Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Koronatiedote perusopetuksen huoltajille ja henkilökunnalle

Koronatiedote perusopetuksen huoltajille ja henkilökunnalle

Koululaisten ja perusopetuksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut koronakotitestit toimitetaan kouluille viimeistään viikolla 9.

Koronakotitestejä oppilaiden ja henkilökunnan käyttöön

Huoltovarmuuskeskus on hankkinut koululaisten ja perusopetuksen henkilökunnan käyttöön koronakotitestejä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Testit toimitetaan kouluille viimeistään viikolla 9.

Koulu jakaa testit oppilaille ja henkilökunnalle sekä tiedottaa testien jakopäivän. Testejä jaetaan 5 kappaletta per henkilö. On hyvä huomioida se, että testit eivät saa jäätyä – ne tulisi kuljettaa kotiin mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi taskussa.

THL on ohjeistanut valtakunnallisesti testien tekemisestä, ja testien mukana tulee testin käyttöohje. Testien tekeminen on vapaaehtoista ja koulu ei kerää tietoja testituloksista. Oppilas ja koulun henkilökuntaan kuuluva tekee testin kotona, jos hänellä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Tietoa koronavirusinfektion oireista THL:n verkkosivuilla.

THL on antanut valtakunnalliset ohjeet kotitestien osalta:

Lapsilla testien tekeminen tulee tehdä kotona aikuisen valvonnassa. Koulu ei opasta testien suorittamisessa. Testaamista ei suositella, jos henkilö on sairastanut joko virallisella tai kotitestillä varmistetun koronavirusinfektion edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Edelleen toimintaohjeena on, että kouluun ei pidä tulla oireisena tai sairaana. Jos kotitestin tulos on positiivinen, oppilaalla on hyvin suurella todennäköisyydellä koronavirusinfektio. Koronatartunnan ja tietysti muunkin hengitystieinfektion saaneena tulee jäädä kotiin sairastamaan.

Tämä hetkisen ohjeen mukaan oireisen tulee välttää kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. Jos yleisvointi säilyy hyvänä, ei ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Ajankohtaiset Siun soten ohjeet kannattaa aina tarkistaa internet-sivuilta: www.siunsote.fi/ohjeita-tartunnan-saaneelle-ja-altistuneelle

Jos oppilas tai työntekijä sairastuu

Jos koululaisen tai henkilökuntaan kuuluvan testi on positiivinen, suosittelemme, että kaikki samassa taloudessa asuvat kouluikäiset ja sitä vanhemmat henkilöt testataan samanaikaisesti kotitestillä, erityisesti jos heillä on lieviäkin oireita.

Oppilailla, vanhemmilla tai koulun henkilökunnalla ei ole velvollisuutta kertoa testin tuloksesta, eikä koululla ole oikeutta tätä kysyä. Pyydämme kuitenkin, että poissaolosta ilmoitetaan koululle normaalien menettelyohjeiden mukaisesti.

Kouluilla ei ole tietoja koronatartunnoista, joten emme voi tiedottaa altistumismahdollisuuksista. On kuitenkin suositeltavaa kertoa sairastumisesta ainakin oman perheen ulkopuolisille henkilöille, joihin testatulla on ollut läheinen kontakti tartuttavuusaikana. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi kaverit, joiden kanssa on vietetty aikaa muutoinkin kuin oppituntien aikana ja/tai vapaa-ajalla.

Koronan jälkeen oppilas voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun

  • oireiden alkamisesta on kulunut vähintään viisi vuorokautta ja
  • kuume on ollut poissa ja muut oireet ovat selvästi vähentyneet ainakin kahden vuorokauden ajan.

Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkään hengitystieinfektion jälkeen.

Jos oppilaan perheenjäsen sairastuu

Jos perheenjäsenellä on oireita ja hän on saanut kotitestissä tai terveydenhuollon koronatestissä positiivisen tuloksen

  • suositellaan, että myös lapsi välttää vapaaehtoisesti kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes positiivisen tuloksen saaneen perheenjäsenen oireiden alkamisesta on kulunut viisi vuorokautta
  • jos toinen tai useampi perheenjäsen saa positiivisen testituloksen, aika lasketaan siitä, kun viimeisimpänä sairastuneen perheenjäsenen oireet alkoivat. Jos positiivisen testituloksen saanut on oireeton, aika lasketaan testauspäivästä.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, hän voi suosituksen mukaan mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos testitulos on negatiivinen, mutta oireet jatkuvat, testi tulisi toistaa 1–2 kertaa noin 2 vuorokauden välein. Oireisena tulisi välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan oireiden alusta laskien, vaikka testi olisi toistetustikin negatiivinen.

Lisätietoa koronaviruksesta lapsilla THL:n verkkosivuilla.

Kokoontumisrajoituksista

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia. Koulujen osalta tämä tarkoittaa, että erilaisia tilaisuuksia juhlia, tapaamisia ja vanhempainiltoja voidaan järjestää myös koululla. Tilaisuuksissa noudatetaan edelleen hygieniaohjeita ja sisätiloissa suositellaan maskien käyttöä. Opetusta järjestetään kouluissa normaalisti lähiopetuksena.

Ajantasaiset alueelliset suositukset ja rajoitukset voit tarkistaa Siun soten sivuilta.

Kasvomaskeja.