Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kolme varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää haettavana

Kolme varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää haettavana

Tehtävät ovat määräaikaisia ajalla 21.9.2020 - 28.5.2021. Tehtävien ensisijaisia sijoituspaikkoja ovat Puolivälin päiväkoti, Lautasuon päiväkoti ja Viinijärven päiväkoti. Hakuaika päättyy 15. syyskuuta 2020 klo 15:00.

Etsimme työyhteisöömme varhaiskasvatuksen opettajia, jotka sitoutuneesti toteuttavat ja kehittävät laadukasta liperiläistä varhaiskasvatusta.

Tehtävien ensisijaisia sijoituspaikkoja ovat Puolivälin päiväkoti, Lautasuon päiväkoti ja Viinijärven päiväkoti.

Puolivälin ja Lautasuon päiväkotien ryhmät ovat kolmen kasvattajan ja Viinijärven päiväkodilla kahden kasvattajan ryhmä. Kaikki ryhmät ovat 0–5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä vertaisoppimiseen.

Tehtävät ovat määräaikaisia ajalla 21.9.2020–28.5.2021.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Liperin varhaiskasvatus on saanut Green Care laatusertifikaatin. Toiminnassa kestäväkehitys ja luontokasvatus ovat keskeisiä ohjaavia tekijöitä. Päiväkodeilla on kasvihuoneita, eläimiä, luontoavusteista toimintaa sekä teknologiaa käytetään hyväksi tutustuttaessa lasten kanssa eri luontoon ja sen ilmiöihin.

Lisäksi kielirikasteinen toiminta, lasten lukutaidon ja kielellisten taitojen edistäminen sekä musiikkikasvatus ovat osa arkeamme.

Hakuaika tehtäviin päättyy 15. syyskuuta 2020 klo 15:00.

 

Varhaiskasvatuksen lapsia katsomassa kiikareilla

Lisätietoja antaa:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute