Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: maa-aineslupapäätös 1/2021 Koivusalon sora-alue

Kuulutus: maa-aineslupapäätös 1/2021 Koivusalon sora-alue

Kuulutus: maa-aineslupapäätös 1/2021 Koivusalon sora-alue

 

Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaos on tehnyt 30.3.2021 päätöksen maa-aineslupa nro 1/2021.
Luvan haltija: Pohjois-Savon ELY-keskus
Toimenpide ja sijainti: Maa-aineksen ottaminen
Liperin kunnan Liperin kylä, tila Koivusalon sora-alue 426-896-6-1

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä kuulutus- ja valitusajan 6.4.2021 – 13.5.2021 Liperin kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.liperi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä elinympäristö-palveluissa osoitteessa Varolantie 3, 83100 Liperi.

Kuulutus on julkaistu Liperin kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaulul-la 6.4.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on maa-aineslain 20 a § mukainen. Valitusai-ka päättyy 13.5.2021. Ohjeet muutoksenhakuun käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja ympäristösuunnittelijalta, p. 050 412 3898

LIPERIN KUNNAN ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOS

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

Maa-aineslupapäätöksen voi lukea tästä.

Elinympäristölautakunnan lupajaoksen 30.3.2021 § 11 voi lukea tästä.

Nähtävillä 1.4.2021-13.5.2021

 

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute