Tukipalvelut pääkuva

Navigaatiovalikko

Tukipalvelut sisältö

Tukipalvelut

Jokaisella koululaisella on oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, kun tarvetta ilmenee.

Oppilaat saavat tukea oppimiseen aina ensisijaisesti omassa kotiluokassaan, tutussa ympäristössä.

Tuen muotoja ovat esimerkiksi

 • tukiopetus
 • osa-aikainen erityisopetus
 • tulkitsemis- ja avustajapalvelut
 • apuvälineet
 • eriyttäminen

Oppimisen ja koulunkäynnin tuessa on kolme tasoa. Kaikkia tukimuotoja voidaan käyttää kaikilla kolmella tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

1. Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla vaikutamme tilanteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiivistettynä yleinen tuki on laadukasta opetusta, jossa huomioidaan oppilaiden erilaiset oppimistavat ja työskentelyrytmit.

Tuki auttaa oppilasta saamaan tärkeitä onnistumisen kokemuksia niin oppimisessa kuin ryhmän jäsenenä toimimisessa. Yleisen tuen toimintamallit ovat luontainen osa koulun arkea. Yleistä tukea voi saada heti tarpeen ilmetessä. Sen aloittaminen ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Toimintakulttuurissamme korostamme välittämistä, huolenpitoa ja myönteistä ilmapiiriä.

2. Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaalle, jolle yleinen tuki ei riitä ja joka tarvitsee oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa.

Tehostetun tuen lähtökohtana on tukea oppilaan vahvuuksia ja voimavaroja.

Tehostetun tuen toteutus suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä. Suunnitelmallisuus on tärkeää: miten tehostettu tuki aloitetaan, miten se järjestetään ja miten oppilas palaa siitä yleisen tuen piiriin. Tehostettu tuki ja sen tavoitteet suunnitellaan ja arvioidaan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.

3. Erityinen tuki

Erityinen tuki on vahvin tuen taso. Sitä oppilas voi saada silloin, kun tehostettu tuki ei riitä.

Erityinen tuki antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa. Tuen kautta myös itsetunto ja opiskelumotivaatio kohenevat. Samalla oppilas oppii vastuunottoa ja ryhmän osana toimimista.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Käytettävissä on kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityisen tuen tavoitteet, sisällöt ja tuen arvioinnin kirjaamme oppilaalle laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Oppilas kuuluu erityisen tuen piiriin, kun

 • hän opiskelee pidennettyä oppivelvollisuutta,
 • hänellä on yksilöllistettyjä oppimääriä,
 • sosiaalis-emotionaaliset taidot edellyttävät erityistä tukea,
 • hän opiskelee toiminta-alueittain
 • tai jos opetus järjestetään tuen saamiseksi jossakin muussa kuin luontaisessa lähikoulussa.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen pyrimme järjestämään oppilaan omassa lähikoulussa.

Tästä voit tutustua Tuen käsikirjaan.

piirroskuva maisemasta, jossa oppilaan tuen tarjoajat kuvataan joen varrella olevina tukipisteinä oppilaan kulkiessa jokea pitkin

Tukipalvelut katso myös nämäm

Katso myös nämä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Talvilomaviikon lasten uimakoulut Liprakassa

Talvilomaviikon lasten uimakoulut Liprakassa

Liprakan uimahallissa järjestetään jälleen uimakouluja lapsille talvilomaviikolla ma 4.3.– pe 8.3. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 12.2.2024 klo 13.00 Nuorten Liperi -sivustolla.

Ilmoittautuminen Liprakan uimakouluihin alkaa ma 12.2.2024 klo 13.00 osoitteessa www.nuortenliperi.fi.

Hinta kaikissa ryhmissä 30 €/lapsi.

Alkeisryhmä 1, ikäsuositus 5–7 v, klo 9–9.40

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joille veteen totuttelu vaatii vielä harjoitusta. Lapsi ei kasta kasvoja veteen ja vaakatasossa liikkuminen voi olla vielä haasteellista. Ryhmässä totuttaudutaan veteen leikinomaisin keinoin ja harjoitteluun kuuluu mm. veteen puhaltamista, kellumista sekä liukujen ja uinnin alkeiden opettelua. Ryhmässä on mahdollista suorittaa varhais-/vesitaitomerkki.

Ryhmään osallistujan tulee olla täyttänyt 5 vuotta ryhmän alkuun mennessä.

Alkeisryhmä 2, ikäsuositus 5–7 v, klo 10–10.40

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joille vedessä liikkuminen on ennestään tuttua ja taidot ovat jo hieman kehittyneet. Lapsi osaa liikkua itsenäisesti vaakatasossa apuvälineen kanssa ja uskaltaa laittaa kasvonsa veteen. Ryhmässä harjoitellaan mm. kelluntoja, liukuja, sukeltamista ja alkeisuinteja. Tavoitteena 10 metrin uimataito. Ryhmässä on mahdollista suorittaa vesitaito-/alkeismerkki.

Ryhmään osallistujan tulee olla täyttänyt 5 vuotta ryhmän alkuun mennessä.

Jatkoryhmä, ikäsuositus 8 v +, klo 11–11.40

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat uida sujuvasti 10 metrin uintimatkan ilman apuvälineitä kahdella eri tyylillä. Ryhmässä vahvistetaan jo opittua alkeisuimataitoa ja harjoitellaan erilaisia uintityylejä tekniikkaa silmällä pitäen. Ryhmässä harjoitellaan sukelluksia ja hyppyjä ja tutustutaan vesipelastukseen. Tavoitteena on 25 metrin uimataito. Ryhmässä on mahdollista suorittaa harrastusmerkki.

Opetus tapahtuu isossa altaassa, pääosin matalassa päässä (1,20 m)

Yleistä tietoa:

 • Osoite: Liprakan uimahalli, Silmutie 11, Liperi
 • Uimakoulun kesto 5 päivää ma-pe
 • Uimakoulukerta kestää 40 minuuttia
 • Jokaiseen ryhmään mahtuu 10 lasta. Kaikissa ryhmissä ollaan ilman vanhempaa.
 • Hinta sisältää opetuksen, uintikirjan ja uimataitoa vastaavan uintimerkin. Hinta määräytyy uintikertojen/uintiajan mukaisesti.
 • Mikäli lapsella on uintikirja aiemmin suoritetusta uimakoulusta, tuodaan se uimaopettajalle ensimmäisellä uintikerralla.
 • Huoltajat ilmoittavat lapsensa ryhmään lapsen iän ja taitotason mukaisesti.
 • Huoltajat auttavat lasta pukutiloissa tarpeen mukaan, uimaopettajat ovat altaalla vastassa. Pienet lapset voivat käyttää tarvittaessa eri sukupuolen pukuhuonetta.

Ilmoittautuminen:

 • Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen oman uimakoulun alkua tai ryhmien täyttyessä. Mahdollisista vapautuvista paikoista ilmoitetaan uimahallin sosiaalisen median tileillä.
 • Voit tutustua Nuorten Liperi sivustoon ja luoda tilin lapselle ennen ilmoittautumisen avautumista.
 • Täytäthän kaikki pyydetyt tiedot Nuorten Liperi -järjestelmään ennen uimakoulun alkua. Henkilötunnus vaaditaan laskutusta varten. Lasku lähetetään huoltajan antamaan postiosoitteeseen.
 • Jos huoltaja ilmoittaa järjestelmään useamman lapsen, tulee jokainen lapsi kirjata erikseen. Samaa sähköpostiosoitetta/puhelinnumeroa ei voi käyttää ilmoittautumiseen eri lapsilla.
 • Huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään ohjeet uimakoulussa toimimiseen noin viikkoa ennen uimakoulun alkua.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysyttävät tiedot:

 • Huoltajan ja lapsen nimi, lapsen ikä
 • Huoltajan henkilötunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdolliset muut ” hyvä tietää ” -asiat
Liprakan uimahallin allasosasto

Uimakouluun liittyvät tiedustelut:

Nuorten Liperiin liittyvät tiedustelut:

Yhteystiedot

Niina Kiiski

Hyvinvointipedagogi
 0400 365 511
niina.kiiski@edu.liperi.fi
Patteristontie 12 e, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute