Liiketoimintaprosessien kehittäminen, otsikko

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Kun haluat yrityksesi liiketoimintaan uutta virtaa, ota yhteyttä näihin palveluntuottajiin.

Liiketoimintaprosessien kehittäminen, sisältö

Armentum Osk

Yhteyshenkilö: Jarmo Renvall

Yhteystiedot: p. 050 511 0835 jarmo.renvall@armentum.fi

www.armentum.fi

Kuvaus palveluista: Armentumin palvelut käsittävät koulutus-, konsultointi- ja hankepalvelut liittyen laatu-, ympäristö- ja työterveys ja -turvallisuusjärjestelmiin (mm. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001) sekä kestävään johtamiseen ja työturvallisuuskorttikoulutuksiin. Palveluihimme kuuluvat myös Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän neuvonta ja sertifiointiauditoinnit. Olemme Arter:in IMS- ja ARC-ohjelmistojen jälleenmyyjä ja kouluttaja. Palveluihimme kuuluvat myös kone- ja laitesuunnittelupalvelut.

 

Cordial Communications Oy

Yhteyshenkilö: Anu Ruusila

Yhteystiedot: p. 044 305 0765 anu.ruusila@cordial.fi

www.cordial.fi

Kuvaus palveluista: Cordial Communications Oy:n erityisosaamista on viestinnän strateginen suunnittelu ja konsultointi liikkeenjohdon tukena, vastuullisuus ja siitä viestintäviestintä, kansainvälinen viestintä, mediaviestintä sekä hankeviestintä. Järjestämme viestinnän ja vastuullisuuden ryhmä- ja yksilövalmennuksia liikkeenjohdolle, yrittäjille ja viestinnän ammattilaisille suomeksi ja englanniksi. Asiakkaamme ovat pääasiassa pk-yrityksiä ja kansallisia julkisia organisaatioita. Toimialaosaamisemme painottuu matkailuun, kiertotalouteen, elintarviketeollisuuteen, metsä- ja biotalouteen sekä tutkimukseen ja koulutukseen. Asiakkaita on lisäksi IT- sektorilta sekä järjestö- ja sote-toimijoista. Yrittäjä ja viestintästrategi Anu Ruusilalla on yli 25 vuoden kokemus viestinnän johtamisesta, esimiestyöstä ja viestinnän asiantuntijatehtävistä kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä yrittäjänä. Yli 100 yritystä on osallistunut hänen valmennuksiinsa, jotka painottuvat organisaatioviestintään, muutosviestintään, vastuullisuuteen, kriisiviestintään sekä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Hän on myös sertifioitu Business Coach, joka on ”koutsannut” mm. vakuutus, viestintä- ja IT-aloilla, sekä neljässä mentorointiohjelmassa.

 

Demaic Oy

Yhteyshenkilö: Markku Paloniitty

Yhteystiedot: p. 040 508 6394 markku.paloniitty@demaic.fi 

www.demaic.fi

Kuvaus palveluista: Vuodesta 2004 lähtien konsulttipalveluja yrityksille ja yhteisöille:

- Ideasta tuotteeksi-kaupallistamisprosessin johtaminen

- Yrityksen arvonmääritys, käytössä Osuvan digitaalinen prosessityökirja

- Liiketoiminsuunnitelmat ja strategiasparraus 

- Johtoryhmätyöskentelyn tutorointi ja osallistuminen 

- Lean-valmennukset ja prosessien kehittäminen Lean-kulttuurin pohjalta 

- Hankehakemukset

- Pisteprojektien tutorointi, yrityksen omistajille myös kuukausikäräjät eli keskustelutuki

 

 

DigiTimantti Oy

Yhteyshenkilö: Jaana Mäkisalo

Yhteystiedot: p. 045 665 1268 jaana.makisalo@digitimantti.fi

www.digitimantti.fi

Kuvaus palveluista: DigiTimantilta saat yksilöllistä apua markkinointisi ongelmien ratkaisuun, markkinoinnin tulokselliseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Kauttani saat mm. WordPress kotisivut, WooCommerce verkkokaupan, apua sosiaalisen median käyttöönotossa ja kehittämisessä, apua sähköpostimarkkinointiin sekä henkilökohtaisia, juuri sinulle räätälöityjä koulutuksia. Voit myös hyödyntää yrityspalveluseteliä DigiTimantin Digisydämen koulutuksiin. Digisydämen markkinointikoulutukset löydät osoitteesta www.digisydan.fi.

Ota yhteyttä, kun haluat kustannustehokasta apua markkinointiin.
 

EasTeam Oy

Yhteyshenkilö: Harri Ryynänen

Yhteystiedot: p. 040 562 7009 harri.ryynanen@easteam.fi

www.fasplat.fi

Kuvaus palveluista: Osallistava liiketoimintasuunnitelma Fasplat alustalla esimerkiksi rahoitushakemuksen liitteeksi tai liiketoiminnan ideointiin. Easteam Oy:n kehittämän Fasplat alustan avulla voidaan osallistaa useampi osallistuja pohtimaan liiketoimintasuunnitelmaa. Uudenlainen menetelmä mahdollistaa uusien ajatusten syntymisen, itsestään selvyyksien ja vanhojen ideoiden sijaan. Tuloksena syntyy selkeä yhdensivun kaavio liiketoiminnan kannalta merkityksellisimmistä asioista. Liiketoimintasuunnitelman lisäksi Fasplat alustasta löytyy valmiita johtamisen työkaluja myös myynnin tueksi tai vaikkapa työtyytyväisyyden mittaamiseksi.

 

EXH Oy

Yhteyshenkilö: Jonne Martikainen

Yhteystiedot: p. 050 505 6990 jonne@exh.fi

www.exh.fi

Kuvaus palveluista: EXH Oy on liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys. Yrityksen vahvin osaaminen on markkinoinnista ja viestinnästä sekä myynnistä ja siitä, kuinka nämä tulisi yhdistää menestyvässä liiketoiminnassa. 

 

Factory Factory Oy

Yhteyshenkilö: Petja Mustonen

Yhteystiedot: p. 050 566 2480 petja.mustonen@factoryfactory.fi

www.factoryfactory.fi

Kuvaus palveluista: Olemme liiketoiminnan digitalisaation ja menetelmien soveltamisen asiantuntija. Ydinosaamisenamme on liiketoimintaprosessien ja järjestelmien yhteensovittaminen sekä järjestelmäkehitys. Myös valmistavan teollisuuden toiminnanohjauksen apuvälineiden kehittäminen esim. Microsoft Power Platform pohjaisesti on usein osa arkeamme. Meiltä löytyy myös osaamista raportoinnin, päivittäisjohtamisen, tuotekustannuslaskennan ja sisälogistiikan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toimimme ensisijaisesti valmistavaan teollisuuteen, mutta useita alueita kuten liiketoimintaprosessien kehittämisen osaamista, päivittäisjohtamisen tai raportoinnin kehitystä voi soveltaa kuitenkin alasta riippumattomasti. Olemme asiakasyrityksen tukena aina kartoituksesta kehitystoimien jalkauttamiseen ja koulutuksiin saakka. Tuomme ulkopuolisen asiantuntijuutemme asiakkaidemme liiketoimintaan. Me ymmärrämme.

 

Folcan Oy

Yhteyshenkilö: Rasmus Ranta

Yhteystiedot: p. 040 844 3327 rasmus.ranta@folcan.fi

www.folcan.fi

Kuvaus palveluista: Digimarkkinoinnin palvelumme sisältävät:

- Strategiat ja suunnitelmat

- Verkkosivut ja -kaupat

- Maksettu mainonta

- Konsultointi

Yrityksen osaaminen jakautuu laajalti eri digimarkkinoinnin palveluiden kesken aina verkkosivujen suunnittelusta markkinointistrategian luontiin. Tarjoamme 45 min maksuttoman tarvekartoituksen, jossa käymme läpi tilanteesi ja teemme alustavan ehdotuksen niistä toimenpiteistä, joilla yrityksesi liiketoimintaa kannattaa lähteä kehittämään. 

 

GH Agency

Yhteyshenkilö: Tero Karinti

Yhteystiedot: 040 931 1550 tero@growhow.agency

www.growhow.agency

Kuvaus palveluista: HALUATKO TUOTTEISTAA PALVELU- TAI TUOTEIDEASI NOPEASTI LIIKEVAIHTOA TUOTTAMAAN? NYT SE ON MAHDOLLISTA. GROWHOW AGENCYN TUOTTEISTAMISPALVELUIDEN AVULLA LUOMME UUDESTA IDEASTA MYYTÄVÄN PALVELUN PIKAISESTI, TAI AUTAMME SAAMAAN OLEMASSA OLEVAN PALVELUN MYYMÄÄN PAREMMIN. TUOTTEISTUS - MARKKINOINTI -MYYNTI.

KAIKKI SAMASSA PAKETISSA KETTERÄSTI JA NOPEASTI!

 

GreenACT Oy

Yhteyshenkilö: Jaani Holma

Yhteystiedot: +(358) 50 37 10000 greenact@greenact.fi

www.greenact.fi

Kuvaus palveluista: GreenACT Oy auttaa yrityksiä kasvamaan, kehittymään ja kansainvälistymään. GreenACT Oy:llä on pitkäaikainen kokemus myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä, brändäyksestä, kansainvälisten jakeluportaiden kartoittamisesta/rakentamisesta ja hallitustyöskentelystä. Autamme teitä investointi- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa, yritystukien hakemisessa ja hankkeiden ulkopuolisena projektipäällikkönä toimimisessa. Lisäksi meillä on laajaa kokemusta erilaisista yritysrahoituksista. Palvelumme jakautuvat kolmeen eri osaamisalueeseen: 1. Rahoituskumppani: Hankkeet, rahoitukset ja investoinnit sekä hallitustyöskentelyn kehittäminen. Meiltä saat konkreettista apua ideasi ja investointiesi rahoitustarpeisiin. 2. Myyntikumppani: Kotimaan ja ulkomaan myynnin & markkinoinnin kehittäminen ja tuotebrändin rakentaminen. Panostamme yrityksesi myyntiin, markkinointiin tai brändiisi. 3. KV Kumppani: Valmistuskanavat, KV-messut, tuotesuojaukset. Selvitämme yrityksenne tuotteen uudet valmistuskanavat, KV-messut ja suojaukset. Katso lisää: https://www.greenact.fi/palvelut/

JSK-Yhtiöt Oy

Yhteyshenkilö: Jan Kontiainen

Yhteystiedot: p. 040 555 4348 jan.kontiainen@jsk-arvopajat.fi

Kuvaus palveluista:

- kartoitukset

- arvonmääritykset

- analyysit

- aineistojen laatiminen

- yritysjärjestelyt

- yrityksen kehittäminen

- sukupolvenvaihdokset

Avustamme yritysjärjestelyissä ja yrityksen kehittämisessä. Toiminta perustuu liikkeenjohdossa saatujen kokemusten jakamiseen. Työvälineenä ovat keskustelu ja analyysien sekä erilaisten aineistojen laatiminen. 

 

Lietsu Palvelut Oy

Yhteyshenkilö: Helena Puhakka-Tarvainen

Yhteystiedot: p. 050 541 7289 helena@lietsuhotel.fi

https://www.lietsuhotel.fi/yrityksille/

Kuvaus palveluista: Lietsun koulutus- ja asiantuntijapalvelut: Haluamme auttaa yrityksiä ja muita organisaatioita luomaan vähähiilistä maapallon kantokyvyn mukaista tulevaisuutta, jossa ihmisten moninaisuus, osaaminen ja kulttuurit kukoistavat. Myös pk-yritysten valmiudet sitä tukevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan vaativat kasvattamista. Erityisosaamisemme on matkailualla mutta meillä on laaja kokemus myös muilta toimialoilta. Lietsu Palvelut Oy tarjoaa räätälöityjä koulutus- ja asiantuntijapalveluja mm. seuraavilla aihealueilla: Kestävä kehitys, vastuullisuus ja vihreä siirtymä: - Yritystoiminnan kehittäminen vastuullisemmaksi - Yritysvastuullisuus ja lainsäädäntö, yritysvastuulaki - Vastuullisuus hankinnoissa ja alihankintaketjuissa - Standardit, työkalut ja mittarit - Raportointi ja dokumentointi (erityisesti Ekokompassi, Sustainable Travel Finland) - Päästölaskennan työkalut ja päästöjen hyvittäminen - Vaikuttavuus ja vastuullisuusviestintä - Rahoitus investointeihin ja kehittämiseen Yritysten T&K-toiminta ja sen julkinen rahoitus: - Julkiset rahoitusinstrumentit yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan - T&K-projektien suunnittelu, toteutus ja arviointi - Kansainvälinen T&K-rahoitus erityispiirteineen Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja kehittäminen: - Tuotteistamisprojektit - Yhteistyöverkostojen rakentaminen kotimaassa ja kansainvälisesti - Matkailupalveluiden markkinointi ja myyntikanavat Kuulumme Luotettava kumppani -järjestelmään.

 

LiidPliis

Yhteyshenkilö: Pirkko-Liisa Hyttinen

Yhteystiedot: p. 050 367 5177 pirkko-liisa.hyttinen@liidpliis.fi

www.liidpliis.fi

Kuvaus palveluista: Johdon ja esimiesten sparrausta erilaisiin johtamistilanteisiin. Muutosten suunnittelu, jolla varmistetaan henkilöstön sitoutuminen yrityksen uusiin tavoitteisiin. Vaikeiden henkilöstöjohtamistilanteiden selvittely. Omistajavaihdostilanteissa sparrausta uusien roolien haltuun ottoon, niin myyjän kuin ostajan puolella.

 

Liinari

Yhteyshenkilö: Ari Hartikainen

Yhteystiedot: p. 045 119 0384 info@liinari.fi

www.liinari.fi

Kuvaus palveluista: Monipuolista ja kustannustehokasta yritysjohdon konsultointia. Konsultointipalveluihini kuuluvat mm. digitaaliset teknologiat ja toimintatavat, strateginen suunnittelu ja sen tukeminen sekä www-sivut. Osaamista ja kokemusta löytyy monilta toimialoilta (mm. ICT, Terveydenhuolto ja Puolustus). Kysy lisää.

 

Markinvest Oy

Yhteyshenkilö: Pekka Peltonen

Yhteystiedot: 040 900 0322 pekka.peltonen@markinvest.fi

www.markinvest.eu

www.markinvest.fi

Kuvaus palveluista:

MARKINVESTIN YRITYSPALVELUSETELIN PALVELUPAKETTI 
Liiketoiminnan strateginen kehittäminen. Kasvua kotimaasta ja kansainvälistymällä- kilpailuedut: 

Kasvua kotimaasta 
Saat kilpailukykyisen markkinoinnin liikeidean ja toimintasuunnitelman. Teemme kilpailustrategian perustaksi asiakaskysely yrityksesi imagosta, tunnettavuudesta ja kilpailueduista. 

Kasvua Ruotsista ja kansainvälistymällä 
Saat vientikonseptin Ruotsia varten. Haluttaessa teemme perustaksi markkinaselvityksen Tukholman alueen potentiaalisista asiakkaista.  

Kasvua Keski-Aasiasta 
Saat yhteenvedon viennin vaatimuksista, mahdillisuuksista ja optimiratkaisusta. Selvitämme yrityksesi vientivalmiuden kohdealueelle, logistiset ratkaisut, sertifioinnin erityspiirteet, tuotteittesi soveltuvuuden ja laadimme toimintasuunnitelman. 

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

 

Mainostoimisto Digimediat

Yhteyshenkilö: Juha Romppanen

Yhteystiedot: p. 040 772 8886 sinulle@digimediat.fi

www.digimediat.fi

Kuvaus palveluista: Tarjoamme digitaalista mainontaa sinulle, joka haluat kasvattaa yrityksesi kysyntää ja muuttaa kysynnän voitoiksi.

 

Palmionet Oy

Yhteyshenkilö: Matti Pölönen

Yhteystiedot: p. 050 548 7788 matti@palmionet.fi

www.palmionet.fi

Kuvaus palveluista: Palmionet Oy tarjoaa yrittämiseen, vientiin, tuotekehitykseen ja tietoliikenteeseen liittyviä palveluja joko itsenäisesti tai yhteistyössä toisten yritysten ja ammattilaisten kanssa.

 

PenTen Oy

Yhteyshenkilö: Pentti Hyttinen

Yhteystiedot: p. 040 546 5227 pentti.hyttinen@penten.fi

www.penten.fi

Kuvaus palveluista: PenTen Oy auttaa löytämään raikkaita ratkaisuja, rahoitusta ja yhteistyökumppaneita asiakkaan toiminnan kehittämiseksi. Toimeksiantona voi olla esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tai strategian laatiminen, markkinaselvitys, kannattavuusanalyysi, organisaation kehittäminen, yritysjärjestelyjen junailu tai eri rahoituskanavien hyödyntäminen. PenTen Oy toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Missiona on omistajien ja toimivan johdon työn tukeminen.

 

Peremmälle Oy

Yhteyshenkilö: Katja Kareinen

Yhteystiedot: p. 050 330 6120 katja.peremmalle.fi

www.peremmalle.fi

Kuvaus palveluista: Peremmälle Oy on pieni paikallinen, mutkaton ja kokonaisvaltainen henkilöstöhallintoa, valmennusta, työnohjausta ja terapiapalveluita tarjoava yritys. Peremmälle intohimona on kehittää ihmisiä ja yrityksiä aidosti, käytännönläheisesti ja henkilökohtaisesti. Palveluvalikoimassa ovat: - HR-kumppani - Työnohjaus ja valmennus Erityisosaamista löytyy erityisesti seuraavissa teemoissa: - Jaksaminen - Oman työn johtaminen - Työyhteisön ilmiöiden ymmärtäminen - Liiketoiminnan organisointi henkilöstötasolla.

 

Piipa Training Oy

Yhteyshenkilö: Vesa Pelkonen

Yhteystiedot: p. 040 591 0471 vesa.pelkonen@sandler.com

www.finland.sandler.com

Kuvaus palveluista: Sandler on johtava koulutusyritys, joka tarjoaa valmennusratkaisuja eri puolilla maailmaa. Erityisen tunnettu Sandler on menestyksekkäästä myyntikoulutuksestaan, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä saavuttamaan enemmän tulosta myynnillään.

Sandlerin valmennukset perustuvat vuorovaikutuksen muutokseen myynti- ja asiakaspalvelutyössä, jossa painotetaan asiakkaan ymmärtämistä. Tämä lähestymistapa on osoittautunut erittäin tulokselliseksi, ja Sandler onkin saanut paljon kiitosta asiakkailtaan niin Suomessa mutta myös kansainvälisesti saavutetuista menestyksistä.

Esihenkilö ja yritysjohdon valmennukset sekä henkilöstön kehittämiskoulutukset ovat räätälöitävissä tarpeiden mukaan, ja niissä käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä varmistaakseen parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen. Rohkaisemme ja haastamme oppimaan, jotta asiakkaamme voivat parantaa omia tuloksiaan. Asiakkaamme ovat valmiita ottamaan riskejä ja näkemään tuloksia - ja he tietävät, että he voivat luottaa siihen, että me toimitamme ne.

Sandlerin erikoisuus on sen tehokkaassa ja tuloksellisessa lähestymistavassa myyntityöhön, jonka ansiosta yritykset pystyvät parantamaan myyntitulostaan merkittävästi. Kun haluat parantaa yrityksesi myyntitulosta tai kehittää henkilöstösi kommunikointitaitoja, Sandler on täydellinen valinta sinulle.

 

 

Priole palvelut Oy

Yhteyshenkilö: Sara Suvinen

Yhteystiedot: p. 040 557 6204 sara.suvinen@priole.fi

Kuvaus palveluista: PRIOLE on analyyttinen, mutta riittävän kevyt ja tehokas strategiamenetelmä. Se yhdistää tulevaisuuslähtöisyyden, priorisoinnin ja muutosjohtamisen. Se on suoraviivainen menetelmä tulevaisuuden kirkastamiseen ja muutoksen aikaansaamiseen, yhdessä. Emme konsultoi, vaan autamme asiakkaitamme löytämään parhaan tiedon omasta organisaatiosta, kumppaneista sekä asiakkaista.

 

Proaventis Oy

Yhteyshenkilö: Perttu Huovinen

Yhteystiedot: p. 050 462 1537 perttu.huovinen@proaventis.com

www.proaventis.com

Kuvaus palveluista: Autan toiminnan kasvattamisessa yrityksesi käännetilanteissa 30 vuoden johtamiskokemuksella. Tarjoan vuokrajohtajapalveluilla ratkaisuja kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa toimialasta riippumatta.

 

Rantalainen Oy Lahti

Yhteyshenkilö: Kati Kärki

Yhteystiedot: p.050 594 6524 kati.karki@rantalainen.fi

www.rantalainen.fi

Kuvaus palveluista: Palveluihimme kuuluvat muun muassa taloushallinnon palvelut, palkanlaskenta-, HR- sekä muut asiantuntijapalvelut, kuten esimerkiksi yritysverotus-, talouspäällikkö-, CFO- ja controller -palvelut, veroneuvonta tai yritysjärjestelyt ja arvon määritykset.

 

Rebooted Solutions Oy

Yhteyshenkilö: Matti Ilvonen

Yhteystiedot: p. 050 348 1444 matti.ilvonen@rebooted.solutions

https://rebooted.solutions

Kuvaus palveluista: Rebooted Solutions on perustettu 2024 tammikuussa. Perustaja Matti Ilvonen on on toiminut yli 10 vuotta ohjelmisto- ja tuotekehitystehtävissä ja 2018 alkaen hän on toiminut CTO-roolissa eri yrityksissä. Rebooted Solutions tarjoaa teknologiakonsultointia ja digitaalisten palveluiden kehittämispalveluita. Aiheita ovat esim. "tekoälyn hyödyntäminen", "teknologiastrategian laadinta", "toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto", "räätälöity ohjelmistokehitys" tai "tietoturva".

 

Simulo Oy

Yhteyshenkilö: Tanja Ryhänen

Yhteystiedot: p. 040 012 7737 tanja.ryhanen@purmonen.fi

https://simulo.net/

Kuvaus palveluista: Tarjoamme asiantuntijapalveluita tuote-, palvelu- ja tuotantoprosessien sekä liiketoimintaprosessien kehittämisen osa-alueilla. Pk-yritysten kasvuvalmiuksien kehittämisen pohjana käytetään yhdessä yrittäjän kanssa tehtävää yrityksen talouden simulointia, joka toteutetaan yrityksen kehittämillä Simulo-työkaluilla. Talouden simuloinnissa nykytilan pohjalta luodaan vaihtoehtoiset tulos- ja tase-ennakointimallit eri kasvustrategioille. Kasvuvalmiuksien kehittäminen konkretisoidaan kirjalliseksi kehittämissuunnitelmaksi, jonka avulla suunnitelma on mahdollista jakaa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi esimerkiksi julkisrahoitteisten kehittämishankkeiden hakua varten. Kirjallisen kehittämissuunnitelman laatimista ohjaa liiketoiminnan ja kehitystyön pitkän tähtäimen ja välittömän kehitystavoitteen määrittely. Asetettujen tavoitteiden pohjalta käymme läpi tulostavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. Omistajanvaihdostilanteissa autamme kaupan toteutuksen suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa. Suunnittelu toteutetaan Simulo-työkaluja apuna käyttäen. Asiantuntijoiltamme löytyy kokemusta yrityskauppojen suunnittelusta sekä ostajan että myyjän puolelta.  

 

Tahos Oy

Yhteyshenkilö: Sara Suvinen

Yhteystiedot: p. 040 557 6204 sara.suvinen@tahos.fi

www.tahos.fi

Kuvaus palveluista: Mielen ja kehon hyvinvointia elämän kaikissa vaiheissa. Tahoksen työkaluina käytämme mm. musiikkia, ratkaisukeskeisyyttä, eläinavusteisuutta, liikettä. Joukossamme on musiikkiterapeutteja, neuropsykiatrisia valmentajia, työnohjaajia sekä voimakehävalmentaja. Jokainen meistä tekee työtään vahvasti omalla persoonallaan. Kehitämme uusia palvelujamme asiakastarpeiden ja arvojemme mukaisesti.

 

Toteuta Oy

Yhteyshenkilö: Mika Pyykkö

Yhteystiedot: p. 040 674 9546 mika.pyykko@toteuta.fi

www.toteuta.fi

Kuvaus palveluista: Haluan auttaa yrityksiä kasvamaan, kehittymään ja erottautumaan kilpailijoista yritykselle etsittävän kilpailuedun avulla. Näin päästään pois jatkuvasta hinta vs hinta kisasta ja pärjätään globaalissa kilpailussa. Minulla on kädet-savessa-tekemisen asenne ja uskallan rakentavasti haastaa nykyisiä toimintamalleja. 
Strategian kirkastus työpajassa yritys määrittelee missä liiketoiminnassa ja millä toimenpiteillä se aikoo menestyä. Strategia kuvaa:
•    Miksi asiakas ostaa (juuri sinun) yrityksesi tuotteita/palveluita.
•    Kertoo myös, mitä yritys ei tee, sillä rönsyjen karsiminen ohjaa tehokkuuteen.  Se auttaa asiakkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä ymmärtämään, mitä yritys tekee ja mihin suuntaan se on menossa.
•    Mahdollistaa nopeiden muutosten tekemisen yrityksen toimintaympäristön muuttuessa.
•    Ohjaa johtoryhmää ja hallitusta seuraamaan ja varmistamaan, että omistajien tavoitteet toteutuvat.
Myyntiviestin kirkastus: Onko yrityksenne myyntiviesti ymmärrettävä ja asiakasta puhutteleva? Hyvä myyntiviesti luo asiakkaalle tunteen, että häntä on kuunneltu ja hänen tarpeensa on ymmärretty. Tämä on luottamuksen rakentamisen kannalta tärkeä asia, johon kaikki kaupankäynti perustuu. Myyntiviestin kirkastuspalvelun avulla terävöität yrityksesi viestintää, erottaudut kilpailijoista, näytät selkeästi asiakkaan saaman lisäarvon ja luot vahvoja asiakassuhteita.
Kansainvälistymisen suunnittelu ja toteutus: Oletteko aikeissa hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Autan kv-strategian luomisesta aina toiminnan johtamiseen kohdemaassa. Laajentuminen uusille markkinoille voi olla monimutkaista, mutta tarjoaa samalla merkittäviä mahdollisuuksia kasvuun. Hyödynnä osaamiseni sekä verkostoni ja laajenna toimintaasi uusille markkinoille.

 

Työluotsi Oy

Yhteyshenkilö: Tomi Tuomasjukka

Yhteystiedot: p. 050 433 9049 tomi.tuomasjukka@tyoluotsi.fi

www.työluotsi.fi

Kuvaus palveluista: Työluotsi tukee yrityksiä kehittämään liiketoimintaa ja osaamista. Erityisalojamme ovat liiketoiminnan johtamisen ja ihmisten johtamisen kehittäminen ja ongelmatilanteiden ratkaisu. Autamme myös yrityksen ilmapiirin ja kulttuurin kehittämisessä, jotta ne voivat tukea strategian toteutumista.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Start Me Up Palkintogaalassa palkittiin liikeideoita

Start Me Up Palkintogaalassa palkittiin liikeideoita

Uutena palkintona jaettiin Liiketoimintaa Liperiin-palkinto, jossa Lipertek Oy:n 3 000 euron palkinto jaettiin kahden liikeidean kesken.

Start Me Up -liikeideakilpailun voittajaksi on valittu korkealaatuinen WoodSense -tuote, jonka valmistaa kosmeettisten ainesosien valmistaja Mielikki Nordic Rääkkylässä. Täysin luonnonperäinen ainesosa WoodSense on tieteen ja tutkimuksen tukema tulehduksia alentava jauhemainen uute, jossa yhdistyy sekä sieni- että puu-uutteiden tehokkaimmat funktionaaliset yhdisteet. Mielikki Nordicin tuotteet vastaavat täydellisesti luonnonmukaisten, puhtaiden ja funktionaalisten biopohjaisten ainesosien markkinakysyntään globaalissa kosmetiikkateollisuudessa. 

 

Liiketoimintaa Liperiin -voittajat


Paristojen kierrätys turvalliseksi, Lari Mikkonen, Liperi

2 000 euron palkinnon sai liperiläisen Lari Mikkosen Paristojen kierrätys turvalliseksi -liikeidea, joka yhdistää kekseliäällä tavalla paristojen tuoteturvallisuuden, paristokierrättämisen sekä kestävän kehityksen. Ratkaisu lisää turvallisuutta kotitalouksien ja yritysten arjessa sekä kierrätettävien tuotteiden toimintaympäristöissä, kun teippaamisen sijaan navat on suojattu. Liikeidea on toteuttavissa ja kaupallistettavissa kohtuullisin panoksin sekä skaalattavissa liiketoiminnaksi. Tuotteen markkinapotentiaali on aidosti globaali. 

KahWakiulu, Antti Ticklen, Liperi

1 000 euron palkinnon ja kunniamaininnan sai liperiläisen Antti Ticklenin KahWakiulu -saunatuote, joka helpottaa ja sujuvoittaa saunomista sekä löylyveden käsittelyä. Tuote tuo mukanaan myös uutta piristävää designia perinteiseen saunatuotteeseen. Kahva ja kiulu on kehitetty vastaamaan käytännön haasteeseen ja se soveltuu erinomaisesti kaikille käyttäjäryhmille. Lisäksi tuote voidaan valmistaa paikallisista materiaaleista Pohjois-Karjalassa ja sen markkinapotentiaali kattaa kotimaiset ja kansainväliset saunatuotemarkkinat.

Kuvassa Lari Mikkonen ja Antti Ticklen

 

Muiden kilpailukategorioiden voittajat 

Start Me Up Palkintogaalassa palkittiin myös muiden kilpailusarjojen voittajaideat.

Tutkimuslähtöinen liikeidea -voittaja 

Kylmäröntgenteknologiaa kehittävä ColdXRay, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Liiketoimintaa Kiteelle -voittaja 

Kiertopuu®️ - Lopetetaan puun haaskaaminen, Hiil Oy, Kitee

Modernia karjalaista kauppaa ja palvelua Kauppahalli Joensuussa -voittaja 
Järven Taika – Pohjois-Karjalan Järvielämyskeskus, Matexpro Oy, Matti ja Miia Pasanen, Joensuu 

Opiskelijasarjan voittajat

Itä-Suomen yliopisto:
ECO Boards, Nanoscale Oy, Wujun Xu ja Junyan Chen, Kuopio

Karelia-ammattikorkeakoulu:
Kartoon -sovellus hevostallien toiminnanohjaukseen, Siru Alakangas, Joensuu

Riveria:
Crafter´s Leather Nahka- ja nahkatarvikkeiden erikoisverkkokauppa, Sini Hulkkonen, Joensuu

 

Sivu arviointi ja palaute