Hallinto tietosuojaselosteet pääkuva

Navigaatiovalikko

Tietosuoja sisältö

Tietosuoja

Kunnassa henkilötietojen käsittely perustuu pääosin lainsäädäntöön tai henkilön suostumukseen.

Kunnan henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n tietosuoja-asetus (679/2016, GDPR) ja tietosuojalaki (1050/2018).

Mikä on henkilötieto?

Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus

 • tarkastaa mitä tietoja hänestä on henkilörekistereissä
 • oikeus tietää kuka tietoja on käsitellyt
 • oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuoja-asetuksessa säädetään tarkemmin, mitä oikeudet tarkoittavat käytännössä ja millä edellytyksillä näitä oikeuksia voidaan käyttää.

Omien tietojesi tarkastusta voit pyytää lähettämällä kirjallisen yksilöidyn tietopyynnön Liperin kunnan tietosuojavastaavalle (Liperin kunta, tietosuojavastaava, Varolantie 3, 83100 Liperi). Tietopyynnöt on myös mahdollista tehdä sähköisen palvelun kautta. Ohjaamme tietojen tarkastus- tai korjauspyynnöt kunnan palvelualueiden henkilörekisterien yhteyshenkilöille.

Voit ilmoittaa myös havaitsemistasi tietoturvaloukkauksista tai -rikkomuksista sähköpostilla tietosuojavastaava(at)liperi.fi.

Lisätietoja ja neuvoja henkilötietojen käsittelystä kunnassa saat tietosuojavastaavalta ja tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Liperin kunnan tietosuojavastaavana toimii tiedonhallintasuunnittelija, p. 040 674 7642 ja varatietosuojavastaavana asianhallintasihteeri, p. 040 630 0763.

 

Tietosuojaselosteet

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Uutisen lisäys (ylläpito)

  angle-left Tummuuko Juojärvi? Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke selvittävät Juojärven veden tilaa

  Tummuuko Juojärvi? Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke selvittävät Juojärven veden tilaa

  Maakuntarajat ylittävän järven tilaa selvitetään kyselyllä.

  Juojärven tummuneet lahdet ovat nousseet esille alueen vesistötoimijoiden keskusteluissa ja yhä useampi paikallinen on ilmaissut huolensa järven tilasta. Myös vesienhoidon toteutuksessa on tunnistettu, että Juojärven erinomaisen ekologisen tilan säilyttäminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

  Maakuntarajat ylittävän järven tilan selvittämiseksi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke kartoittavat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa Juojärven asukkaiden ja käyttäjien kokemuksia. Juojärven reitin valuma-alue sijaitsee osittain myös Liperin kunnan alueella.

  ”Juojärven alueella hallinnollisten rajojen ei pidä rajoittaa toimintaa. Koko valuma-alue on niin laaja, että sen tietojen kokoaminen vaatii paljon työtä. Jotta tähän kattavaan työhön kannattaa ryhtyä, meillä pitää olla tiedossa järven osalta havaitut ongelmat. Sen vuoksi lähdemme liikkeelle kyselyllä”, kertoo Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä.

  Kysely toteutetaan syyskuun aikana sähköisesti, ja sen jakeluun Juojärven käyttäjille ja asukkaille osallistuvat monet paikalliset toimijat kunnista kyläyhdistyksiin. Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään yleisötilaisuus, jossa keskustellaan ilmi tulleista havainnoista ja mahdollisuuksista järven tilan tarkempaan arviointiin ja mahdollisiin kunnostustoimiin.

  ”Juojärven säilyminen kirkkaana edellyttää meidän kaikkien yhteistyötä laajalla rintamalla”, sanoo KAIPO-hankkeesta, maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen MKN maisemapalveluista ProAgrialta.

  Kaikkia Juojärven alueen asukkaita ja vesistön käyttäjiä pyydetään osallistumaan kyselyyn, joka tarjoaa selvitykseen arvokasta tietoa ja havaintoja järvestä. Kysely on avoin syyskuun ajan.

  Vastaa kyselyyn täällä!

  Tietoa Juojärven reittivesistöstä.

  Keltaisia luonnonvaraisia kukkia.

  Lisätietoja

  Yhteystiedot

  Terttu Sarkkinen

  Hallintopäällikkö
   040 761 1055
  terttu.sarkkinen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Arto Kuivalainen

  Tiedonhallintasuunnittelija
   040 674 7642
  arto.kuivalainen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

  Sivu arviointi ja palaute