Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Seurakysely pienille liikunta- ja urheiluseuroille

Seurakysely pienille liikunta- ja urheiluseuroille

Kysely on tarkoitettu kaikille liikunta- ja urheiluseuroille, joilla on jäseniä 50 tai vähemmän ja joiden toiminnan päätarkoitus on liikunta ja urheilu.

Suomessa toimii noin 8000 liikunta- ja urheiluseuraa. Näistä seuroista noin 2000-2500 on pieniä alle 50 jäsenen seuroja. Moni pieni seura toimii hyvin itsenäisesti ja mediahuomiolta piilossa. Seurojen erilaiset tukiverkostotkin toimivat pääosin isompien seurojen kanssa. Tietoa pienten seurojen toiminnasta ja tilanteesta ei juurikaan ole.

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa täydentää kokonaiskuvaa suomalaisista seuroista ja seuratoiminnasta toteuttamalla selvityksen ”Pienten seurojen toiminta ja tilanne osana suomalaista seuratoimintaa sekä niiden merkitys kilpaurheilulle, harrasteliikunnalle ja kansalaistoiminnalle.” Selvityksen toteuttaa seuratoiminnan asiantuntija Pasi Mäenpää, ja selvitys julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa toukokuussa 2023.

Selvityksen päätietolähteenä käytetään seurakyselyä. Kysely on tarkoitettu kaikille liikunta- ja urheiluseuroille, joilla on jäseniä 50 tai vähemmän ja joiden toiminnan päätarkoitus on liikunta ja urheilu.

Kysely ei ole tarkoitettu osakeyhtiöseuroille (oy-seurat).

Kyselyssä on 22 nopeasti vastattavaa kysymystä. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.

Kyselyn vastaajaksi toivotaan seuran toimintaa hyvin tunteva aktiivinen toimija. Seuran antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisen seuran vastauksia ei voi tunnistaa raportoinnin kokonaisuudesta.

Kysely voi tulla seuralle vastattavaksi useammalta eri välittäjätaholta, mutta seuralta toivotaan kyselyyn vain yksi vastaus.

Kyselyn vastausaika päättyy 30.11.2022.

Lapset pelaavat jalkapalloa.

Lisätietoja

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute