Varhaiskasvatus hankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet sisältö

Varhaiskasvatuksen hankkeet ja kehittäminen

Hankkeiden avulla kehitetään varhaiskasvatustoimintaa ja edistetään hyvinvointia. Tutustu Liperin varhaiskasvatuksessa käynnissä oleviin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan!

Luonto ja liikunta

Green care

Liperin varhaiskasvatus sai Green Care -tunnuksen käyttöönsä ensimmäisenä kunnallisena varhaiskasvatuksen tuottajana Suomessa. Liperissä on sitouduttu luontokasvatukseen niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liperin varhaiskasvatuksessa on lähdetty keväällä 2020 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon!

Henkilöstön täydennyskoulutus ja yhteistyö

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutus

Liperin kunta tarjoaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille laadukasta täydennyskoulutusta yhteistyössä Riveria-ammattioppilaitoksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa lastenhoitajille oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä myös jatkokouluttautumismahdollisuuden.

Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa

Liperin kunnan varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjoamme eripituisia harjoittelujaksoja sekä opinnäytetyön aiheita. Teemme oppilaitosten kanssa myös tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi hankkeissa.

Yhteistyötä tehdään myös erilaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana mm. Teknologiaa ekosti ja Kielitaituri -hankkeissa.

 

Päättyneet hankkeet

Laatu, arviointi ja johtaminen

Toteutusaika: 1.6.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteena oli varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen. Henkilöstölle ja johtajille järjestettiin laatutyön, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Hankkeen aikana johtajat laativat pedagogiikan johtamisen- ja arviointisuunnitelman.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lastenhoitajasta sosionomiksi -hanke

Toteutusaika: 1.3.2021–31.12.2023

Karelia ammattikorkeakoulun ja Liperin kunnan yhteisessä hankkeessa lastenhoitajat kouluttautuivat työn ohessa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi.

Digileikistä digipedaan

Toteutusaika: 24.5.2021–31.7.2023

Digileikistä digipedaan -hankkeen tavoitteena oli vanhempien osallisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen lasten varhaiskasvatuksessa digitaalisesti ja monikanavaisesti. 

Digipedagogiikkaa oppimaan

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Digipedagogiikkaa oppimaan -hankkeen tavoitteena oli teknologisen ajattelukyvyn lisääminen sekä lapsilla, että kasvattajilla. Medialukutaidon lisääminen ja teknologian turvallisen käytön osaaminen kuuluvat olennaisena osana hankkeeseen. Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen tukee myös teknologiaa käyttävien pedagogisten toimintamallien suunnittelua.

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä ja Hei, me kaikki liikutaan!

Toteutusaika: 1.5.2020–31.12.2022. 

Hankkeiden avulla lisättiin lasten fyysistä aktiivisuutta osana varhaiskasvatuspäiviä, käynnistettiin ja toteutettiin perheliikuntaa yhteistyössä seurojen kanssa sekä tarjottiin perheille uutena palveluna liikuntaneuvontaa.

Kielitaituri

Toteutusaika: 1.8.2019–31.8.2021

Kielitaituri-hankkeessa edistettiin monilukutaidon kehittymistä monin eri tavoin. Hankkeessa rakennettiin päiväkoteihin ja eskareihin virikkeitä tarjoavia tulevaisuuden kirjastoja sekä laadukkaita ja monipuolisia musiikkitiloja. Tiloissa huomioitiin nykyaikaisen teknologioiden käyttö sekä valaistus- ja ääniympäristöt.

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia menetelmiä monilukutaidon kehittämiseksi, kuten kamerakynä-pedagogiikkaa ja Taito-tukaanin monilukutaitovideoita. Ideoihin voi tutustua ja ottaa käyttöön hankkeen omilta sivuilta.

Sanataidesateenvarjo

Toteutusaika: 1.8.2020–31.7.2022

Santaidesateenvarjo oli esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteinen lukutaitoa edistävä ja lukemiseen innostava hanke. Hankkeeseen palkattava lukukoordinaattori järjesti santaidetyöpajoja esiopetusryhmissä ja 1.-2. luokilla. Kaikille esi- ja alkuopettajille järjestettiin ateljeäikkä -koulutus. Esiopetuksen kirjastoja laajennettiin ja opettajien kanssa hankittiin uusia kirjoja. Kirjaston kanssa tehtiin monipuolista yhteistyötä kirjojen hankinnoissa, kirjastovierailuilla ja kirjavinkkauksilla. Hanke järjesti yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Liperin ensimmäisen lasten kulttuuriviikon.

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Liperi koordinoi seudullista varhaiskasvatuksen inkluusion ja oppimisen tuen kehittämisen hanketta. Tavoitteena on kehittää pedagogisen tuen käytänteitä seudullisesti sekä kouluttaa henkilöstöä. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa: Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Outokumpu, Heinävesi ja Ilomantsi.

Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutustu seudulliseen kehittämiseen

Teknologiaa ekosti

Toteutusaika: 2017–2019

Teknologiaa ekosti on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitettiin tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä. Hankkeen myötä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle myönnettiin Green Care Finlandin Luontovoimaa -laatumerkki.

Tutustu Teknologiaa ekosti -hankkeeseen

Varhaiskasvatuspalveluiden päättyneet hankkeet

Varhaiskasvatuspalveluiden päättyneet hankkeet

Varhaiskasvatuksen hankkeet katso myös nämä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunta käynnistää juhlavuoden ilmekilpailun lapsille ja nuorille

Liperin kunta käynnistää juhlavuoden ilmekilpailun lapsille ja nuorille

Liperin kunnan 150-vuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2025. Nyt haussa on ideoita juhlavuoden aikana käytettävään ilmeeseen ja logoon.

Kilpailu on avoin alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Aikuisen apua saa käyttää kilpailutöiden toimittamisessa kuntaan. Jokainen osallistuja voi lähettää yhden kilpailutyön. Kilpailutöitä voi palauttaa kesäkuun 2024 loppuun saakka.

Luethan huolellisesti kilpailun säännöt ja osallistumisohjeet.

Juhlavuoden ilmeessä toivomme näkyvän Liperille ominaisia asioita ja luku 150. Ilmeen käytettävyyden kannalta selkeys on valttia. Muilta osin ideat ovat vapaita!

Ohjeet kilpailuun osallistumisesta

 1. Kilpailuun voi osallistua itse suunnittelemallaan ja tekemällään työllä, aihe on vapaa. Töissä toivotaan näkyvän Liperille ominaisia asioita sekä luku 150. Työn on oltava riittävän yksinkertainen, jotta se soveltuu tarkoitukseensa. Jokainen osallistuja voi lähettää yhden työn kilpailuun.
 2. Liperi 150 -juhlavuoden tunnuksen voi suunnitella vapaasti valitulla tekniikalla; esimerkiksi piirtäen, maalaten tai digitaalisia välineitä hyödyntäen. Se voi olla värillinen tai mustavalkoinen. Työn toivotaan olevan A4- tai A3-sivukoolle asettuva.
 3. Kilpailuun osallistuva työ tulee palauttaa pdf- tai jpg-tiedostomuodossa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen viestinta@liperi.fi 30.6. mennessä otsikolla ”Liperi 150 ilme”. Tiedoston enimmäiskoko on 10 MB. Voit siis esimerkiksi skannata valmiin työn tai ottaa siitä valokuvan.
 4. Osallistumisviestin mukana tulee ilmoittaa kilpailijan nimi ja ikä. Älä merkitse nimeä suoraan kilpailutyöhön.

Kilpailun säännöt

 1. Kilpailu on avoin lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaat) 23.5.–30.6.2024 klo 23:59.
 2. Kilpailutyöt tulee olla toimitettuna kilpailun sulkeutuessa.
 3. Lähettämällä työn kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen asettaa oma teos nähtäville kuntalaisäänestystä varten (kts. kohta 4).
 4. Juhlavuoden suunnitteluryhmän raati valitsee määräaikaan saapuneista töistä viisi ehdokasta, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan.
 5. Voittaja valitaan julkisen kuntalaisäänestyksen perusteella. Lopullinen ilme ja työ muokataan tekijän ja kunnan raadin sekä graafikon kanssa yhdessä sähköiseen käyttöön ja painatukseen sopivaksi. Voittajatyön tekijän kanssa tehdään erillinen kirjallinen käyttöoikeussopimus.
 6. Palkintoina ensimmäiseksi tulleen työn tekijälle 500 euroa ja 2.–5. sijoille 150 euroa kullekin.
 7. Kilpailuun osallistuva antaa kunnalle täydet käyttöoikeudet muokattuun työhön ja sen käyttöön juhlavuoden aikana kunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, tiedotteissa, kuntalahjoissa ja muissa kuntaviestintään ja -markkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Lapsi maalaa seinälle, jossa on iso keltainen laikku ja sen päällä lukee Liperi 150 vuotta.

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute