Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Viinijärven vesitornia huolletaan viikolla 19

Viinijärven vesitornia huolletaan viikolla 19

Vesitornin pesu ja pesun jälkeinen desinfiointi on sovittu tehtäväksi kelivarauksella keskiviikkona 8. toukokuuta. Huoltotöiden aikana vedenpaineessa voi olla eroa normaaliin käyttötilanteeseen verrattuna.

Viinijärven vesitornin tyhjennys huoltotyönä tehtävää pesua varten aloitetaan 6.5.2019. Pesu ja pesun jälkeinen desinfiointi on sovittu tehtäväksi kelivarauksella keskiviikkona 8.5. Tämän jälkeen käynnistyy tornin täyttö.

Osittain täytetystä tornista otetaan vielä vesinäyte, joka toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi. Lopullinen käyttöönotto tapahtuu vasta sen jälkeen, kun tulokset on saatu.

Sinä aikana, kun torni ei ole normaalissa käytössä, pidetään verkostopainetta yllä vedenottamoiden pumpuilla. Vedenpaineessa voi kuitenkin olla eroa normaaliin käyttötilanteeseen verrattuna.

Vesipullon täyttöä vesihanasta.

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute