Kouluterveydenhuolto pääkuva

Navigaatiovalikko

Kouluterveydenhuolto sisältö

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä vastaa kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Terveystarkastukset

Oppilaat käyvät terveystarkastuksessa vuosittain.

Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla oppilaat käyvät laajassa terveystarkastuksessa, jossa he tapaavat sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Tällöin mukana ovat myös oppilaan huoltajat.

Jos perheessänne on tarvetta tuelle, laaja terveystarkastus on hyvä mahdollisuus keskustella tukipalveluista. Myös opettajan antama palaute koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Ota ensisijaisesti yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, kun asiasi koskee lapsesi hyvinvointia.

Sovi koululääkärin vastaanotosta etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Mitä kouluterveydenhuoltoon sisältyy

  • Oppilaiden vuosittaiset terveystarkastukset
  • Terveysneuvonta ja seurantatapaamiset: mm. yleinen terveysneuvonta, painonhallinta, ryhdin seuranta
  • Kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • Vanhempien tukeminen kasvatustyössä
  • Koulun oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö tarvittaessa opettajien, kuraattorin, psykologin, fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän ja erikoissairaanhoidon kanssa
  • Terveydenhuolto voi osallistua oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.
  • Rokotusohjelman mukaiset rokotukset: jäykkäkouristustehoste ja HPV (Human papillooma) -rokote tytöille. Mikäli haluat lapsellesi ilmaisen kausi-influenssarokotteen perussairauden perusteella, on asiasta hyvä sopia syksyllä terveydenhoitajan kanssa ennen rokotusten alkamista.

Peruskoululaisten suun terveyttä hoidetaan hammashoitoloissa, jotka lähettävät tarkastuskutsut suoraan koteihin.

Perussairaudet

Ilmoita koululle, jos lapsellasi on jokin perussairaus, vakava allergia tai vamma, joka on huomioitava koulupäivän aikana. Kyseessä voi olla esimerkiksi säännöllisen lääkityksen tarve tai varautuminen ensiaputilanteisiin. Laadimme kanssasi hoito- ja lääkintäsuunnitelman lapsesi kouluajalle. 

Huolehdi lapselle kouluun mukaan hänen tarvitsemansa lääkkeet. Kouluterveydenhuolto antaa lääkitystä hätätapauksissa.

Tapaturmat ja sairastumiset

Äkillisissä sairastapauksissa ja kouluajan ulkopuolella sattuneissa tapaturmissa ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema.

Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidamme tarvittaessa kouluterveydenhuollon vastaanotolla.

Kouluterveydenhuolto huolehtii ensiavusta ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Myös kaikki muut koulun aikuiset auttavat pienen tapaturman sattuessa ja silloin, kun terveydenhoitaja on poissa koululta.

Ota viipymättä yhteys koulun henkilökuntaan, jos koulussa tai koulun järjestämässä tapahtumassa sattuu loukkaantuminen tai esinevahinko.

Lasta kannattaa ohjeistaa ilmoittamaan aina lähimmälle aikuiselle, jos koulussa tai koulumatkalla sattuu tapaturma. Tapahtuneesta tehdään tilanteen mukaan tapaturmailmoitus.

Sairaspoissaolot

Ilmoita lapsesi sairastumisesta opettajalle soittamalla tai Wilman kautta. Sairauden jälkeen suosittelemme pitämään yhden kuumeettoman päivän kotona ennen kuin lapsi palaa kouluun.

Kesken koulupäivän sairastunut oppilas voi lähteä kotiin rehtorin, luokanopettajan tai muun opettajan luvalla.

Vakuutukset

Opetuksen järjestäjä eli kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta koulumatkojen, koulupäivien ja retkien ajaksi. Vakuutus on voimassa myös siirryttäessä liikuntapaikoille tai muihin opetuksenjärjestämispaikkoihin.

Kouluajaksi lasketaan se aika, joka alkaa ensimmäisestä oppitunnista ja päättyy lukujärjestyksen mukaan. Koulumatkaan käytettävä aika ei ole kouluaikaa.

Koulumatkan aikana sattuneen vahingon kohdalla tapaturman hoito on maksutonta.

Jos oppilas viivyttelee koululla tai matkan varrella lukujärjestyksen mukaisen työpäivän jälkeen, koulu ei ole korvausvelvollinen tapaturman sattuessa. Koulumatka on matka normaalia reittiä kotoa kouluun ja koulusta kotiin.

Vakuutus ei ole voimassa, jos oppilas poistuu luvattomasti koulun alueelta.

Kouluterveydenhuolto katso myös nämä

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute