Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Liperi mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Liperi mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Liperin kunta on yksi kunnista, joissa käynnistetään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu syksyllä 2021.

Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilua määrittää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaki (1046/2020).

Liperin kunta on yksi kokeiluun valituista kunnista, joissa kaksivuotinen esiopetus käynnistyy syksyllä 2021. Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Jos lapsen halutaan osallistuvan kokeiluun kaksivuotista esiopetusta järjestävässä toimipaikassa, huoltajien tulee hakea lapselle paikka kokeilusta. Esiopetus on perheille maksutonta.

Tiedotamme Liperin ryhmistä, verrokkiryhmistä ja ilmoittautumisesta erikseen, kun olemme saaneet tarkemmat ohjeet Opetushallitukselta. Tiedotus tapahtuu kunnan verkkosivujen ja varhaiskasvatuksen TinyApp-sovelluksen kautta.

Lisätietoa kokeilusta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu 

Lapsia kukkakedolla tutkimassa kasveja

Lisätietoja: