Uutiset pääkuva

Navigation Menu

Innehållspresentatör

angle-left Varhaiskasvatuksen tilannekuva kunnanhallituksen kokouslistalla

Varhaiskasvatuksen tilannekuva kunnanhallituksen kokouslistalla

Varhaiskasvatuksen tilanteen selvitys etenee kunnanhallituksen käsittelyyn 18. helmikuuta. Tilannekuvaa varten on pidetty keskustelutilaisuuksia ja yhteistyöpäiviä viime syksystä tämän vuoden tammikuulle saakka.

Liperin kunnanhallitus päätti 20. elokuuta 2018 pidetyssä kokouksessaan tehdä varhaiskasvatusta koskevan tilannekuvan selvityksen. Valmistuneen tilannekuvan tuloksia käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 18. helmikuuta.

Asian selvittämiseksi kunnanhallitus päätti pitää seitsemän keskustelutilaisuutta vanhemmille 17.9.–28.9.2018. Keskustelutilaisuuksien lisäksi järjestettiin henkilöstön yhteistyöpäivä 15.9.2018 ja perhepäivähoitajien yhteistyöpäivä 30.1.2019. Keskustelutilaisuuksissa ja yhteistyöpäivissä kartoitettiin Liperin kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja asiakkaiden eli lasten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä tilanteesta.

Viime syksyn keskustelutilaisuuksissa myönteisiksi asioiksi nostettiin muun muassa lasten viihtyvyys, tuntiperusteinen maksujärjestelmä, sekä pedagogiikka. Kehittämistä vaativiksi asioiksi mainittiin muun muassa henkilökunnan vaihtuvuuden vähentäminen, tiedottamisen lisääminen ja loma-aikojen järjestelyiden parantaminen.

Päiväkotien henkilöstön yhteistyöpäivässä myönteisinä asioina nostettiin esille muun muassa työn merkityksellisyys lasten kanssa, varhaiskasvatuksen suunnitelma ja hyvä työyhteisö. Kehitettäviksi asioiksi mainittiin resurssien riittävyys, yhteisten toimintatapojen ja rakenteiden selkiyttäminen sekä esimiesten läsnäolon ja vuorovaikutuksen lisääminen.

Perhepäivähoidon yhteistyöpäivässä kiitosta saivat muun muassa pienet ryhmät, tiiviit hoitosuhteet, digireppu ja työyhteisö. Kehittämistä toivottiin muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden selkiyttämiseen ja varahoitojärjestelyihin.

Varhaiskasvatus on tehnyt Itä-Suomen Aluehallintovirastolle pyynnöstä yksityiskohtaiset päiväkotikohtaiset selvitykset liittyen henkilöstömitoitukseen, lasten turvallisuuteen ja toiminnan organisointiin Liperin kunnan päiväkodeissa (Hyv.ltk 14.2.2019 § 19).

Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus 18.2. hyväksyy tehdyn varhaiskasvatuksen tilannekuvan ja esittää sen edelleen valtuustolle.

Liperin kunnassa olemme tilannekuvan avauksen myötä lisänneet lähiesimiesten roolia varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lisäksi olemme hakeneet lisäresursseja esimerkiksi kehittämishankkeiden kautta. Olemme lisänneet myös resursseja henkilöstön kouluttamiseen, työterveyteen ja työnohjaukseen.

Tuntiperusteinen maksujärjestelmämme on koettu vanhempien parissa toimivaksi. Se on myös oleellinen työkalumme henkilöstöresursoinnissa. Haluamme, että se palvelee jatkossakin oikealla tavalla vanhempia ja lapsia, joten toivomme vanhemmilta aktiivisuutta ja toivomme, että saamme edelleen kehitysehdotuksia ja palautetta järjestelmän toimivuudesta.

Vanhempien ja henkilöstön välistä tiedottamista on lisätty ja se tulee jatkossakin olemaan erittäin tärkeä osa Liperin varhaiskasvatuksen sujuvuutta. Perheet ovat olleet ja tulevat olemaan tiiviisti mukana varhaiskasvatuksemme kehittämisessä.

Koko esityslistan voit lukea Dynasty-tietopalvelussa (avautuu uuteen ikkunaan):

Tummanruskea puheenjohtajan nuija pöydällä.