Teknologiaa ekosti-hanke alisivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Teknologiaa ekosti -hanke sisältö

Teknologiaa ekosti Liperissä

Teknologiaa ekosti -hanke käynnistettiin varhaiskasvatuksessa syksyllä 2017. Kaksivuotisen, Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka edistävät hyvinvointia ja lasten ekososiaalisen sivistyksen kehittymistä.

Luonto on täynnä ihmeellisiä asioita: puro saa vesirattaan pyörimään, linnunlaulun kuuntelu mättäällä saa hyvälle mielelle ja hippaleikki kaverien kanssa puiden lomassa… no, se vain on hauskaa! Mutta miten luonto, kasvit ja eläimet vaikuttavat lapseen ja hänen varhaiskasvatusympäristöönsä, miten teknologia liittyy asiaan ja miten lapsi voisi vaikuttaa omaan ympäristöönsä?

Toiminnan pohjana näkyy Green Care -ajattelu, jolla tarkoitetaan luontoon ja maaseutuun liittyvää ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, jolla edistetään hyvinvointia ja elämänlaatua.

Green Care -ajattelun mukaisesti kehitetyissä oppimisympäristöissä korostuvat erilaiset luonnon elementit ja niissä huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma. Oppimisympäristöjen kehittäminen on osa Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle myönnetyn Green Care Luontovoimaa -laatumerkin mukaista toimintaa. Oppimisympäristöissä Green Care -toiminta näkyy muun muassa kasvien kasvatuksena ja kesäkanojen hoitona. Katso sivun alalaidasta päiväkotikohtaisia materiaaleja, mitä olemme toteuttaneet osana hanketta!

Teknologiaa ekosti -hankkeen piirretty logo.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä hyödynnetään vahvasti teknologiaa. Teknologiaa käytetään työkaluna oppimisympäristöjen suunnittelussa sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan apuvälineenä. Teknologian monipuolistuessa lasten teknologia-ajattelu laajentuu. Tavoitteena on digitalisoitu oppimisympäristö, jossa teknologiaa käytetään entistä monipuolisempana työkaluna. Perhepäivähoidossa digitalisoitu oppimisympäristö näkyy muun muassa Digireppujen rikastamisena.

Oppimisympäristöjä kehitetään lasten mielenkiinnon kohteiden ja omien ideoiden pohjalta.

Teknologiaa ekosti -hankkeen lähtökohtana onkin, että lapset itse ovat tutkijoita, jotka selvittävät oman toimintansa vaikutuksia ympäristöönsä. Lapset pääsevät tuottamaan sähköä ja tarkkailemaan veden kulutusta sekä suunnittelemaan vaikkapa yrttien kastelujärjestelmää.

Hankkeen taustalla toimii vahva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat muun muassa Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja erilaisia yrityksiä. Hankkeen aikaansaamista vaikutuksista kerätään tietoa tutkimuksilla, yhteistyökumppanit suunnittelevat teknologisia ratkaisuja yhdessä lasten kanssa ja koko varhaiskasvatuksen Green Care -osaamista kehitetään Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämällä koulutuksella.

 

Teknologiaa ekosti -hankkeen logokuva, jossa piirretty hymyilevä hahmo puun vierellä.

 

Teknologiaa ekosti -hanke meillä ja muualla

Tutustu näistä linkeistä hankkeen toimintaan!

Liperin kunnan sivut, blogiteksti hankkeen toiminnasta

Itä-Suomen yliopiston sivuilla oleva juttu Puolivälin päiväkodista

Karelia-ammattikorkeakoulun sivuilla oleva juttu Green care -koulutuksesta ja -toiminnasta

 

Toiminta päiväkodeissa sisältö

Toiminta päiväkodeissa

Tutustu alasvetovalikoissa päiväkotien Teknologiaa ekosti -hankkeen toimintaan. Löydät valikoista päiväkotien esittelyt sekä päivittyvää materiaalia hankkeen pohjalta toteutetusta toiminnasta. Hankkeisiin liittyviä videoita lataamme Liperin kunnan YouTube-kanavalle ja linkitämme tänne.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Videoita hankkeen toiminnasta päiväkodeissa

Tutustu Teknologiaa ekosti -hankkeeseen näiden videoiden välityksellä!

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Varhaiskasvatuksen joulunajan tiedote

Varhaiskasvatuksen joulunajan tiedote

Jouluviikolla 23.12. ja 27.12.2019 päivystävinä päiväkoteina toimivat Puolivälin ja Taikametsän päiväkodit Ylämyllyllä.

Puolivälin päiväkoti toimii varahoitoyksikkönä Liperin päiväkodille, Lounatuulille, Liperin esioppilaille ja Paloaukean päiväkodille.

Puolivälin päiväkodin lapset ovat Hiirenvirnojen ja Ketunleipien ryhmissä. Yhteystiedot p. 0400 864 136 tai p.0400 908 651.

Liperin päiväkodin, Lounatuulten, Liperin eskarin ja Viinijärven päiväkodin/eskarin lapset ovat varahoidossa Kurjenmiekkojen ryhmässä. Yhteystiedot p. 040 528 0829.

Paloaukean päiväkodin lapset ovat Kissankellojen ryhmässä. Yhteystiedot p. 040 747 4865.

Taikametsän päiväkoti toimii varahoitoyksikkönä Lautasuon päiväkodille ja Salokylän, Mattisenlahden sekä Jyrin esioppilaille. Yhteystiedot p. 040 167 7554.

Muistattehan ilmoittaa hoitoajat hoitoaikajärjestelmään aina tiistai-iltaan mennessä.

Lapsen poissaoloista ja sairastumisesta tulee ilmoittaa soittamalla lapsen ryhmään.

23.12.20193.1.2020 välisenä aikana varhaiskasvatuksen päivystävä puhelin on 040 766 0950.

Varhaiskasvatuksen lapsia leikkimässä sisällä olevassa keinussa.

Yhteystiedot

Taru Koskinen

hankekoordinaattori
050 573 0488
taru.koskinen@edu.liperi.fi
Patteristontie 12 c, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute