Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: Maakuntakaavan hyväksyminen

Kuulutus: Maakuntakaavan hyväksyminen

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 hyväksyminen

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.9.2020 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040. Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kunta lain 135 §:n mukainen kunnallisvalitus maakuntakaavasta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (kuntalain 139 § ja 140 §). Maakuntavaltuuston pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 11.9.2020. Valitusaika alkaa tästä päivästä ja päättyy 12.10.2020.

Maakunta kaava-asiakirjat löytyvät internetsivuilta: https://www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040

Mikäli haluat asiakirjat paperisena niin asiasta pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse maakuntaliiton kirjaamoon kirjaamo@pohjois-karjala.fi

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö

timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi

puh. 045 663 5376

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute