Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 316/2021, valitukset kaivoslain mukaisesta varauspää- töksestä

Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 316/2021, valitukset kaivoslain mukaisesta varauspäätöksestä

Kuulutus

 
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 316/2021: valitukset kaivoslain mukaisesta varauspää-
töksestä

Itä-Suomen hallinto oikeus on antanut 18.2.2021 päätöksen nro 316/2021 koskien annettuja
valituksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksymästä FinnCobalt Oy:n varausilmoi-
tuksesta. Varausalue sijaitsee Liperin ja Heinäveden kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alu-
eella.

Itä-Suomen hallinto-oikeus jättää valitukset tutkimatta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös
nro 316/2021 on tämän kuulutuksen liitteenä.

 

 Liite, Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 316/2021

 

Nähtävillä  
18.2.2021-19.3.2021

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen voi lukea tästä.

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute