Terveyspalvelut

 
Terveyspalvelujen tulosalueella järjestetään terveydenhoidon, sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palveluja kansanterveyslain mukaisesti sekä yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa (ympäristöterveydenhuolto).

Lisäksi terveydenhuollon tulosalueen palveluihin kuuluu eläinlääkintähuolto.

Terveyskeskuksen pääterveysasema on Liperissä ja lisäksi on terveysasemat Ylämyllyllä ja Viinijärvellä.
 

Terveydenhuoltolaki - kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 

 
Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen vapautta valita hoitopaikkansa julkisessa terveydenhuollossa:
  • 1.5.2011 oikeus valita terveysasema oman kunnan sisällä, oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö eritysvastuualueen sisällä.
  • 1.1.2014 oikeus valita terveysasema kaikista Suomen terveysasemista, oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö valtakunnallisesti.
Vuodesta 2014 alkaen kansalainen voi valita oman terveysasemansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Vaihto koskee kaikkia kiireettömiä lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden palveluita, myös reseptien uusimista sekä fysioterapiapalveluita. Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikö pitkäaikaista laitoshoitoa. Kiireellisissä tapauksissa kansalainen voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan lääkäripalveluja.
 
Kun kansalainen on vaihtanut terveysaseman, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta vaihdosta. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella kerran vuodessa.
 
Pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, esimerkiksi kesämökillä, oleskelevat henkilöt voivat saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa myös väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalla.  Tätä varten tarvitaan omalla paikkakunnalla laadittu hoitosuunnitelma ja kirjallinen ilmoitus sekä vakituisen että oleskelupaikkakunnan terveysasemille.
 
 
Lomakkeita saatavissa terveysasemilta ja sen voi tulostaa myös sivun alareunassa olevasta linkistä.
 

Ladattavat tiedostot

 Terveydenhuoltolaki muuttuu 1.1.2014, kuntalaistiedote  » (12 kb)
 Terveysaseman vaihtoa koskeva lomake  » (179 kb)
 Asiakasmaksut 1.3.2013  » (561 kb)
 Ohjeistusta terveyskeskusmaksujen perimisestä  » (12 kb)
 Itsehoito-opas  » (3226 kb)


Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@liperi.fi Puh vaihde 013  686 511

Liperin terveyskeskus
Käsämäntie 111
83100 Liperi
fax 013 651 103
 


Ylämyllyn terveysasema
Katajakuja 1
80400 Ylämylly
 


Viinijärven terveysasema
Kauppakuja 4
83400 Viinijärvi
 


vs. ylilääkäri
Risto Nuuttila
puh.  044 7559 510

hoito- ja hoivapalvelujen johtaja
Leena Laaninen
puh.  040 7660 890 

vs. osastonhoitaja 
Petri Hiltunen
puh. 044 7559 569 

vs. osastonhoitaja
Tuire Seilonen
puh. 0400 -137 878