Vesihuolto pääkuva

Navigaatiovalikko

Vesihuoltolaitos sisältö

Vesihuoltolaitos

Vesilaitos toimittaa talousveden kuluttajille ja ottaa vastaan jäteveden.

Liperin kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajille laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän talousveden. Laitos myös vastaanottaa jäteveden ja johtaa sen Joensuun Veden Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Vesilaitoksella on käytössään viisi vedenottamoa. Niistä kaksi sijaitsee Ylämyllyllä, yksi kirkonkylällä ja kaksi Viinijärvellä.

Ylämyllyn verkostosta vettä johdetaan myös Liperin kirkonkylälle hieman reilu puolet kirkonkylän ja siihen liitettyjen vesiosuuskuntien tarvitsemasta vuorokautisesta vesimäärästä.

Verkostoon pumpataan vettä noin 1600–1700 kuutiometriä vuorokaudessa. Käyttövesiverkoston kokonaispituus on 137 kilometriä ja jätevesiverkoston pituus 160 kilometriä.

Vesilaitos hoitaa ja pitää kunnossa myös ison määrän jätevedenpumppaamoja: vuoden 2017 lopussa niitä oli 62 kappaletta.

Vedenjakelun häiriöilmoitukset

Liperin kunnan alueella olevat julkiset puhelinnumerot ovat automaattisesti tekstiviestipalvelun piirissä. Viestien vastaanottaminen on asiakkaille maksutonta. Jos numerosi on salainen tai esimerkiksi työnumero, voit lisätä sen itse palveluun ylläolevasta linkistä löytyvällä Häiriöviestinnän sivulla.

Sisältöjulkaisija

Vikailmoitus Vesi, viemäri, kunnan kiinteistöt

Vikailmoitusnumero virka-ajan ulkopuolella
 0400 575 447

Asiakirja- ja mediatiedostot

Vesihuoltolaitoksen riskinarviointi sisältö

Vesihuoltolaitoksen riskinarviointi

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Liperin vesihuoltolaitoksen riskinarvioinnin 15.9.2020.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Riskitarkastelu tehtiin järjestelmällisesti ja kattavasti jo vuonna 2016 matriisipohjaisella riskinarviotyökalulla ja päivitettiin talousveden tuotantoon liittyvien toimintojen osalta vuonna 2020.

Kaikki toiminnon osa-alueet käytiin tarkastelussa läpi johdonmukaisesti käsittäen pohjaveden muodostumisalueet, vedenottamot, vedenkäsittelyt sekä vedenjakeluverkostot ja vesisäiliöt.

Liperissä viime vuosina tehdyt vesitornisaneeraukset (Viinijärvi 2014, Ylämylly 2018 ja kirkonkylä 2019–2020) ovat vähentäneet talousveden laadun riskitekijöitä.

Usealle pohjavesialueelle hajautettu vedenotto sekä yhteydet muiden vesilaitosten verkostoihin vähentävät riskiä vedenjakeluvarmuuden suurille ja pitkäkestoisille häiriöille.

Selvitykset uuden vedenottamon käyttöönotolle ovat menossa ja tällä toimenpiteellä on tarkoitus varmistaa hyvälaatuisen talousveden riittävä määrä myös tulevaisuudessa.

Riskintarkastelun yhteydessä laadittiin talousvesiasetuksen päivityksen 683/2017 mukainen riskienhallinnan aikataulutettu toimenpideohjelma vastuuhenkilöineen merkittävimmille riskeille.

Painopiste toimenpideohjelmassa on ennakolta varautumisessa harvinaisempiin häiriötilanteisiin.

Riskienhallintaa on myös veden laadun jatkuvatoimiseen seurantaan sekä verkostojen kuntoselvityksiin kehitettävän teknologian seuraaminen ja niiden mahdolliset hankinnat.

Riskienhallintatoimien riittävyys ja toteutuminen varmistetaan tässä yhteydessä laaditulla seurantaohjelmalla. Toimenpiteitä on tarkoitus tarkastella säännöllisesti noin kolmen vuoden välein.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Vesimittarin lukemat ilmoitetaan jatkossa Vesitilin kautta

Vesimittarin lukemat ilmoitetaan jatkossa Vesitilin kautta

Aiemmin käytössä ollut sähköinen kanava Kulutus-Web poistuu käytöstä.

Liperin kunnassa siirrytään Vesitili-palvelun käyttöön toukokuussa 2024, ja vesimittarin lukemat ilmoitetaan jatkossa tämän palvelun kautta. Vesitilissä voi tarkastella myös esimerkiksi vedenkulutustietoja. Aiemmin käytössä ollut sähköinen kanava Kulutus-Web poistuu käytöstä.

Kirjautumista varten tarvitaan asiakas- ja käyttöpaikkanumero, jotka löytyvät vesilaskun selite-kohdasta.

Jos sähköisen ilmoituskanavan käyttö ei ole mahdollista, voi luentakortin kantaosan toimittaa myös postin kautta vesihuoltolaitokselle.

Liperin vesitorni kesäisenä päivänä

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Kari Riikonen

Vesihuoltopäällikkö
 0400 279 991
kari.riikonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sirpa Nissinen

Toimistosihteeri
 040 630 0695
sirpa.nissinen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirkonkylän ja Viinijärven alue

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute