Teknologiaa ekosti-hanke alisivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Teknologiaa ekosti -hanke sisältö

Teknologiaa ekosti Liperissä

Teknologiaa ekosti -hanke käynnistettiin varhaiskasvatuksessa syksyllä 2017. Kaksivuotisen, Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka edistävät hyvinvointia ja lasten ekososiaalisen sivistyksen kehittymistä.

Luonto on täynnä ihmeellisiä asioita: puro saa vesirattaan pyörimään, linnunlaulun kuuntelu mättäällä saa hyvälle mielelle ja hippaleikki kaverien kanssa puiden lomassa… no, se vain on hauskaa! Mutta miten luonto, kasvit ja eläimet vaikuttavat lapseen ja hänen varhaiskasvatusympäristöönsä, miten teknologia liittyy asiaan ja miten lapsi voisi vaikuttaa omaan ympäristöönsä?

Toiminnan pohjana näkyy Green Care -ajattelu, jolla tarkoitetaan luontoon ja maaseutuun liittyvää ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, jolla edistetään hyvinvointia ja elämänlaatua.

Green Care -ajattelun mukaisesti kehitetyissä oppimisympäristöissä korostuvat erilaiset luonnon elementit ja niissä huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma. Oppimisympäristöjen kehittäminen on osa Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle myönnetyn Green Care Luontovoimaa -laatumerkin mukaista toimintaa. Oppimisympäristöissä Green Care -toiminta näkyy muun muassa kasvien kasvatuksena ja kesäkanojen hoitona. Katso sivun alalaidasta päiväkotikohtaisia materiaaleja, mitä olemme toteuttaneet osana hanketta!

Teknologiaa ekosti -hankkeen piirretty logo.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä hyödynnetään vahvasti teknologiaa. Teknologiaa käytetään työkaluna oppimisympäristöjen suunnittelussa sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan apuvälineenä. Teknologian monipuolistuessa lasten teknologia-ajattelu laajentuu. Tavoitteena on digitalisoitu oppimisympäristö, jossa teknologiaa käytetään entistä monipuolisempana työkaluna. Perhepäivähoidossa digitalisoitu oppimisympäristö näkyy muun muassa Digireppujen rikastamisena.

Oppimisympäristöjä kehitetään lasten mielenkiinnon kohteiden ja omien ideoiden pohjalta.

Teknologiaa ekosti -hankkeen lähtökohtana onkin, että lapset itse ovat tutkijoita, jotka selvittävät oman toimintansa vaikutuksia ympäristöönsä. Lapset pääsevät tuottamaan sähköä ja tarkkailemaan veden kulutusta sekä suunnittelemaan vaikkapa yrttien kastelujärjestelmää.

Hankkeen taustalla toimii vahva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat muun muassa Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja erilaisia yrityksiä. Hankkeen aikaansaamista vaikutuksista kerätään tietoa tutkimuksilla, yhteistyökumppanit suunnittelevat teknologisia ratkaisuja yhdessä lasten kanssa ja koko varhaiskasvatuksen Green Care -osaamista kehitetään Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämällä koulutuksella.

 

Teknologiaa ekosti -hankkeen logokuva, jossa piirretty hymyilevä hahmo puun vierellä.

 

Teknologiaa ekosti -hanke meillä ja muualla

Tutustu näistä linkeistä hankkeen toimintaan!

Koskinen, Taru: Lisättyä todellisuutta ja talvipuutarhan ihmeitä, blogikirjoitus. (2018)

Yritystä oppimisympäristöihin! -hanke, yhteistyötahojen esittely: Puolivälin päiväkoti, Lautasuon päiväkoti, Liperin päiväkoti.

Palpatzis, Katri & Pukki, Anu: Green Care -koulutuksesta laatua Liperin varhaiskasvatukselle. (2019)

Nuutinen, Salla: Lapset oman oppimisympäristön suunnittelijoina päiväkodissa, pro gradu -tutkielma. (2019)

 

Toiminta päiväkodeissa sisältö

Toiminta päiväkodeissa

Tutustu alasvetovalikoissa päiväkotien Teknologiaa ekosti -hankkeen toimintaan. Löydät valikoista päiväkotien esittelyt sekä päivittyvää materiaalia hankkeen pohjalta toteutetusta toiminnasta. Hankkeisiin liittyviä videoita lataamme Liperin kunnan YouTube-kanavalle ja linkitämme tänne.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Videoita hankkeen toiminnasta päiväkodeissa

Tutustu Teknologiaa ekosti -hankkeeseen näiden videoiden välityksellä!

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Pohjois-Karjalan asukkaita, toimijoita ja matkailijoita palvelee nyt maakunnallinen tapahtumakalenteri

Pohjois-Karjalan asukkaita, toimijoita ja matkailijoita palvelee nyt maakunnallinen tapahtumakalenteri

Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteri saatiin valmiiksi juuri koulujen hiihtoloman kynnyksellä. Kyseessä on kaikkia maakunnan asukkaita, yrityksiä ja muita yhteisöjä palveleva tapahtumien ilmoituspaikka. Samalla se toimii erinomaisena tietolähteenä maakunnan menoista matkailijoille

Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteri on käyttäjille maksuton.

Sen tarjoavat kaikki Pohjois-Karjalan kunnat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, VisitKarelia, Business Joensuu, Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riveria.

- Maakunnallisen tapahtumakalenterin tarve on ollut esillä jo vuosia. Sitä on toivottu paitsi kunnista, mutta myös tapahtumajärjestäjiltä ja matkailijoilta on tullut viestiä yhdestä foorumista. Toteutus ei ole onnistunut, koska kunnilla on ollut erilaista tekniikkaa käytössään. Joensuulla on ollut reilun vuoden Townbasen tapahtumakalenteri, joka on osoittautunut toimivaksi, joten myös muut kunnat siirtyivät sen käyttäjäksi. Lisäksi mukaan tuli oppilaitoksia, kehitysyhtiöitä ja Visit Karelia, mikä tekee kalenterin todella monipuoliseksi, kertoo PohjoisKarjalan maakuntaliiton viestintäpäällikkö Sami Tolvanen.

- Maakunnan tapahtumajärjestäjät pääsivät lisäämään tapahtumia kalenteriin helmikuun puolivälissä. Kalenterin julkaisun aika on nyt, kun siellä alkaa olla sisältöä. Esimerkiksi koulujen hiihtoloman rientoja on ilmoitettu varsin hyvin. Koronatilanne vaikuttaa tietenkin tapahtumien määrään tällä hetkellä, mutta meillä on tosi hyvä tekniikka valmiina, kun päästään palaamaan normaaliarkeen.

Maakunnalliseen tapahtumakalenteriin rekisteröityminen ja tapahtumien ilmoittaminen on selkeää ja nopeaa. Tapahtumia voi lisätä esimerkiksi yhdistyksen, yrityksen ja organisaation nimissä. Toimijat voivat jakaa tapahtumakalenterissa julkaisemansa tapahtumat helposti somekanavissa ja syötteen avulla omilla verkkosivuillaan.

Liperin kunnan verkkosivujen etusivulla on upotuksena Liperin alueen tapahtumanäkymä. 

Voit etsiä tapahtumakalenterista tapahtumia esimerkiksi sen tyypin, kohderyhmän tai järjestämispaikan mukaan. Voit hakea esimerkiksi koko maakunnan alueen lomakausien tapahtumia tai Liperin kunnan alueella järjestettäviä lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

Ohjeet tapahtumajärjestäjille

Eri yhdistykset, järjestöt ja toimijat voivat luoda omat tunnuksensa tapahtumakalenteriin. Käyttö on maksutonta. Ennen yritys- tai yhdistystilin luomista käyttäjän tulee luoda ensin käyttäjätili. Käyttäjätilin kautta yritykselle tai yhdistykselle voi lisätä myöhemmin ylläpitäjiä lisää. Alla olevissa ohjeissa käydään läpi tilien perustaminen ja tapahtuman luonti.

Tapahtumakalenterin esittely (pdf)

Näin luot käyttäjätilin (video)

Näin luot yritys- tai yhdistystilin (video)

Näin luot tapahtuman

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Taru Koskinen

hankekoordinaattori
 050 573 0488
taru.koskinen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute