Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Varhaiskasvatuksen tiedote koronaepidemiaan ja sen ehkäisyyn liittyen

Varhaiskasvatuksen tiedote koronaepidemiaan ja sen ehkäisyyn liittyen

Ohjeiden tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen yksiköitä toimimaan koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle.

Tämä tiedote perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeisiin. Tartuntatautilakia on väliaikaisesti muutettu 5.8.2021 (447/2021) § 58 on ohjeet perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle.

Päiväkodissa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa  

  • lapsilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja siitä annetaan toimintaohjeet. Hyvä käsihygienia ehkäisee myös muita tartuntatauteja.
  • huolehditaan riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, toiminta järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Ohjeiden tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen yksiköitä toimimaan koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle. Ohjeita noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi.

Toimintaa suunniteltaessa on tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet.

1. Oireisena jäädään kotiin

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

THL nettisivuilta löytyy lisätietoa:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus 

Varhaiskasvatukseen ei voi tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.  Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen lapseen säilyttäen riittävän etäisyyden. 

Jos lapsen oireet viittaavat koronaan toimitaan THL:n ohjeiden mukaan. Ajantasainen ohjeistus löytyy:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Siun sote ohjeistaa miten toimitaan, jos lapsella on koronaan viittaavia oireita.

Jos lapsi ohjataan koronatestiin, testin tulosta odotetaan kotona tai toimitaan Siun soten antamien ohjeiden mukaisesti. Testituloksen ollessa negatiivinen, lapsi voi tulla varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Suositus on, että jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena. Varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Siun soten tartuntataudeista vastaava yksikkö antaa epidemiatilanteen perusteella tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä.

https://www.siunsote.fi/korona

Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen.  Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

2. Ryhmäkoot

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

3. Fyysiset kontaktit pidetään minimissä

Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön liikkuvuus ryhmien ja yksiköiden välillä minimoidaan.

Toimintaa tapahtuu pienryhmissä, jolloin pystytään rytmittämään ja porrastamaan ettei pienryhmät ole samoissa tiloissa yhtä aikaa. Toiminta tapahtuu mahdollisimman paljon ulkona, jolloin tartuntariski pienenee ja ulkoalueita voidaan hyödyntää pihojen ulkopuolelta.

Ruokailu järjestetään pienryhmissä ryhmän omissa tiloissa, joissakin tapauksissa koulujen ruokasalissa porrastetusti.

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.

Tuonti- ja hakutilanteissa toimitaan yksikkökohtaisten ohjeiden mukaisesti ja sisätiloihin mennessä käytetään kasvomaskia. Lapsen vasu -keskusteluissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Muissa tapaamisissa huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskeja. Tiedottamista lisätään lapsen päivästä TinyApp-sovelluksen kautta.

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen.

4. Hygieniasta huolehditaan

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä.

Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa. 

Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla ja lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aina aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Ohjeistus löytyy:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Toistaiseksi annostelemme ruoan lapsille. Siivoamme tehostetusti ja puhdistamme lelut säännöllisesti. Lapsi voi tuoda oman tärkeän lelun (esim. unikaveri) varhaiskasvatukseen ja viedä lelun kotiin päivän päätteeksi. Pyydämme huoltajia huolehtimaan lelun puhtaudesta. Käymme ryhmissä läpi hygieniaohjeita lasten kanssa ja positiivisuus edellä.

5. Lasten omat tavarat

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

6. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan jollakulla koronavirustartunta, Siun soten henkilökunta selvittää, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet jäljitetään ja asetetaan tartuntatautilain nojalla karanteeniin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti

Olettehan yhteydessä lapsen kasvattajiin, päiväkodin johtajaan tai varhaiskasvatuksen johtajaan teitä askarruttavissa asioissa.

Kolme lasta leikkimässä ulkona hymyillen

Lisätietoja: