Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Viinijärven koulun sisäilman oirekyselyt viikoilla 41 ja 42

Viinijärven koulun sisäilman oirekyselyt viikoilla 41 ja 42

Oppilaat vastaavat kyselyyn sähköisesti oppitunnin aikana, huoltajille kysely toimitetaan Wilman kautta. Henkilöstö saa kyselyn sähköpostitse.

Viinijärven koulun sisäilmaan liittyvät oirekyselyt toteutetaan oppilaille ja henkilökunnalle viikoilla 41 ja 42.

Oppilaiden kyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyllä selvitetään oppilaiden kokemusta koulun sisäympäristön laadusta ja oppilaiden oireilua. Kysely on tarkoitettu kaikille 3–6-luokkalaisille oppilaille ja se tehdään sähköisesti oppitunnin aikana.

Huoltajille lähetetään Wilman kautta erillinen tiedote kyselystä ja siihen osallistumisesta. THL:n kysely ei valitettavasti sovellu pienemmille oppilaille ja varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille.

Kaikkien huoltajien on mahdollista antaa tiedoksi havaintoja koulun ja päiväkodin sisäilmasta 24.10.2021 saakka sähköpostilla osoitteeseen hyvinvointipalvelut@liperi.fi. Sähköpostiin pyydetään laittamaan otsikoksi Viinijärven koulun sisäilma.

Koulun ja päiväkodin henkilöstön sähköisen sisäilmastokyselyn toteuttaa Työterveyslaitos. Henkilöstöön kuuluva saa henkilökohtaisen kyselyn työsähköpostiin 8.10.2021.

Sekä THL että työterveyslaitos antavat toteuttamiensa sisäilmakyselyiden tulosten perusteella asiantuntijalausuman. Sisäilmatyöryhmä käsittelee annetut asiantuntijalausumat, oirekyselyiden tulokset sekä koulun rakennusteknisten tutkimusten tulokset marraskuussa.

Jatkosuunnitelmia tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Liperin kunnan logo harmaalla taustalla

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute