Viinijärven koulu pääkuva

Navigaatiovalikko

Viinijärven koulu sisältö

Viinijärven koulu

Viinijärven koulu on Majakka-koulu.

Viinijärven koulu sijaitsee Joensuusta noin 30 kilometriä Kuopion suuntaan sujuvien liikenneyhteyksien varrella. Koulussa on oppilaita noin 170 ja henkilökuntaa noin 20.

Samassa rakennuksessa on myös koululaisten iltapäivätoimintaa, esikoulu, päiväkoti ja kirjasto.

Koulussa oppilaat ja heidän opiskelupolkunsa huomioidaan yksilöllisesti, ja koulu kehittää tätä jatkuvasti. Opiskelu Viinijärven koulussa on joustavaa. Joustava esi- ja alkuopetus mahdollistaa sen, että oppilaat voivat edetä vuosiluokkiin sitomattomasti. Esi- ja alkuopetuksessa ja kielten opetuksessa on kehitetty yhteisopettajuuden mallia, eli luokat toimivat yhdessä erilaisilla joustavilla ryhmittelyillä. Matematiikkaa opitaan toiminnallisen matematiikan (Varga-Nemeney) oppien mukaisesti. 

Iltapäivisin järjestetään koulun omaa kerhotoimintaa sekä liikuntaseurojen ja seutuopiston harrastustoimintaa.

Viinijärven koulu on mukana opetushallituksen kehittämiskoulujen Majakka-verkostossa, ja koulu on myös Liikkuva koulu. Lähiympäristössä on upeat mahdollisuudet monenlaiseen liikuntaan: hiekkatekonurmikenttä ja talvisin kaukalo ja hiihtoladut ovat aivan koulun vieressä. Koulussa on välkkäritoimintaa ja välituntivälinelainaamo Lainu. Oppilaat saavat käyttää oppitunneilla Jopo-polkupyöriä, joita on koululla 24 kappaletta.

Viinijärven koulu on ”kyläkoulumainen” taajamakoulu, jossa koko yhteisön hyvinvointi on tärkeintä. Pienet, oppilaankokoiset ristiriidat sovitellaan Viinijärvellä VERSO-toiminnassa. Koululla on koulutettu verso-ohjaajia tätä toimintaa varten. Koulun toimintakulttuuriin kuuluu hyvän huomaaminen, vahvuuksien löytäminen ja positiivinen pedagogiikka.

Kirkkotie 4
83400 Viinijärvi

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperissä kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Liperissä kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Liperin kunta on käynnistänyt pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisohjelman laatimisen. Osana kehittämisohjelman laatimista on kysely, jolla kartoitetaan paikallisten asukkaiden ja alueella liikkuvien mielipiteitä. Kysely on avoinna 9. toukokuuta 2021 asti.

Liperin kunta on käynnistänyt pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisohjelman laatimisen ja se valmistuu syksyllä 2021. Suunnitelman laatimisesta konsultin puolelta vastaa Ramboll Finland Oy.

Kehittämisohjelman tavoitteena on muun muassa lisätä pyöräliikenteen ja jalankulun määrää sekä parantaa jalankululle ja pyöräliikenteelle soveltuvien väylien turvallisuutta, sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Työssä määritetään pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisen strategia sekä tavoitetila vuodelle 2040.

Paikalliset asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden asiantuntijoita, joten heidän mielipiteitään selvitetään kaikille avoimella kyselyllä.

Taustatietojen sekä nykyisten liikkumistottumusten keräämisen lisäksi kyselyssä on karttapalauteosio. Kartalle voi merkitä pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta hankalia paikkoja tai onnistuneita ratkaisuja sekä esittää kehittämisehdotuksia.

Kysely on avoinna 9.5. saakka, johon mennessä saadut vastaukset otetaan työssä huomioon kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Kyselyssä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl pyöräilykypäriä.

Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta osaltasi lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen! Kyselyn avulla saadaan muodostettua mahdollisimman kattava kuva nykyisistä pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteista sekä niiden kehittämistarpeista.

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Katja Ruotsalainen

Koulunjohtaja
 040 555 4876
katja.ruotsalainen@edu.liperi.fi
Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

Maija Kuronen

Koulusihteeri
 0400 350 224
maija.kuronen@edu.liperi.fi
Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute