. Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen niillä alueilla, joista on ilmayhteys alakäytävään tai kellareihin.

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimusraportin sekä altistumisolosuhdearvion perusteella rakennuksessa on terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Kuntotutkimuksessa on myös havaittu puutteita vuonna 1997 rakennetun laajennusosan luokkahuoneiden ilmanvaihdossa sekä linoleumipinnoitteen hajua.

Terveydensuojelulain 27 §:n nojalla kiinteistön omistajaa kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin havaittujen terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi kuntotutkimusraportissa esitettyjen keinojen avulla, ja toimittamaan selvitys tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä terveydensuojeluviranomaiselle 31.05.2022 mennessä.

Elinympäristöpalvelut ovat valmistelleet nopealla aikataululla tilannetta välittömästi lieventäviä toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa ilmanvaihdon tehostaminen ja kellareiden alipaineistaminen. Lisäksi valmistelemme terveystarkastajan ohjeiden mukaisesti joidenkin tilojen käytön rajaamista ja toimintojen siirtämistä alueilta, joissa on havaittu ongelmia.

Kunta pyrkii käynnistämään koulukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelun kevään aikana. Tässä yhteydessä arvioidaan peruskorjauksen laajuus, korjausaste, tilaohjelma ja taloudelliset vaikutukset. Lisäksi kunnassa selvitetään parhaillaan mahdollisia väliaikaisia tilaratkaisuja. Tiedotamme näistä lisää heti, kun mahdollista.

Viinijärven koulun julkisivu.