Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Kirkkolahden veden laadun parantamiseen liittyvän selvitystyön loppuraportti valmistui

Kirkkolahden veden laadun parantamiseen liittyvän selvitystyön loppuraportti valmistui

Raportissa on selvitetty toimenpiteitä veden laadun parantamiseksi Kirkkolahdella, jota kuormittaa peltoalueilta pumpattava vesi.

Liperin kunnan ja ELY-keskuksen tavoitteena on veden laadun parantaminen Kirkkolahdella, jota kuormittaa laajoilta peltoalueilta pumpattava vesi. Veden laadun parantamiseen liittyvä selvitystyö alkoi keväällä 2023, ja sen loppuraportti on nyt valmistunut.

Hankkeessa selvitettiin kolme eri vaihtoehtoa veden laadun parantamiseksi. Vaihtoehtoina olivat nykyisen järjestelmän parantaminen, veden johtaminen toisaalle, kuten Härkinlampeen, tai jokin muu malli. Tarkempaan selvittelyyn valittiin nykyisen järjestelmän parantaminen.

Toimenpiteinä esitetään muun muassa kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamista, umpeen kasvaneiden vesialueiden ruoppaamista, kuivatusuomien eroosiosuojausta ja suojavyöhykkeiden perustamista. Viljelyteknisinä keinoina esitetään tulvaherkkien peltoalojen pitämistä talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä ja ravinnekuidun käyttöä pelloilla sitomassa kiintoaines- ja ravinnepäästöjä. Lisäksi jatkuvammalla pumppauksella voitaisiin estää vedenpinnan nousua ja kevään tulvahuippuja.

Raportissa on alustava kustannusarvio toimenpiteiden toteuttamiseksi ja karkeat suunnitelmat kosteikkojen rakenteista. Varsinaisen suunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen kuuluvat jatkotoimenpiteisiin hankkeen edetessä.

Veden laadun parantamiseen liittyvä selvitystyö on osa Liperin Kirkkolahden veden laadun parantamisen hanketta, jolle saatiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoitus 29.11.2022-30.11.2023 väliselle ajalle.

Ilmakuva kesäiseltä Kirkkolahdelta.

Lisätietoja