Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut pääkuva

Navigaatiovalikko

Elisa Chat - Varhaiskasvatus

Elisa Chat - Varhaiskasvatus (TÄMÄ näkyy vain ylläpitäjälle)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sisältö

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen maksujärjestelmä.

Liperin varhaiskasvatuksessa käytämme tuntiperusteista maksujärjestelmää, joka perustuu lapsen todelliseen varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Tavoitteena on oikeudenmukaiset maksut, perheiden yhteisen ajan lisääminen ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen.

Hoitotuntien varaaminen ja hoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuvat ennakkoon sähköisen järjestelmän kautta.

Näin käytät tuntiperusteista maksujärjestelmää

 • Asiakasmaksu määräytyy ennakolta varatun tuntimäärän mukaan.  
 • Varaa hoitotunteja sen mukaan paljonko lapsesi niitä kalenterikuukaudessa tarvitsee.
 • Määrittelemme varhaiskasvatusmaksun tämän ennakkovarauksen perusteella.
 • Tee varaus vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle.
 • Jos haluat tehdä tuntivarauksiin muutoksia, ota yhteyttä palvelusuunnittelijaan. Tee tuntivarauksen muutos kirjallisesti joko tuntivarauslomakkeella tai sähköpostilla palvelusuunnittelijalle. (huomioi kuitenkin, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu)

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista voit ilmoittaa tarvitsemanne tuntivarauksen tuntivarauslomakkeella.

Lähetä tuntivarauslomake osoitteeseen: Liperin kunta, Varhaiskasvatus, PL 20, 83101 Liperi tai sähköpostilla palvelusuunnittelijalle.

Maksut ja perusteet

 • Toimita maksun määräämistä varten tuloselvityslomake liitteineen.
 • Yrittäjiltä tarvitsemme yrityksen tuloselvityslomakkeen liitteineen.
 • Maksuun vaikuttaa perheen tulot, koko sekä ennalta ilmoittamasi tuntivaraus.
 • Saat asiakasmaksupäätöksen sähköisesti jos olet antanut luvan päätösten sähköiseen välitykseen.
 • Sähköpostiisi saat tiedon tehdystä päätöksestä.
 • Päätöksen voit lukea päätökset kohdasta.
 • Laskutus tapahtuu tehdyn asiakasmaksupäätöksen mukaisesti kuukausittain.
 • Maksuihin liittyvissä asioissa saat apua toimistosihteeriltä.

Lähetä tuloselvityslomake ja liitteet osoitteeseen: Liperin kunta, Varhaiskasvatus, PL 20, 83101 Liperi

Laskuri auttaa arvioimaan päivähoitomaksun määrän. 

Lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista asiakasmaksulaissa.

Tulorekisteri

Liperin kunta saa tulorekisteristä palkka, eläke- ja etuustietoja, jos olet antanut tuloselvityslomakkeella luvan käyttää tulorekisterin tietoja. Kysymme vain niitä tietoja, joita emme saa tulorekisteristä. Osa tuloista on edelleen ilmoitettava erikseen. 

Erikseen ilmoitettavia tuloja ovat muun muassa:

 • yrittäjän tuloselvitys
 • pääoma-, korko- ja osinkotulot
 • metsätulo

Tulotietojen olennaisesta muuttumisesta tulee myös aina ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen toimistoon. 

Päätökset

Päätös lähetetään sinulle sähköisesti jos olet hakemuksella antanut luvat päätöksen sähköiseen välitykseen.  Lähetystä varten tarvitsemme sähköpostiosoitteesi.

Saat sähköpostiisi tiedon tehdystä päätöksestä ja sen jälkeen päätös on luettavissa samassa paikassa missä olet tehnyt sähköisen hakemuksen, kohdassa päätökset.

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Varhaiskasvatuksen koronatiedote huoltajille 15.10.2021

Varhaiskasvatuksen koronatiedote huoltajille 15.10.2021

Koronaohjeita ja -käytäntöjä puretaan hiljalleen ja vaiheittain. Lapsen vasu- tai esiopetuksen (leops) keskusteluja voidaan pitää päiväkodilla, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa paikan päällä.

Tämä tiedote perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 12.10.2021 antamiin ohjeisiin. Tiedotteessa olevat suositukset korvaavat Liperin varhaiskasvatuksessa 5.8.2021 annetut ohjeet.

Päiväkodissa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa

 • lasten säännölliseen käsien pesuun kiinnitetään jatkossakin huomiota ja varmistetaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus pestä kädet. Hyvä käsihygienia ehkäisee myös muita tartuntatauteja.
 • toiminta päiväkodeissa ja esiopetuksessa tapahtuu pienryhmissä mahdollisimman väljästi.

Koronaohjeita ja -käytäntöjä puretaan hiljalleen ja vaiheittain. Seuraamme tilannetta epidemian osalta tiiviisti, jotta voimme reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Tärkeintä on huolehtia lasten ja henkilökunnan terveysturvallisuudesta.

1. Lapsen tulo- ja lähtötilanteet

Päiväkotien ovet pidetään avoinna ja vanhemmat voivat tuoda lapsen sisälle, riisua ulkovaatteet ja saattaa oman ryhmän tiloihin. Henkilökunta ei jatkossa ole enää vastassa eteisessä vaan on lasten kanssa ryhmätiloissa, jonne voitte saattaa lapsen.

Perhepäivähoidossa lasten tulo- ja hakutilanteiden järjestelyistä sovitaan oman hoitajan kanssa.

Jos eteisessä on useita vanhempia yhtä aikaa, pidetään edelleen huoli turvaväleistä ja käytetään tarvittaessa maskia. Lasten turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeää palata entiseen, ennen korona-aikaa olleeseen käytäntöön. Iltapäivällä lapsia haettaessa vanhemmat voivat käydä sisätiloissa kuten ennenkin, ja lapsen päivän kulusta keskustellaan henkilökunnan kanssa.

Lapsen vasu- tai esiopetuksen (leops) keskusteluja voidaan pitää päiväkodilla, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa paikan päällä.  Tilannekohtaisesti voimme sopia myös etänä tapahtuvasta keskustelusta. Palaamme tässäkin pikkuhiljaa entiseen käytäntöön.

2. Oireisena jäädään kotiin

Koronavirus on edelleen keskuudessamme ja lasten sairastuessa on tärkeää seurata oireita ja olla tarvittaessa yhteydessä Siun soten terveydenhuollon henkilökuntaan.

Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä, eikä valtaosalla niistä lapsista ja nuorista, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

THL nettisivuilta löytyy lisätietoa:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

Varhaiskasvatukseen ei voi tulla, jos lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita.  Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirtyy erilliseen tilaan odottamaan vanhempia oman ryhmän kasvattajan kanssa.

Jos lapsi ohjataan koronatestiin, testin tulosta odotetaan kotona tai toimitaan Siun soten antamien ohjeiden mukaisesti. Testituloksen ollessa negatiivinen, lapsi voi tulla varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Suositus on, että jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena. Varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä. Siun soten tartuntataudeista vastaava yksikkö antaa epidemiatilanteen perusteella tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä.

Katso myös: https://www.siunsote.fi/korona

Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

3. Ryhmäkoot

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimintamme tapahtuu edelleen pienryhmissä, joka on lasten leikin ja oppimisen kannalta hyvä ratkaisu. Olemme ulkona mahdollisimman paljon, retkeillen, liikkuen ja leikkien lähimaastossa. Ruokailu järjestetään pienryhmissä ryhmän omissa tiloissa ja kouluilla olevissa esiopetusryhmissä ruokasalissa porrastetusti.

Varhaiskasvatuksessa ruoka annostellaan lasten pöytiin tarjoilukulhoissa ja lapset voivat harjoitella ruoan ottamista itse aikuisten ohjatessa ja auttaessa.

4. Hygieniasta huolehditaan

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää kaikkia virustartuntoja. Lapset ovat epidemian aikana oppineet huolehtimaan todella hyvin hygieniasta, pidetään yllä heidän osaamistaan ja kannustetaan toimimaan ohjeiden mukaisesti.

Tutustu ohjeistukseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

5. Lasten omat tavarat

Lapselle on tärkeää tuoda omia leluja varhaiskasvatukseen. Oma unikaveri lepohetkellä lisää monella lapsella turvallisuuden tunnetta, joten sellaisen voi ottaa mukaan. Lapset voivat tuoda muitakin leluja mukanaan. Vanhempien on tärkeää sopia lapsen kanssa ennakkoon, miten oman lelun kanssa päivän aikana toimitaan.

Lelun on hyvä olla sellainen, jolla voidaan leikkiä yhdessä ja joka innostaa jatkamaan kotona aloitettua leikkiä. Lelun on myös hyvä kestää pienet kolhut sekä olla sellainen, jonka mahdollinen rikkoutuminen ei aiheuta suurta surua.

6. Hampaiden harjauksen harjoittelu

Varhaiskasvatuksessa lapset voivat harjoitella päivittäin hampaiden harjaamista. Olemme saaneet Siun soten läntisen alueen suun terveydenhuollon osastonhoitajalta tähän luvan.

Siun soten infektiotyöryhmä on käsitellyt asiaa, eikä estettä harjauksen aloittamiselle ole. Lapsille on varattu varhaiskasvatukseen harjat ja tahnat. Kasvattaja ohjaa aina harjaustilannetta ja huolehtii hygieniasta.

Kertakäyttöisiä kasvomaskeja pöydällä pinossa

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Sirpa Kivivuori

Toimistosihteeri
 040 674 2820
sirpa.kivivuori@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Hanna Ruotsalainen

Palvelusuunnittelija
 0400 428 397
hanna.ruotsalainen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Kunnanvirasto

Varolantie 3, 83100 Liperi
Katso sijainti

PL 20, 83101 Liperi
 

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute