Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaiset tehtävät (5)

Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaiset tehtävät (5)

 

Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävät (5)

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
_________________________________________________________________________________

Haku päättyy: 14.11.2021 23:59    Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Ilmoitus jätetty: 12.10.2021 12:00    Työn luonne: Kokoaikatyö
_________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Liperi varhaiskasvatuksessa on avoinna varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaisia tehtäviä.

Työsuhteet alkavat:    
Taikametsä 10.1.2022 - 27.5.2022 (244032)
Taikametsä 14.12.2021-24.10.2022 (244187)
Lautasuo   1.12.2021-27.5.2022 (244024)
Lautasuo   10.1.2022- 27.5.2022 (244189)
Liperi         10.1.2022 - 4.1.2024 (244092)  

Taikametsän ja Lautasuon päiväkodit sijaitsevat Ylämyllyllä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Liperin päiväkoti on pieni neljän kasvattajan päiväkoti Liperin kirkonkylällä. Päiväkodeissa toiminta on hyvin monipuolista ja Taikametsän tilojen remontti on juuri valmistumassa.

Päiväkoteihin on valmistunut omat kirjastot tukemaa lasten lukuinnostusta ja monilukutaitoa, joka on yksi merkittävä tulevaisuuden taito. Musiikki- ja taidekasvatukseen meillä on käytettävissä musiikki- ja taidekasvattajia sekä elokuussa on käynnistynyt teknologian kehittämishanke. Teknologia on monessa mukana, tutkivaan oppimiseen siitä saa hyvän työvälineen.

Jos olet varhaiskasvatuksen opettaja, joka haluaa kehittää monipuolista varhaispedagogiikkaa ja hyödyntää omia vahvuuksia työssä, niin laita hakemus tulemaan.

Odotamme sinulta tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä. Päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja toteuttavat toiminnan arviointia ja kehittämistä yhdessä jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti.

Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat Taikametsän, Lautasuon ja Liperin päiväkodit. Kaikki päiväkotiryhmät ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä vertaisoppimiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).  

Tehtävissä noudatetaan 2 kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Palkkaus: KVTES:n mukainen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.


Työ alkaa:    Sopimuksen mukaan
Palkkaus:    KVTES:n mukaisesti
Työavain:    389380


Yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten
p. 0407660940 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

 

 

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute