Varhaiskasvatus hankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet sisältö

Varhaiskasvatuksen hankkeet ja kehittäminen

Hankkeiden avulla kehitetään varhaiskasvatustoimintaa ja edistetään hyvinvointia. Tutustu Liperin varhaiskasvatuksessa käynnissä oleviin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan!

Luonto ja liikunta

Green care

Liperin varhaiskasvatus sai Green Care -tunnuksen käyttöönsä ensimmäisenä kunnallisena varhaiskasvatuksen tuottajana Suomessa. Liperissä on sitouduttu luontokasvatukseen niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liperin varhaiskasvatuksessa on lähdetty keväällä 2020 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon!

Kieli, ilmaisu ja tunnetaidot

Kielirikasteinen toiminta

Toteutamme kielirikasteista toimintaa kaikissa varhaiskasvatusyksiköissämme. Moomin Language School -sovellus tarjoaa kaikille 4-6-vuotiaille lapsille päivittäin mahdollisuuden oppia englantia. Tutkimusten mukaan kyseinen ikäkausi on herkin aika oppia vierasta kieltä ja omaksua oikeanlainen ääntämistapa.

Henkilöstön täydennyskoulutus ja yhteistyö

Laatu, arviointi ja johtaminen

Toteutusaika: 1.6.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen. Hanke kehittää ja hioo toimivammaksi koko varhaiskasvatuksen laadunhallintaa ja panostaa arviointiin ja tutkittuun tietoon perustuvan toimintakulttuurin kehittämiseen. Hankkeessa keskitytään johtamiskäytäntöjen ja johtamiskulttuurin kehittämiseen. Perustana ovat moniammatillisuus, vuorovaikutuksen kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, toimivat tiimit ja jaettu johtajuus. Henkilöstölle ja johtajille järjestetään laatutyön, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Hankkeen aikana johtajat laativat pedagogiikan johtamisen- ja arviointisuunnitelman. Arviointi on säännöllistä ja toimii pohjana kehittämiselle.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutus

Liperin kunta tarjoaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille laadukasta täydennyskoulutusta yhteistyössä Riveria-ammattioppilaitoksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa lastenhoitajille oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä myös jatkokouluttautumismahdollisuuden.

Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa

Liperin kunnan varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjoamme eripituisia harjoittelujaksoja sekä opinnäytetyön aiheita. Teemme oppilaitosten kanssa myös tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi hankkeissa.

Yhteistyötä tehdään myös erilaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana mm. Teknologiaa ekosti ja Kielitaituri -hankkeissa.

 

Päättyneet hankkeet

Digileikistä digipedaan

Toteutusaika: 24.5.2021–31.7.2023

Digileikistä digipedaan -hankkeen tavoitteena on ollut vanhempien osallisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen lasten varhaiskasvatuksessa digitaalisesti ja monikanavaisesti. 

Teknologiaa ekosti

Toteutusaika: 2017–2019

Teknologiaa ekosti on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitettiin tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä. Hankkeen myötä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle myönnettiin Green Care Finlandin Luontovoimaa -laatumerkki.

Tutustu Teknologiaa ekosti -hankkeeseen

Sanataidesateenvarjo

Toteutusaika: 1.8.2020–31.7.2022

Santaidesateenvarjo oli esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteinen lukutaitoa edistävä ja lukemiseen innostava hanke. Hankkeeseen palkattava lukukoordinaattori järjesti santaidetyöpajoja esiopetusryhmissä ja 1.-2. luokilla. Kaikille esi- ja alkuopettajille järjestettiin ateljeäikkä -koulutus. Esiopetuksen kirjastoja laajennettiin ja opettajien kanssa hankittiin uusia kirjoja. Kirjaston kanssa tehtiin monipuolista yhteistyötä kirjojen hankinnoissa, kirjastovierailuilla ja kirjavinkkauksilla. Hanke järjesti yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Liperin ensimmäisen lasten kulttuuriviikon.

Kielitaituri

Toteutusaika: 1.8.2019–31.8.2021

Kielitaituri-hankkeessa edistettiin monilukutaidon kehittymistä monin eri tavoin. Hankkeessa rakennettiin päiväkoteihin ja eskareihin virikkeitä tarjoavia tulevaisuuden kirjastoja sekä laadukkaita ja monipuolisia musiikkitiloja. Tiloissa huomioitiin nykyaikaisen teknologioiden käyttö sekä valaistus- ja ääniympäristöt.

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia menetelmiä monilukutaidon kehittämiseksi, kuten kamerakynä-pedagogiikkaa ja Taito-tukaanin monilukutaitovideoita. Ideoihin voi tutustua ja ottaa käyttöön hankkeen omilta sivuilta.

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä

Toteutusaika: 1.5.2020–31.12.2021. Jatkohanke 2022: "Hei me kaikki liikutaan!"

Hankkeen avulla lisättiin lasten fyysistä aktiivisuutta osana varhaiskasvatuspäiviä, käynnistettiin perheliikuntaa yhteistyössä seurojen kanssa sekä tarjottiin perheille uutena palveluna liikuntaneuvontaa. Hanke kesti vuoden 2021 loppuun asti, mutta kehittämistyötä jatketaan hankerahoituksen päättymisen jälkeenkin.

Digipedagogiikkaa oppimaan

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Digipedagogiikkaa oppimaan -hankkeen tavoitteena on teknologisen ajattelukyvyn lisääminen sekä lapsilla, että kasvattajilla. Medialukutaidon lisääminen ja teknologian turvallisen käytön osaaminen kuuluvat olennaisena osana hankkeeseen. Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen tukee myös teknologiaa käyttävien pedagogisten toimintamallien suunnittelua.

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Toteutusaika: 2021–31.12.2022

Liperi koordinoi seudullista varhaiskasvatuksen inkluusion ja oppimisen tuen kehittämisen hanketta. Tavoitteena on kehittää pedagogisen tuen käytänteitä seudullisesti sekä kouluttaa henkilöstöä. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa: Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Outokumpu, Heinävesi ja Ilomantsi.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutustu seudulliseen kehittämiseen

Lastenhoitajasta sosionomiksi -hanke

Toteutusaika: 1.3.2021–31.5.2023

Karelia ammattikorkeakoulun ja Liperin kunnan yhteisessä hankkeessa lastenhoitajat kouluttautuvat työn ohessa varhaiskasvatuksen sosionomeiksi.

Varhaiskasvatuksen hankkeet katso myös nämä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Hidasteiden rakentaminen Ylämyllyntielle on alkanut

Hidasteiden rakentaminen Ylämyllyntielle on alkanut

Hidastetöyssyjen rakentaminen vaikuttaa Ylämyllyntien liikennöintiin. Pyydämme tiellä liikkujia varovaisuuteen ja huomioimaan työmaan aiheuttamat muutokset.

Hidasteiden rakentaminen Ylämyllyntien ja Patteristontien risteysalueella on alkanut jyrsinnöillä sekä pohjustuksen tekemisellä. Lopullisen asfalttipinnan hidasteet saavat heti kelien salliessa, alustavasti 11. lokakuuta 2022.

Tiellä liikkujia pyydetään huomioimaan keskeneräinen työmaankohta, etenkin jyrsintäsaumojen osalta. Väliaikaiset muovihidasteet poistetaan tällä viikolla (viikko 40).

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa häiriötä!

 

//Korjattu valmistumispäivämäärä.

Lähikuva oranssista työmaan varoitusvalosta ja puomista

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva.

Johanna Kakkonen

hankekoordinaattori
 050 306 9579
johanna.kakkonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute