Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperissä kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Liperissä kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Liperin kunta on käynnistänyt pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisohjelman laatimisen. Osana kehittämisohjelman laatimista on kysely, jolla kartoitetaan paikallisten asukkaiden ja alueella liikkuvien mielipiteitä. Kysely on avoinna 9. toukokuuta 2021 asti.

Liperin kunta on käynnistänyt pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisohjelman laatimisen ja se valmistuu syksyllä 2021. Suunnitelman laatimisesta konsultin puolelta vastaa Ramboll Finland Oy.

Kehittämisohjelman tavoitteena on muun muassa lisätä pyöräliikenteen ja jalankulun määrää sekä parantaa jalankululle ja pyöräliikenteelle soveltuvien väylien turvallisuutta, sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Työssä määritetään pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisen strategia sekä tavoitetila vuodelle 2040.

Paikalliset asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden asiantuntijoita, joten heidän mielipiteitään selvitetään kaikille avoimella kyselyllä.

Taustatietojen sekä nykyisten liikkumistottumusten keräämisen lisäksi kyselyssä on karttapalauteosio. Kartalle voi merkitä pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta hankalia paikkoja tai onnistuneita ratkaisuja sekä esittää kehittämisehdotuksia.

Kysely on avoinna 9.5. saakka, johon mennessä saadut vastaukset otetaan työssä huomioon kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Kyselyssä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl pyöräilykypäriä.

Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta osaltasi lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen! Kyselyn avulla saadaan muodostettua mahdollisimman kattava kuva nykyisistä pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteista sekä niiden kehittämistarpeista.

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute