Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö huolettaa pohjoiskarjalaisia

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö huolettaa pohjoiskarjalaisia

Pohjois-Karjalassa toteutettiin syksyllä 2023 maakunnallinen päihdetilannekysely. Liperiläisten vastaajien mukaan tärkeimpinä keinoina päihdehaittojen ehkäisemiseksi nähtiin turvallinen ja kannustava kasvuympäristö, tiedon lisääminen päihteistä ja päihteiden haitoista sekä kasvua tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus

Pohjoiskarjalaiset toivovat nykyistä enemmän puuttumista alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön. Asia käy ilmi päihdetilannekyselystä, joka toteutettiin Pohjois-Karjalassa syksyllä 2023. Kyselystä selvisi myös, että tupakointi, nuuskan käyttö sekä sähkösavukkeiden käyttö ovat ilmiöitä, joita pohjoiskarjalaiset ovat asuinympäristöissään eniten havainneet.

Kyselyllä selvitettiin pohjoiskarjalaisten näkemyksiä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien käytöstä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyyn vastasi yli 2600 yli 13-vuotiasta pohjoiskarjalaista. Liperistä vastauksia saatiin 428.

Suurimmat vastaajien ikäryhmät Liperissä:

  • Alle 18-vuotiaat (66 %)
  • 31–45-vuotiaat (17 %)
  • 46–60-vuotiaat (10 %)

Liperiläisten vastausten mukaan ehkäisevien toimenpiteiden tulisi kohdentua päihteiden välittämiseen alaikäisille, päihteiden käyttöön koulujen ja oppilaitosten alueella sekä alaikäisten päihteiden käyttöön.

Tärkeimpinä keinoina päihdehaittojen ehkäisemiseksi nähtiin turvallinen ja kannustava kasvuympäristö, tiedon lisääminen päihteistä ja päihteiden haitoista sekä kasvua tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus.

Nikotiinituotteet yleistyneet

On havaittu, että myynti lähellä nuoria ja lapsia lisääntynyt ja kaikkien tahojen on tärkeää havahtua tilanteeseen. Vastauksissa ilmeni, että Liperissä noin yksi neljästä vastaajasta oli havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä ja noin yksi kuudesta oli havainnut alkoholin välittämistä alaikäisille.

Alaikäisten (alle 18 v.) vastauksissa lähes joka kolmas oli havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä. Kaikista vastaajista yli puolet 61 % oli havainnut alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta Kouluterveyskyselyssä 2023 ilmeni, että sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö on Pohjois-Karjalassa yleisempää kuin valtakunnallisesti.

Kouluterveyskyselyn mukaan sähkösavukekokeilut sekä päivittäinen käyttö ovat moninkertaistuneet koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden joukossa. Sähkötupakan käyttö on lisääntynyt jopa alakoululaisten keskuudessa.  

Tieto ohjaa kehittämistoimia

Päihdetilannekyselyn tuloksia hyödynnetään Pohjois-Karjalan kuntien ja hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön sisällön ja toimien kehittämisessä.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy on nostettu myös alueellisessa ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmassa yhdeksi kehittämiskohteeksi.

– Viime vuonna on pyritty lisäämään nuorten parissa työskentelevien sekä huoltajien tietämystä uusista nikotiinituotteista, jotta he tietäisivät, millaisia nämä tuotteet ovat ja millaisia ilmiöitä niihin liittyy. Oikea tieto auttaa lapsia ja nuoria kohtaavia aikuisia puuttumaan tuotteiden käyttöön. Seuraavaksi on tulossa kehittämistä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukeen nuorille, kertoo ennaltaehkäisevän päihdetyön asiantuntija Ellinoora Ojala Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotesta.

Liperiläisten vastaajien tuloksia pähkinänkuoressa:

  • 15 % on havainnut alkoholin välittämistä ja 26 % on havainnut tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille
  • 38 % on havainnut alaikäisten alkoholin käyttöä ja 61 % on havainnut alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä viimeisen vuoden aikana
  • 4 % on havainnut kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttöä alaikäisillä
  • 10 % on havainnut alaikäisten rahapelaamista omassa kunnassaan viimeisen vuoden aikana
  • 28 % on altistunut tupakan tai muiden poltettavien tuotteiden savulle muun muassa julkisilla paikoilla niin, että on kokenut siitä haittaa
  • 21 % on pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä henkilöitä
  • 17 % on huolissaan läheisen alkoholin käytöstä ja 19 % läheisen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

Kunnan verkkosivuilla on Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osio, josta löytyy tietoa päihteistä ja pelihaitoista sekä runsaasti yhteystietoja, mistä voit hakea apua, jos asia koskettaa sinua tai läheistäsi.

Tutustu aiheeseen verkkosivuillamme: www.liperi.fi/paihteet-ja-pelihaitat

Erivärisiä sähkötupakkakyniä rivissä

Lisätietoja: