Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Liperissä harvinainen tilanne ─ kaksi kouluhanketta kerralla

Liperissä harvinainen tilanne ─ kaksi kouluhanketta kerralla

Liperin kunnassa ollaan ainutlaatuisessa tilanteessa: olemme päässeet toteuttamaan kahta suurta kouluhanketta samanaikaisesti. Ylämyllylle rakennetaan kunnan ainoa yläkoulu, ja kirkonkylän koulukeskus saneerataan alakouluksi.

Molempien kouluhankkeiden suunnittelijat valittiin hankesuunnitelmien pohjalta tehdyn kilpailutuksen perusteella.

Alakoulun arkkitehdiksi valittiin Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy, rakennesuunnittelusta vastaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelusta Insinööritoimisto Jormakka Oy ja sähkösuunnittelusta Sähköinsinööritoimisto SHS Oy.

Yläkoulun arkkitehdiksi puolestaan valittiin Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy, rakennesuunnittelijaksi Ko-Rak Palvelut Oy, LVI-suunnittelijaksi Insinööritoimisto Jormakka Oy, sähkösuunnittelijaksi Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy ja automaatiosuunnittelijaksi Granlund Oy.

Pajapäivässä suunniteltiin koulua yhdessä käyttäjien kanssa

Hankeryhmä on nimennyt alakoulun ”Kirkonkylän kouluksi” ja yläkoulun ”Liperin yläkouluksi”. Kirkonkylän koulun ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin 18.10. Kokouksessa sovittiin suunnittelun aikataulusta luonnossuunnitelmien hyväksymiseen asti. Luonnokset viedään 15.1.2019 elinympäristölautakunnalle, mistä ne menevät kunnanhallitukseen ja lopulta valtuuston hyväksyttäviksi 28.1.2019. Koulun on määrä alkaa uusissa tiloissa syksyllä 2020.

Jo hankkeen alkuvaiheessa mietitimme, kuinka koulun käyttäjät saadaan mahdollisimman laajasti osallistumaan koulun suunnitteluun ja koulu saadaan käyttöön myös varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Käyttäjien osallistamiseksi pidettiin 30.10. pajapäivä, johon kutsuttiin kaikki suunnittelijat, hankeryhmä ja iso osa koulun tulevia käyttäjiä. Arkkitehti oli laatinut hankesuunnitelman pohjalta alustavan luonnoksen, joka toimi ideoinnin pohjana.

Arkkitehti laati pajapäivässä saadun palautteen perustella kolme erilaista luonnosta, joita kommentoitiin käyttäjien toimesta uudestaan. Tämän palautteen perusteella arkkitehti laati uuden luonnoksen seuraavaa suunnittelukokousta varten.

Kirkonkylän koulun pohjaratkaisu niin uudisrakennuksen kuin käyttöön jäävien tilojen osalta on jo varsin pitkälle mietitty. Seuraava Kirkonkylän koulun suunnittelukokous on sovittu pidettäväksi 20.12.2018.

Vaikka hanke näyttää etenevän hyvässä myötätuulessa, myös haasteita riittää. Eniten päänvaivaa aiheuttavat väistötilat. Remontin yhteydessä iso osa nykyistä koulua puretaan pois, eivätkä tilat näin ollen ole remontin aloittamisen jälkeen koulun käytettävissä. Tällä hetkellä osa koulusta toimii väistötiloissa, ja ennen kuin koulun remontointi voidaan aloittaa, pitäisi lopuillekin toimille ratkaista väistötilat. Ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi näyttää jäävän väistötilojen lisääminen koulun ympäristöön.

Kirjastoa kaavaillaan yläkoulun tiloihin

Myös Liperin yläkoulun ensimmäinen suunnittelukokous on pidetty ja vastaavanlainen pajapäivä sovittu pidettäväksi 19.12.2018. Tähänkin pajapäivään arkkitehti on parhaillaan laatimassa ensimmäistä luonnosta.

Ylämyllyllä tila-asiat ovat eläneet kesän ja syksyn aikana. Kirjasto, varhaiskasvatus sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimi ovat hakeneet paikkaansa niitä edelleenkään löytämättä. Tilannetta vaikeuttaa myös Lipertekin ilmoitus ajaa Yritystalon toiminnot alas kesään 2019 mennessä.

Muutosten seurauksena kirjastoa on suunniteltu sijoitettavaksi Liperin yläkoulun kanssa samoihin tiloihin. Hankesuunnitelman mukaan yläkoululle oli alun perinkin tulossa nuorisotoimen tilat, mutta kirjastoa siinä ei ole aikaisemmin huomioitu. Kirjaston sijoittuminen koululle aiheuttaa omat haasteensa suunnittelulle lähinnä logistiikan ja pihasuunnittelun osalta. Kirjaston täytyy olla kaikkien käytössä auki olleessaan, joten se tarvitsee oman parkkipaikkansa, jotka eivät saa vaarantaa koulupihan turvallisuutta.

Liperin yläkoulun luonnokset tulevat valtuuston hyväksyttäviksi 29.4.2019. Samassa yhteydessä hyväksyttäväksi tulee tarkennettu kustannusarvio sekä liikuntasalin koko, joko 600 m² tai 900 m². Tavoitteena on, että yläkoulu voi aloittaa toimintansa uusissa tiloissa syksyllä 2021.

Lisätiedot