Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain, mutta mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Viinijärven koulun sisäilmaselvityksessä rakennustekniset tutkimukset valmistuneet

Viinijärven koulun sisäilmaselvityksessä rakennustekniset tutkimukset valmistuneet

Sisäilmatyöryhmä järjestää tiedotustilaisuudet sekä koulun henkilöstölle että huoltajille helmikuun aikana. Tiedotustilaisuuksien tarkemmat ajankohdat tiedotetaan erikseen aikataulujen varmistuttua.

Viinijärven koulukeskuksen sisäilmaselvitys etenee ja rakennustekniset tutkimukset ovat valmistuneet.

Kunnan sisäilmatyöryhmä sai Insinööritoimisto 2K:n laatiman rakennusteknisten tutkimusten raportin käsiteltäväkseen 26.1.2022. Syksyn ja talven aikana tutkimuksia on tehty perusteellisesti eri puolilla koulua ja tutkimustuloksia tarkastellaan nyt moniammatillisesti. Tutkimuksissa on muun muassa otettu näytteitä rakenteista eri puolelta kiinteistöä.

Sisäilmatyöryhmä päätti vielä pyytää yksittäisiä lisätutkimuksia sekä työterveyslääkärin ja ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan lausunnot tutkimustuloksista.

Kun pyydetyt lausunnot on saatu, sisäilmatyöryhmä järjestää tiedotustilaisuudet sekä koulun henkilöstölle että huoltajille helmikuun aikana. Tiedotustilaisuuksien tarkemmat ajankohdat tiedotetaan erikseen aikataulujen varmistuttua.

Tutkimusaineisto ja lausunnot ovat pohjatietona toimenpiteille ja koulun peruskorjaussuunnittelulle.

Riitta Lappalainen
Hyvinvointijohtaja

Viinijärven koulun julkisivu sisäpihan puolelta

Lisätietoja sähköpostilla:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute