Kunnanhallitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Kunnanhallitus sisältö

Liperin kunnanhallitus

Kunnanhallitus laittaa valtuuston tekemät päätökset täytäntöön.

Kunnanhallitus vastaa Liperin hallinnosta ja taloudesta, henkilöstöasioista sekä sisäisestä valvonnasta.

Kunnanhallitus laittaa valtuuston tekemät päätökset täytäntöön ja valmistelee päätettäväksi tulevat asiat valtuustolle.

Kunnanhallitus edustaa Liperin kuntaa ja käyttää liperiläisten puhevaltaa.

Liperin kunnanhallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai, tarvittaessa useamminkin.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Mira Karjalainen (KESK), p. 040 740 9125, mira.karjalainen@liperi.fi

Varapuheenjohtaja Tero Kuittinen (SDP), p. 050 517 9448, tero.kuittinen@liperi.fi

Liperin kunnanhallituksen jäsenet:

Mikko Kaskiniemi (KESK), p. 044 051 2256, mikko.kaskiniemi@liperi.fi
Päivi Koistinen (SDP), p. 040 528 8051, paivi.koistinen@liperi.fi
Heikki Kontkanen (KESK), p. 044 347 2006, heikki.kontkanen@liperi.fi
Juha Kosonen (KOK), p. 040 734 5908, juha.kosonen@liperi.fi
Juhani Kummunmäki (Sit. Tulevaisuuden tekijät), p. 040 725 8861
Piritta Kärki (Sit. Tulevaisuuden tekijät), p. 040 591 0823, piritta.karki@liperi.fi
Tuula Pakarinen (SDP), p. 050 433 4842, tuula.pakarinen@liperi.fi

Liperin kunnanhallituksen varajäsenet:

1. Veli-Matti Räty (KESK), p. 050 384 0352, veli-matti.raty@pp.inet.fi
2. Esko Karkkonen (SDP), p. 0400 984 152, esko.karkkonen@edu.liperi.fi
3. Helinä Hoppa (KESK), p. 044 339 2453, helina.hoppa@edu.nurmes.fi
4. Marja-Leena Kivivuori (SDP), p. 050 537 2023, marja-leena.kivivuori@liperi.fi
5. Pirkko Hyvärinen (KESK), p. 040 416 7010, hyvarinenpirkko@gmail.com
6. Mauri Tolvanen (KOK), p. 0400 276 470, mauriantero56@gmail.com
7. Oili Vilén (PS), p. 050 490 4573, oilivilen@netti.fi
8. Kari Pitkänen (Sit. Tulevaisuuden tekijät), p. 040 087 0668, karipitka@gmail.com
9. Anne Jetsonen (SDP), p. 0500 885 333, anne.jetsonen@liperi.fi

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnasta viime kertaa runsaammin vastauksia Pokalin liikuntakyselyyn

Liperin kunnasta viime kertaa runsaammin vastauksia Pokalin liikuntakyselyyn

Kyselyn mukaan isoimmiksi esteiksi liikunnalle koetaan työ ja koronapandemiaan liittyvät rajoitukset. Liperin kunnasta vastauksia kyselyyn tuli 662.

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n maakunnallinen liikuntakysely oli käynnissä 8.2.–8.3.2021 ja se kohdennettiin yli 18-vuotiaisiin kuntalaisiin.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden seurannassa hyödynnetään valtakunnallisia kyselyjä ja tutkimuksia, kuten kahden vuoden välein toteutettavaa kouluterveyskyselyä ja LIITU-kyselyä, jonka uusimmat tulokset julkaistaan 27.5.2021.

Pokalin liikuntakyselyyn vastasi tänä vuonna 662 kuntalaista. Vastausten määrä oli Pohjois-Karjalan kunnista toiseksi suurin heti Joensuun jälkeen.
Liikuntasuositusten mukaan liikuntaa harrastavien kuntalaisten osuus on noussut vuodesta 2017, jolloin osuus oli 11 % vastaajista ja nyt 15 %. Vaikka kehitystä on tapahtunut, terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien osuus on edelleen alhainen. Toisaalta on mahdollista, että osa vastaajista ei miellä arkisen hyötyliikunnan muotoja (marjastus, kalastus, metsästys, lumi- ja pihatyöt) fyysiseksi aktiivisuudeksi omissa vastauksissaan.

Harrastetuimpien lajien kirjo ja suosio on pysynyt melko samana. Kuntosaliharjoittelun suosio on jonkin verran lisääntynyt edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna.

Neljä viidestä vastaajasta ilmoittaa saavansa kunnan liikuntapalveluista riittävästi tietoa (yli 80 % vastaajista). Aikaisemman kyselyn tuloksiin verrattuna entistä useammat vastaajat kokevat, että kunnassa on riittävästi liikuntapalveluja (66,6 % -> 78,6 %).

Noin kolmannes vastaajista (32 %) kokee, että liikunnan harrastamiselle ei ole erityisiä esteitä. Isoimmiksi esteiksi koetaan työ ja koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ja sitä kautta peruuntuneet vuorot ja ryhmät. Myös jaksaminen ja aikaansaavuus sekä terveydelliset ongelmat nousevat esille muina liikkumisen esteinä.

Kaksi maastopyöräilijää värikkäissä vaatteissa rannan lähellä olevalla metsäpolulla

Lisätietoja kyselyn tuloksista:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute