Turvallinen arki pääkuva

Navigaatiovalikko

Turvallinen arki, sisältö

Turvallinen arki

Turvallinen arki koostuu muun muassa turvallisesta kodista, liikenneturvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisystä.

Turvallisuus on käsitteenä laaja ja se ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Asukkaiden turvallisuuden edistäminen on yksi kunnan tehtävistä.

Omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa myös siihen, kuinka turvallinen arkemme on itselle ja lähipiirille.

Tapaturmien ehkäisy

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia voi ehkäistä kiireettömyydellä, huolellisuudella ja turvallisuusnäkökulmien huomioimisella kaikissa vapaa-ajan toiminnoissa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista suurin osa on kaatumisia, liukastumisia tai matalalta putoamisia. Kaatumisen riski ja seurauksien vakavuus kasvavat iän myötä.

Kotitapaturmien ehkäisemisestä löydät luotettavaa tietoa kotitapaturmat.fi sivustolta.

Varautuminen

Varautuminen tarkoittaa etukäteen valmistautumista erilaisiin onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi sähkön- tai vedenjakelun häiriöt, sairastuminen tai säästä johtuvat häiriöt, kuten myrsky. Häiriötilanne voi koskea myös tietoliikenneyhteyksiä ja tietoturvaa.

Seuraa ajankohtaista viranomaistiedotusta:

Viranomaisten yhteistyönä ylläpitämä 72 tuntia -sivusto tarjoaa tärkeitä vinkkejä ja tietoa kotitalouksien varautumiseen. Sivuston nimi tulee siitä, että kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Turvallisesti liikenteessä

Liikenneturvallisuustyötä kunnassa tehdään yhteistyössä muun muassa poliisin, pelastuslaitoksen, Liikenneturvan ja ELY-keskuksen kanssa. Liperin kunnan taajamissa kevyen liikenteen väylät ovat pääasiassa yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä, joiden kunnossapito kuuluu kunnalle.

Linkkejä

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute