Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: maa-aines- ja ympäristölupa Maansiirto Karvinen Oy RN:o 9:23

Kuulutus: maa-aines- ja ympäristölupa Maansiirto Karvinen Oy RN:o 9:23

Maansiirto Karvinen Oy on jättänyt Liperin kuntaan maa-aines- ja
ympäristölupahakemuksen, joka koskee soran ja hiekan ottoa ja
murskausta tilalla Kaatamonsora RN:o 9:23 Liperin kunnan Kaata-
mon kylällä. Hakemuksen mukainen ottomäärä maa-aineksille on
60 000 m3. Ottoaika on 10 vuotta.  

 

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan
8.6. – 14.7.2021 Liperin kunnan verkkosivuilla osoitteessa
https://www.liperi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä Liperin kunnan
elinympäristöpalveluissa osoitteessa Varolantie 3, 83100 LIPERI.

 

Kuulutus on julkaistu Liperin kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaulul-
la 8.6.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Mielipiteet hankkeesta voi jättää kirjallisena muistutuksena lupaja-
okselle viimeistään 14.7.2021 osoitteeseen  
Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköisesti osoitteeseen  
kirjaamo@liperi.fi

 

 

 Lisätietoja: Ympäristösuunnittelija, p. 050 412 3898
 
 LIPERIN KUNTA, ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / LUPAJAOS

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

Kuulutuksen liitteet voi lukea tästä.

 

Nähtävillä 8.6.2021-14.7.2021

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute