Yrityspalveluseteli, pääkuva

Yrityspalveluseteli, sisältö

Yrityspalveluseteli

Yrityspalvelusetelillä tuetaan Liperin alueella päätoimipaikkaansa pitävien yritysten kehittymistä.

Yrityspalveluseteli, teksti

Lipertek Oy:n tarjoaman yrityspalvelusetelin käyttöönotto tukee yrittäjyyttä ja kannustaa yrityksiä toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Setelin etuina ovat sen helppokäyttöisyys ja nopeus. Yrityspalvelusetelillä korvataan 50 % yrityksen asiantuntijalaskusta (enintään 2 päivää/yritys ja maksimissaan 500 € / päivä).

Tuki on tarkoitettu Liperin kunnan aluetta päätoimipaikkana pitäville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja kannattavaa tai muuttua kannattavaksi yrityspalvelusetelin avulla toteuttavien toimenpiteiden avulla. Yritykset yritysmuodosta (ei yhdistykset) riippumatta missä tahansa yrityksen elinkaaren vaiheessa voivat hakea tukea. Yrityspalveluseteli on yrityksille niin sanottua vähämerkityksellistä de minimis-tukea.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin

 • omistajanvaihdospalvelut
 • sopimusten hallinta
 • kansainvälistyminen
 • taloushallinnon kehittämispalvelut
 • myynnin ja markkinoinnin kehittämispalvelut
 • digitalisoitumisen kehittämispalvelut
 • tuote-, palvelu- ja tuotantoprosessien kehittäminen
 • liiketoimintaprosessien kehittäminen

Tukea ei voi saada

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin tai muihin normaalitoiminnan menoihin
 • jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimenpiteitä
 • jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista (eläkemaksu- ja verovelvoitteet)
 • kone-, laite- tai ohjelmistoinvestointeihin
 • asiantuntijatyöhön- tai palveluun, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet)

Elinvoima, johon kuuluu yrittäjyyden tukeminen, on yksi Liperin kunnan keskeisistä strategisista painopisteistä.

Asiantuntijapalvelua tarvitsevalla yrityksellä on myös vapaus valita palveluntarjoaja hyväksytyistä palvelutuottajista. Palvelutuottajarekisteriin voi hakeutua yritys, jolla on y-tunnus. Rekisteriin valitaan yrityksiä, joilla tarvittava asiantuntemus tarjota palveluita ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot kunnossa.

Toimita hakemuksesi liitteineen yritysneuvoja Jaana Karppaselle sähköpostitse, jaana.karppanen@liperi.fi.

Yrityspalvelusetelin palveluntuottajat löydät vasemmalla olevasta valikosta.

Ehdot yrityspalveluseteli

Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan lomakkeella, joka löytyy Lipertek Oy:n verkkosivuilta www.lipertek.fi. Hakemukseen tulee kuvata yrityksen toiminta lyhyesti ja yrityspalvelusetelin käyttötarkoitus. Hakemukseen on liitettävä uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta.

Yrityspalvelusetelin arvo

Yrityspalvelusetelillä korvataan 50 % (enintään 2 päivää/yritys ja maksimissaan 500 €/päivä)
yrityksen maksamasta asiantuntijalaskusta. Yrityspalveluseteli on arvonlisäveroton. Yrityspalveluseteli on harkinnanvarainen tuki ja sitä myönnetään olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Tuki myönnetään kokonaisarvioinnin perusteella tapauskohtaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa 50 % osuuden + arvonlisäveron yrityspalveluseteliä hakeneelta yritykseltä.

Palvelusetelituottaja

Palvelusetelituottaja on yritys, jolla on y-tunnus. Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan lomakkeella, joka löytyy Lipertek Oy:n verkkosivuilta www.lipertek.fi. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tulee olla kunnossa. Palveluntuottajarekisteriin valitaan yrityksiä, joilla on tarvittava asiantuntemus tarjota palveluita.

Muut ehdot

Lipertek Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä palvelusetelihakemus. Lipertek Oy:llä on oikeus hyväksyä tai hylätä palvelusetelituottaja hakemukset ja palvelusetelituottajaksi hakeutuvat yritykset.

Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa, siten Lipertek Oy ei ole sopimusosapuoli. Mahdolliset reklamaatiot selvitetään yrityspalvelusetelin saajan ja palveluntuottajan kesken. Samassa yrityspalvelusetelissä yritys ei voi olla sekä asiakasyrityksen että palveluntuottajan roolissa.

Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan toimitettava kopiot tositteista (laskuista, kopio yrityksen suorittamasta omarahoitusosuuden maksukuitista) sekä raportti tehdyistä toimenpiteistä. Asiantuntijan toimittama raportti pitää olla tilaajayrityksen hyväksymä. Kehittämistoimenpiteet tulee tehdä vuoden 2020 aikana.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet; tuen ehtoja ei ole noudatettu; tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Olemme muuttaneet

Olemme muuttaneet

Lipertek Oy, Kiinteistö oy Liperin vuokratalot ja Liperin vanhustentaloyhdistys sekä Joensuun seudun maaseutupalvelut ovat muuttaneet uusiin tiloihin.

Uusi yritystalo on saatu valmiiksi ja muutto uusiin tiloihin sujui joutuisasti 29.11.2019. Uuden yritystalon osoite on vanha tuttu: Tehtaantie 8, 80400 Ylämylly. Uudet tilat löytyvät vanhan yritystalon välittömästä läheisyydestä. Vanha yritystalo tullaan aikanaan purkamaan. 

Lipertek Oy:n yrityspalvelujen lisäksi uusista tiloista löytyvät myös Kiinteistö oy Liperin vuokratalojen ja Liperin vanhustentaloyhdistyksen palvelupisteet. Toimitiloissa sijaitsee myös Joensuun seudun maaseutupalvelujen sekä Meidän IT ja talous Oy:n toimistotiloja. 

Avajaisia vietämme maananataina 16.12.2019 klo 13-15. Tervetuloa!

Uusi yritystalo

Yhteystiedot

Jaana Karppanen

Yritysneuvoja
 050 472 8575

jaana.karppanen@liperi.fi
 

Sivu arviointi ja palaute