Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: elinympäristölautakunnan poikkeamispäätös 26/2021 Metsäkallio RN:o 106:1

Kuulutus: elinympäristölautakunnan poikkeamispäätös 26/2021 Metsäkallio RN:o 106:1

 

JULKIPANOILMOITUS

Liperin kunnan elinympäristölautakunta antaa 15.10.2021
Poikkeamispäätöksen (26/2021), joka koskee Metsäkallio RN:o 106:1
-tilaa Liperin kunnan Vaivion kylässä.

 

Päätöksen katsotaan tulevan antopäivänä kaikkien asianosaisten tietoon.

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, osoite

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744
70101 KUOPIO.
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Asiakirjat ovat nähtävänä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa,  
osoitteessa Varolantie 3, 83100 Liperi.

 

Liperissä 14.10.2021

Liperin kunnan Elinympäristölautakunta

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

 

Ollut nähtävänä Liperin kunnan ilmoitustaululla
14.10.2021 - 15.11.2021

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute