Navigation Menu

Lautakunnat sisältö

Lautakunnat

Lautakunnat tekevät päätöksiä oman palvelualueensa asioista. Liperin kunnassa on viisi lautakuntaa ja yksi jaosto.

Elinympäristölautakunta sisältö

Elinympäristölautakunta

Elinympäristölautakunta vastaa Liperin kunnan maankäytöstä, rakennusvalvonnasta, kunnan kiinteistöistä, kaavateistä, vesihuollosta ja ruokapalveluista. Elinympäristölautakunta huolehtii näiden kokonaisuuksien toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä. Samalla lautakunta valvoo suunnittelua ja toteutusta ja seuraa tuloksia.

Elinympäristölautakunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa.

Elinympäristölautakunnan jäsenet

Elinympäristölautakunnan jäsenet

Elinympäristölautakunnan lupajaos sisältö

Elinympäristölautakunnan lupajaos

Lupajaos toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lupajaos hoitaa tielautakunnan ominaisuudessa yksityistielaissa sille säädettyjä velvoitteita. Lupajaos kokoontuu tarvittaessa.
 

Elinympäristölautakunnan lupajaoksen jäsenet

Elinympäristölautakunnan lupajaoksen jäsenet

Hyvinvointilautakunta sisältö

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta vastaa Liperin kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden järjestämisestä. Lautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on edistää liperiläisten hyvinvointia.

Hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointilautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena torstaina kello 17. 

Hyvinvointilautakunnan jäsenet

Hyvinvointilautakunnan jäsenet

Maaseutulautakunta sisältö

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta on Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteislautakunta. Lautakunta vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä jäsenkuntien alueella.
Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta mukana olevasta kunnasta (Liperi, Juuka, Outokumpu, Polvijärvi, Joensuu, Kontiolahti, Ilomantsi). Kaikkiaan lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Maaseutulautakunnan puheenjohtajan nimeää Liperin kunta ja varapuheenjohtajan Joensuun kaupunki.

Maaseutulautakunnan jäsenet

Maaseutulautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunta sisältö

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa Liperin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja arvioinnista. Tarkastuslautakunta on kuntalain nojalla lakisääteinen toimielin. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakunta sisältö

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien järjestämisestä Liperissä. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa vaalien aikana.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Asset Publisher

angle-left Kunnanhallituksen kokouksen esityslista on nähtävillä

Kunnanhallituksen kokouksen esityslista on nähtävillä

Kunnanhallituksen 19.8.2019 kokouksen esityslistalla on muun muassa Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin maaseutupalvelujen yhteistoiminta.

Liperin kunnanhallitus kokoustaa seuraavan kerran maanantaina 19. elokuuta klo 17. Elokuun kokouksen esityslista on nähtävillä Dynasty-tietopalvelussa, jossa myös julkaistaan kokouksen jälkeen tarkastettu pöytäkirja.

Käsittelyssä on esimerkiksi Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin maaseutupalvelujen kuntakohtainen sopimus. Maakuntauudistuksen jäädessä toteutumatta maaseutupalvelut aiotaan jatkossakin järjestää Joensuun kaupungin ja Liperin kunnan yhteistoimintasopimuksella. Kunnanjohtaja esittää kuntakohtaisen sopimuksen hyväksymistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointia halutaan edistää SIB-hankkeen avulla. SIB on lyhenne sanoista Social Impact Bond ja sillä tarkoitetaan tulosperusteista rahoitussopimusta. Lapset-SIB:in toteutuminen edellyttäisi, että Liperin kunta yhdessä Siun Soten ja muiden Siun Soten läntisen alueen kuntien, eli Heinäveden, Polvijärven ja Outokummun kanssa sitoutuu ennaltaehkäisevän vaikuttavuusinvestoinnin toteuttamiseen. Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus vie asiaa eteenpäin kunnanvaltuustolle.

Käsittelyssä on myös Liperin kunnan hyvinvointijohtajan virka. Kunnanhallituksen kokouksessa on tarkoitus koota haastatteluryhmä ja päättää rekrytoinnin jatkotoimista.

 

Keltainen puimakone puimassa viljaa pellolla.

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute