Hallinto tietosuojaselosteet pääkuva

Navigaatiovalikko

Tietosuoja sisältö

Tietosuoja

Kunnassa henkilötietojen käsittely perustuu pääosin lainsäädäntöön tai henkilön suostumukseen.

Kunnan henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n tietosuoja-asetus (679/2016, GDPR) ja tietosuojalaki (1050/2018).

Mikä on henkilötieto?

Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus

 • tarkastaa mitä tietoja hänestä on henkilörekistereissä
 • oikeus tietää kuka tietoja on käsitellyt
 • oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuoja-asetuksessa säädetään tarkemmin, mitä oikeudet tarkoittavat käytännössä ja millä edellytyksillä näitä oikeuksia voidaan käyttää.

Omien tietojesi tarkastusta voit pyytää lähettämällä kirjallisen yksilöidyn tietopyynnön Liperin kunnan tietosuojavastaavalle (Liperin kunta, tietosuojavastaava, Varolantie 3, 83100 Liperi). Tietopyynnöt on myös mahdollista tehdä sähköisen palvelun kautta. Ohjaamme tietojen tarkastus- tai korjauspyynnöt kunnan palvelualueiden henkilörekisterien yhteyshenkilöille.

Voit ilmoittaa myös havaitsemistasi tietoturvaloukkauksista tai -rikkomuksista sähköpostilla tietosuojavastaava(at)liperi.fi.

Lisätietoja ja neuvoja henkilötietojen käsittelystä kunnassa saat tietosuojavastaavalta ja tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Liperin kunnan tietosuojavastaavana toimii tiedonhallintasuunnittelija, p. 040 674 7642 ja varatietosuojavastaavana asianhallintasihteeri, p. 040 630 0763.

 

Tietosuojaselosteet

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Asiakirja- ja mediatiedostot

  Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Uutisen lisäys (ylläpito)

  angle-left Siun sote valmistelee kolmansien koronarokotusten laajentamista ja lasten rokotusten käynnistämistä

  Siun sote valmistelee kolmansien koronarokotusten laajentamista ja lasten rokotusten käynnistämistä

  Alle 60-vuotiaiden 3. koronarokotukset käynnistyvät Siun sotessa arviolta tammikuussa. Lasten rokotusten käynnistymisestä Siun sotessa tiedotetaan myöhemmin.

  Siun sote jatkaa riskiryhmien kolmansia koronarokotuksia. Samalla Siun sotessa tehdään järjestelyjä 1. rokotusten laajentamiseksi sairauden perusteella riskiryhmään kuuluviin 5–11-vuotiaisiin ja 3. rokotusten laajentamiseksi kaikkiin yli 18-vuotiaisiin. THL suositteli koronarokotusten laajentamista 2.12.2021.

  Tällä hetkellä Siun sotessa on käynnissä yli 70-vuotiaiden, riskiryhmään kuuluvien 12–69-vuotiaiden, perusterveiden 60–69-vuotiaiden, laitoksissa ja hoivakodeissa asuvien sekä kiireellistä hoitoa antavan sote-henkilöstön 3. koronarokotukset.

  Rokotusvuorossa ovat myös voimakkaasti immuunipuutteiset ja lyhyellä rokotusvälillä 1. ja 2. koronarokotuksen saaneet henkilöt, joiden rokotukset on saatu pääosin jo annettua.

  THL totesi torstaina 2.12., että 3. koronarokotetta suositellaan annettavaksi aikaisintaan 5–6 kuukauden kuluttua 2. koronarokotteesta. Aiemmin ohjeistus oli, että 3. rokote annetaan, kun 2. rokotteesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Ainoastaan voimakkaasti immuunipuutteiset suositeltiin rokotettavan kahden kuukauden rokotusvälillä.

  Iäkkäiden ja riskiryhmien 3. koronarokotuksissa jatketaan kuuden kuukauden rokotusvälillä

  Siun sote on käynnistänyt iän ja sairauden perusteella rokotusvuorossa olevien 3. koronarokotukset kuuden kuukauden rokotusvälillä. Rokotuksia jatketaan toistaiseksi samalla rokotusvälillä. Yli 70-vuotiaiden rokotukset ja ajanvaraukset ovat edenneet niin pitkälle, että rokotusvälin lyhentäminen ei ole rokotusjärjestelyjen puolesta mahdollista.

  – Rokotusten aikaistaminen viiden kuukauden päähän 2. koronarokotteesta aiheuttaisi mittavan aikojen perumisen ja uudelleen järjestelyn. Muutokseen tarvittaisiin lähes kaksinkertainen määrä rokotusresurssia joulukuuksi. Tätä ei ole mahdollista järjestää. Siun sotessa on 1., 2. ja 3. koronarokotusten lisäksi käynnissä myös influenssarokotukset. Rokotukset pyörivät täydellä teholla, osastonhoitaja Anna Pölönen sanoo.

  Yli 70-vuotiaiden lisäksi rokotusväli pidetään kuudessa kuukaudessa myös muissa tällä hetkellä voimassa olevissa rokotusryhmissä, lukuun ottamatta voimakkaasti immuunipuutteisia.

  Alle 60-vuotiaiden 3. koronarokotukset käynnistyvät Siun sotessa arviolta tammikuussa. Siihen mennessä valtaosa yli 70-vuotiaista ja sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvista on saanut 3. koronarokotteen. Siun sote selvittää rokotusvälin lyhentämisen mahdollisuutta, kun alle 60-vuotiaat tulevat rokotusvuoroon.

  – On tärkeää, että rokotuksissa noudatetaan rokotusjärjestystä. Ensimmäisenä rokotetaan iäkkäimmät ja sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvat henkilöt ja vasta sen jälkeen siirrytään nuorempiin ikäryhmiin, Pölönen sanoo.

  Riskiryhmään kuuluvien 5–11-vuotiaiden lasten osalta odotetaan THL:n määrittelyjä riskiryhmiin kuuluvista sairauksista. Lasten rokotusten käynnistymisestä Siun sotessa tiedotetaan myöhemmin.

  THL on suositellut, että kaikille tällä hetkellä kolmansien rokoteannosten piirissä oleville alle 30-vuotiaille miehille voidaan antaa kolmantena annoksena Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Tämä koskee rokotusvuorossa olevia lyhyellä annosvälillä 1. ja 2. rokotteet saaneita, laitoksissa ja hoivakodeissa asuvia alle 30-vuotiaita miehiä sekä sote-työntekijöitä.

  Yli 70-vuotiaat saavat rokotusajan kirjeellä, riskiryhmiin kuuluvat voivat varata ajan verkkoajanvarauksen kautta

  Siun sote lähettää yli 70-vuotiaille kutsun 3. koronarokotukseen kirjeellä. Kirjeet lähetetään porrastetusti sitä mukaa, kun kolmannen koronarokotteen aika lähestyy eli kun 2. rokotteesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Kirjeet lähetetään Suomi.fi-viestit-palvelun kautta. Jos henkilö on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, lähetetään kirje sähköisenä. Muutoin kirje toimitetaan postitse.

  Sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvat 60–69-vuotiaat voivat varata ajan 3. koronarokotukseen verkkoajanvarauksen kautta osoitteessa https://siunsote.eaika.fi/. Rokotusajan voi varata kun 2. rokotteesta on kulunut kuusi kuukautta. Jos aikaa ei ole mahdollista varata verkon kautta, voi ajan varata maanantaisin klo 8–11 puhelinpalvelusta numerosta 013 330 2131.

  Voimakkaasti immuunipuutteiset ja alle kuuden viikon välillä 1. ja 2. koronarokotteen saaneet henkilöt ovat jo pääosin saaneet 3. koronarokotteen. Jos kuulut näihin ryhmiin, mutta et ole vielä 3. rokotetta saanut, ole yhteydessä Siun soten koronarokotusten puhelinpalveluun maanantaisin klo 8–11. Itsenäisyyspäivän vuoksi puhelinpalvelu on poikkeuksellisesti auki tiistaina 7.12. klo 8–11.

  Tärkeä muistaa 1. ja 2. koronarokotukset

  Koronarokote on tehokkain suoja koronavirusta vastaan. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa 1. ja 2. koronarokotus. Rokotusajan voi varata verkkoajanvarauksen kautta osoitteessa https://siunsote.eaika.fi/.

  Verkkoajanvarauksessa on mahdollista jättää myös toive 1. koronarokotteesta, jos aikaa omalle terveysasemalle ei ole varattavissa. Toiveen yhteyteen jätetään yhteystiedot, jotta Siun sote voi olla yhteydessä rokotusajan sopimiseksi.

  Jos aikaa ei ole mahdollista varata verkon kautta, voi ajan varata maanantaisin klo 8–11 puhelinpalvelusta numerosta 013 330 2131. Ajan koronarokotukseen voivat varata kaikki yli 12-vuotiaat. Ohjeita ja lisätietoa Siun soten koronarokotuksista löytyy osoitteesta http://www.siunsote.fi/koronarokotukset.

  Hoitaja pitelemässä rokoteruiskua

  Yhteystiedot

  Terttu Sarkkinen

  Hallintopäällikkö
   040 761 1055
  terttu.sarkkinen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  Arto Kuivalainen

  Tiedonhallintasuunnittelija
   040 674 7642
  arto.kuivalainen@liperi.fi
  Varolantie 3, 83100 Liperi

  SOME painikkeet

  Sivu arviointi ja palaute