Avustukset kunnossapitoon pääkuva

Navigaatiovalikko

Kunnossapitoavustukset

Kunnossapitoavustukset

Tiekunnat voivat hakea kunnasta avustusta yksityisteiden kunnossapitoon.

Avustuksen hakeminen

Hae kunnossapitoavustusta kunnasta, tarkempi hakuaika ilmoitetaan vuosittain. Uusista avustusehdoista 1.1.2023 alkaen on päätetty Liperin kunnanvaltuuston kokouksessa 28.11.2022 § 56. Kunnanvaltuuston päätöksen voit lukea alla olevasta linkistä.

Kunnanvaltuuston päätös 28.11.2022 § 56

Vuoden 2024 avustuspäätöksen löydät täältä: Avustuspäätös yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2024

Kunnan avustus

Kunnat voivat halutessaan avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista ja avustuksen ehdoista. Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat kunnan päätettävissä.

Edellytyksenä avustuksen myöntämisellä tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityistielaissa on asetettu avustuskriteereihin, että kunnan on otettava huomioon avustuskriteereissään tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.

Väyläviraston Vyyti-lomakkeella yksityistietietojen ilmoittaminen:

Tekemällä yksityistieilmoituksen Digiroadiin, tiekunta saa itselleen tositteen yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroadiin, jota tarvitset liitteenä avustushakemuksen liitteenä. Voit myös hakea pelkän tositteen, jos olet aiemmin vienyt tiedot Digiroadiin. Liitä Digiroadista saamasi tosite hakemuksen liitteeksi sähköisessä hakemuksessa skannattuna tai kopioituna kirjaamoon, tai postitse hakemuksen mukana mikäli tiedot ovat muuttuneet. Tarvittaessa tositetta pyydetään.

VYYTI-lomake Väyläviraston Digiroad - järjestelmään, ilmoita puuttuvat tai muuttuneet tiedot

Avustusehdot

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja jakoperusteet 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 alkaen kunnossapitoavustukset on haettava vuosittain ajantasaisuuden seurannan vuoksi uudestaan, vaikka tiekunta olisi saanut aiempina vuosina myöntävän kunnossapitoavustuksen. Kunnossapitoavustusten tarkempi hakuaika ilmoitetaan vuosittain kunnan verkkosivuilla.

- Yksityistielle tulee olla perustettuna yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta.

- Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston kansallisessa tie ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa kunnan toimesta, ja pyydetään tositetta tarvittaessa Digiroadista, joko tiekunnan toimittamana tai Digiroadista.

- Tiekunta on pitänyt yksityistielain mukaiset kokoukset ja näin pysynyt järjestäytyneenä. Yksityistielain 60 §:ssä edellytetään, että vuosikokousta vastaava kokous on pidettävä vähintään joka neljäs vuosi.

- Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa viimeisimmän tiekunnan kokouksen pöytäkirja. Mikäli pöytäkirjaa ei toimiteta tai kokousta ei ole pidetty lain edellyttämällä tavalla, avustusta ei voida myöntää.

- Yksityistie on pysyvän asutuksen käyttämä tie. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään taloutta, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka.

- Avustusta voi saada myös tie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys kuten se, että tietä käytetään yleisesti huomattavaan läpikulkuliikenteeseen, tai tiellä on muuten merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi tien varrella/päässä on kunnan yleinen uima ja veneranta, laavu, kylätalo, merkittävä matkailukohde tms.

- Jos kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee ilman kunnan suostumusta yksityistielain 85 §:n mukaisesti. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tiellä tällöinkin tiekunnan/osakkaiden lupa yksityistielain 28 §:n mukaisesti.

- Tien pituuden oltava vähintään 500 metriä.

- Jaettavana oleva avustusmääräraha jaetaan avustusehdot täyttävien tiekuntien kanssa avustettavan tienpituuden (tien alkupisteestä pysyvän asutuksen liittymään) suhteen tasan. Poikkeuksena tiet, joissa erityinen syy jakaa avustus huomattavan merkityksen takia. Avustusmääräraha määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä.

- Tiekunnille maksettava pienin avustusmäärä on 50,00 €

- Kunnossapitoavustusta on haettava vuosittain tietojen ajantasaisuuden seurannan vuoksi, vaikka olisi saanut aiemmin myöntävän kunnossapitoavustuksen. Kunnossapitoavustusten hakuaika ilmoitetaan vuosittain kunnan verkkosivuilla.

- Avustusta voi hakea sähköisellä hakemuksella https://miunpalvelut.fi/liperi tai toimittamalla hakemuksen osoitteella Liperin kunta, elinympäristöpalvelut, Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi


Kunnossapitoavustushaku vuodelle 2024 oli avoinna 1.3.2024 - 31.5.2024 välisenä aikana

Muistathan hakea avustusta erikseen vuodelle 2025, vaikka tiekunta olisi saanut myönteisen päätöksen aiempina vuosina. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa viimeisimmän tiekunnan kokouksen pöytäkirjan kopio. Vuoden 2025 kunnossapitoavustushaun hakuaika tarkentuu alkuvuodesta 2025.

Yksityistielaissa edellytetään, että vuosikokousta vastaava kokous on pidettävä vähintään joka neljäs vuosi, joten tämän on käytävä ilmi tiekunnan kokouksen pöytäkirjan kopiosta.

 Digiroadin Vyyti-lomakkeella voit ilmoittaa puuttuvat tiedot tai tehdä niihin muutoksia. Voit myös tilata pelkän tositteen hakemusta varten, jos olet vienyt tiedot jo aiemmin Digiroadiin. Toimita tosite, mikäli tiedot ovat muuttuneet aiemmasta.

Sähköiseen hakemukseen liitetiedostot voi lisätä viimeisessä vaiheessa, tarkemmat ohjeet ovat Miunpalveluiden lomakkeella.

Hae ensisijaisesti Miunpalveluissa

Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Liperin kunta, elinympäristöpalvelut, Varolantie 3, 83100 Liperi tai sähköpostilla kirjaamo@liperi.fi. Kirjaamon viestiin otsikoksi "Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2025"

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen ja päätös tehdään kesän aikana.

Katso myös

Valtio korotti myöntämiinsä yksityisteiden perusparannusavustuksiin enimmäismääriään vuosille 2023 - 2025. Nyt kannattaa siis hakea valtionavustusta yksityistien perusparannushankkeeseen.


 

Uutisen lisäys (ylläpito)

Yhteystiedot

Jouni Pekonen

Tekninen johtaja
 050 467 3533
jouni.pekonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Pauliina Sallinen

hallintosihteeri
 040 706 4145
pauliina.sallinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute