Kunnanhallitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Liperin kunnanhallitus

Liperin kunnanhallitus

Kunnanhallitus laittaa valtuuston tekemät päätökset täytäntöön.

Kunnanhallitus vastaa Liperin hallinnosta ja taloudesta, henkilöstöasioista sekä sisäisestä valvonnasta.

Kunnanhallitus laittaa valtuuston tekemät päätökset täytäntöön ja valmistelee päätettäväksi tulevat asiat valtuustolle.

Kunnanhallitus edustaa Liperin kuntaa ja käyttää liperiläisten puhevaltaa.

Liperin kunnanhallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai, tarvittaessa useamminkin.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Sanna Rissanen (SDP), p. 040 568 4083, sanna.rissanen@luottamus.liperi.fi

Varapuheenjohtaja Mauri Tolvanen (KOK), p. 0400 276470, mauri.tolvanen@luottamus.liperi.fi

Liperin kunnanhallituksen jäsenet:

1. Sanna Rissanen (SDP), p. 040 568 4083, sanna.rissanen@luottamus.liperi.fi
2. Mauri Tolvanen (KOK), p. 0400 276470, mauri.tolvanen@luottamus.liperi.fi
3. Tero Karttunen (PS), p. 0500 170 965, tero.karttunen@luottamus.liperi.fi
4. Mikko Kaskiniemi (KESK), p. 0440 512256, mikko.kaskiniemi@luottamus.liperi.fi
5. Heikki Kontkanen (KESK), p. 044 347 2006, heikki.kontkanen@luottamus.liperi.fi
6. Kirsi Koppinen (KESK), p. 040 574 9798, kirsi.koppinen@luottamus.liperi.fi
7. Tero Kuittinen (SDP), p. 050 517 9448, tero.kuittinen@luottamus.liperi.fi
8. Tuula Pakarinen (SDP), p. 050 433 4842, tuula.pakarinen@luottamus.liperi.fi
9. Tiina Tikka (PS), p. 050 5326164, tiina.tikka@luottamus.liperi.fi

Liperin kunnanhallituksen varajäsenet:

1. Jani Salomaa (SDP), p. 050 599 2922, jani.salomaa@gmail.com
2. Eveliina Eronen (VIHR), eveliina.eronen.design@gmail.com
3. Satu Melkko (KD), p. 045 131 2706, satu.melkko@luottamus.liperi.fi
4. Veera Eskelinen (KESK), p. 050 3422788, veera.eskelinen@luottamus.liperi.fi
5. Pirkko Hyvärinen (KESK), p. 040 416 7010, hyvarinenpirkko@gmail.com
6. Jukka Behm (KESK), p. 0400 449122, jukka.behm@luottamus.liperi.fi
7. Juuso Ylönen (SDP), p. 040 849 8070, ylonenjuuso@gmail.com
8. Anne Jetsonen (SDP), p. 0500 885 333, anne.jetsonen@luottamus.liperi.fi
9. Mikko Hartikainen (PS), p. 0400 186904, mikko.hartikainen@luottamus.liperi.fi

Henkilöstöjaosto

 

Henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet

Henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnasta viime kertaa runsaammin vastauksia Pokalin liikuntakyselyyn

Liperin kunnasta viime kertaa runsaammin vastauksia Pokalin liikuntakyselyyn

Kyselyn mukaan isoimmiksi esteiksi liikunnalle koetaan työ ja koronapandemiaan liittyvät rajoitukset. Liperin kunnasta vastauksia kyselyyn tuli 662.

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n maakunnallinen liikuntakysely oli käynnissä 8.2.–8.3.2021 ja se kohdennettiin yli 18-vuotiaisiin kuntalaisiin.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden seurannassa hyödynnetään valtakunnallisia kyselyjä ja tutkimuksia, kuten kahden vuoden välein toteutettavaa kouluterveyskyselyä ja LIITU-kyselyä, jonka uusimmat tulokset julkaistaan 27.5.2021.

Pokalin liikuntakyselyyn vastasi tänä vuonna 662 kuntalaista. Vastausten määrä oli Pohjois-Karjalan kunnista toiseksi suurin heti Joensuun jälkeen.
Liikuntasuositusten mukaan liikuntaa harrastavien kuntalaisten osuus on noussut vuodesta 2017, jolloin osuus oli 11 % vastaajista ja nyt 15 %. Vaikka kehitystä on tapahtunut, terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien osuus on edelleen alhainen. Toisaalta on mahdollista, että osa vastaajista ei miellä arkisen hyötyliikunnan muotoja (marjastus, kalastus, metsästys, lumi- ja pihatyöt) fyysiseksi aktiivisuudeksi omissa vastauksissaan.

Harrastetuimpien lajien kirjo ja suosio on pysynyt melko samana. Kuntosaliharjoittelun suosio on jonkin verran lisääntynyt edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna.

Neljä viidestä vastaajasta ilmoittaa saavansa kunnan liikuntapalveluista riittävästi tietoa (yli 80 % vastaajista). Aikaisemman kyselyn tuloksiin verrattuna entistä useammat vastaajat kokevat, että kunnassa on riittävästi liikuntapalveluja (66,6 % -> 78,6 %).

Noin kolmannes vastaajista (32 %) kokee, että liikunnan harrastamiselle ei ole erityisiä esteitä. Isoimmiksi esteiksi koetaan työ ja koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ja sitä kautta peruuntuneet vuorot ja ryhmät. Myös jaksaminen ja aikaansaavuus sekä terveydelliset ongelmat nousevat esille muina liikkumisen esteinä.

Kaksi maastopyöräilijää värikkäissä vaatteissa rannan lähellä olevalla metsäpolulla

Lisätietoja kyselyn tuloksista:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute