Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kunnanhallituksen puheenjohtajat ja -jäsenet
 • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
 • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

 • kunnanjohtaja
 • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain, mutta mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Perusopetuksen tiedote koronaepidemiaan ja sen ehkäisyyn liittyen

Perusopetuksen tiedote koronaepidemiaan ja sen ehkäisyyn liittyen

Lukuvuoden koulutoiminta käynnistetään mahdollisimman normaalisti. Korona-pandemiatilanteeseen liittyvät ohjeistukset päivittyvät tilanteen mukaisesti.

Tämä tiedote perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositukseen opetuksen järjestäjille 5.8.2021. Tartuntatautilain § 58c velvoittaa opetuksen järjestäjiä. Pykälän mukaisia velvoitteita ovat  

 • lapsilla ja koulussa toimivilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja siitä annetaan toimintaohjeet. Hyvä käsihygienia ehkäisee myös muita tartuntatauteja.
 • lapsille ja koulussa toimiville annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, toiminta järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Toimintaohjeet koulussa toimiville voidaan antaa toimintaan parhaiten sopivalla tavalla esimerkiksi kuulutuksin, kirjallisina ohjeina, opastetauluina, käytöstä ohjaavina merkintöinä tiloissa tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla

Ohjeiden tarkoitus on tukea yksiköitä toimimaan koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja henkilökunnalle. Ohjeita noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet.

Lukuvuoden koulutoiminta käynnistetään mahdollisimman normaalisti. Opetus järjestetään lähiopetuksena normaalin lainsäädännön mukaisesti. Huomioimme OPH:n ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia. Lähiopetusta annetaan kaikille oppilaille, ellei virustilanne edellytä toisenlaisiin toimiin ryhtymistä. Tällöin opetuksen järjestäjä (Liperin kunta) määrittelee lähi- ja etäopetukseen siirtymisen ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Jokaisella koululla on opetusjärjestelyistä vastaava rehtori(t) tai johtaja, joka vastaa pandemian ajan opetuksen ja toimenpiteiden järjestelyistä sekä huoltajien ja oppilaiden koulun tason informoinnista.

Ajantasaiset koronatiedot löytyvät THL:n internetsivuilta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Koulujen toimintaohjeet

1. Kouluun ei tulla oireisena

 • Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittavia oireita, joita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
 • Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Koronatestin tulosta odotetaan kotona.
 • Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät kokonaan olisi väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.
 • Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

2. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Kädet pestään tai käytetään käsidesiä:

 • kouluun tullessa ja koulusta lähtiessä,
 • ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen,
 • aina ulkoa sisältä tultaessa,
 • kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen aivastamisen tai yskimisen jälkeen sekä kun kädet ovat likaiset.

3. Poissaololuvat anotaan normaalin käytännön mukaan Wilmassa.

Opettaja myöntää poissaolon 1–5 päivää ja rehtori neljä päivää tai enemmän. Lääkärintodistusta ei vaadita.

4. Vierailut

 • Vierailuista ja palavereista on sovittava etukäteen. Koululla vierailijoiden tulee käyttää maskia. Myös henkilökunnalle suositellaan maskin käyttöä.
 • Opetusharjoittelijat rinnastetaan koulun henkilökuntaan koronaohjeissa.
 • Iltakäyttäjät voivat käyttää koulun tiloja normaalisti koulupäivän jälkeen.
 • Suosittelemme edelleen etäpalaverikäytäntöjä mahdollisuuksien mukaan.

5. Sairastuminen kesken koulupäivän

 • Kouluilla varaudutaan koulupäivän aikaisiin mahdollisiin sairaustapauksiin annettujen ohjeiden mukaisesti (OPH+THL).
 • Sairastunut oppilas odottaa valvotusti hakemista kotiin erillisessä tilassa. Oppilas sekä valvoja käyttävät tuolloin maskia.

6. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
 • Jos koulussa todetaan jollakulla koronavirustartunta, Siun soten henkilökunta selvittää, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet jäljitetään ja asetetaan tartuntatautilain nojalla karanteeniin.
 • Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaisesti
 • Perusopetukseen on laadittu suunnitelma mahdolliseen oppilaan/henkilökunnan korona-altistumiseen tai koronatartuntaan varautumiseen. Jokaisella koululla on oma päivitetty toimintamalli.

7. Siivous ja tavarat

 • Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien, soittimien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä.  Näiden tarvikkeiden puhdistamisesta vastaa sovitusti koulun henkilökunta, sopivat puhdistustarvikkeet on hankittu keskitetysti siivoustyönjohtajan kautta.
 • Siivous suoritetaan työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti ja kosketuspintojen puhdistusta on tehostettu.

8. Väljyys ja turvavälit

 • Turvaväleistä ja fyysisten kontaktien välttämisestä muistutetaan oppilaita.
 • Välitunnit vietetään normaaleilla välituntialueilla. Jos koronatilanne pahenee, on mahdollisuus lisätä välituntiaikojen porrastusta ja piha-alueen jakamista tai yläkoulussa ulkovälitunteja.
 • Opetusryhmät toimivat lukujärjestyksen mukaisissa ryhmissä. Opetusryhmä voi vaihtua tai yhdistyä suunnitellusti esim. valinnaisissa oppiaineissa tai alkuluokkatoiminnassa.
 • Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ruokasalia voi kuitenkin käyttää.
 • Yhteistilaisuuksia järjestetään aluehallintoviraston antamien rajoitusten mukaisesti. Tilaisuuksissa pyritään huomioimaan väljyys- ja hygieniatekijät ohjeiden mukaisesti.

9. Yhteistyö kotien kanssa

 • Hyvä ja avoin yhteistyö huoltajien kanssa on äärimmäisen tärkeää.
 • Koulu huolehtii rehtorin johdolla riittävästä tiedotuksesta lukuvuoden aikana. 
 • Ylimääräisiä vierailuja kouluilla tulee välttää. Vierailuista ja palavereista on sovittava etukäteen.
 • Etäpalaverit ovat edelleen suositeltavia.
 • Lähivanhempainilloissa huomioidaan riittävä väljyys, toteutus pienimuotoisena oman luokan vanhempien kesken.

10. Iltapäivätoiminta 

 • Järjestetään normaalien käytänteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
 • Hygieniaohjeistukset huomioidaan sekä oph:n ohjeet ip-toiminnan järjestämiseen pandemiatilanne huomioiden.
 • Toimintaan osallistumisen aikojen ilmoittaminen seuraavalle viikolla viimeistään tiistaina ehdottoman tärkeää.

11. Koulujen oma kerhotoiminta, Harrastamisen Suomen malli

 • Järjestetään normaalien käytänteiden ja käytössä olevan erityisavustuksen käyttöehtojen mukaisesti.
 • Hygieniaohjeistukset huomioidaan toiminnassa.
 • Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, josta oppilaan huoltaja päättää.
 • Toiminnan jälkeen ei järjestetä kuljetusta, vaan huoltaja vastaa asiasta.

12. Matkustaminen

 • Jos oppilas on ollut Suomen hallituksen määrittelemissä riskimaissa, huoltajien tulee sopia koulun henkilökunnan kanssa lapsen koulukäynnin järjestämisestä 10 vuorokauden karanteeniaikana.
 • Työntekijöiden ja huoltajien toivotaan huomioivan lomamatkojen suunnittelussa Suomen hallituksen määrittelemät riskimaat ja niihin matkustamisen seurauksena aiheutuvat toimet.

13. Yli 12-vuotiaat

 • THL suosittaa kasvomaskien käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille. Liperin kunnassa koulut jakavat maskit oppilaille. Omien maskien käyttö on myös mahdollista. 
 • 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotuksia järjestetään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa erillisten koulukohtaisten suunnitelmien mukaan elo-syyskuusta alkaen 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille koululaisille ja opiskelijoille. Siun sote tiedottaa koulu- ja luokkakohtaiset rokotusajat sekä mahdolliset koululaisia koskevat Walk in -rokotusajat Wilman kautta. Koronarokotusten lähtökohta on edetä vanhemmista nuorempiin ikäryhmiin koulujen rokotusten edetessä. Rokotus on vapaaehtoinen ja rokottamisessa huomioidaan nuoren yksityisyydensuoja.

14. Kouluruokailu järjestetään koulujen tilojen sallimissa rajoissa.

 • Eri kouluilla ruokailun toteuttaminen suunnitellaan yhteistyössä koulun ja ruokalahenkilökunnan kanssa.
 •  Koronatilanteen pahentuessa kouluilla voidaan tehdä omia tarkennuksia ruokailun aikataulutukseen, tilankäyttöön, porrastukseen ja valvontaan.

15. Lisätukea koulunkäyntiin

 • Korona-aika on saattanut aiheuttaa tai lisätä koulunkäynnin ja oppimisen haasteita.
 • Kodin, koulun ja oppilashuoltohenkilökunnan on tärkeää yhdessä tunnistaa nuo haasteet ja auttaa ja tukea lasta ja nuorta tarvittavalla tavalla.
 • Tukiopetusresurssia on käytössä ja sitä on alettava käyttää heti lukuvuoden alkaessa.

16. Oppimisen tuki sekä oppilashuollon palvelut järjestetään normaalin lainsäädännön mukaisesti.

 • Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä vain ennakkovarauksella Wilman kautta tai Siun soten ns. huoliajanvarauksen kautta.
 • Avointa kouluterveydenhoitajan vastaanottoa voidaan järjestää koulukohtaisesti
 • Terveydenhoitajat tiedottavat koulukohtaisista käytänteistä Wilman kautta.

17. Riskiryhmään kuuluvat

 • Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus osallistua lähiopetukseen.
 • Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat vain ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.
 • Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetukseen suhteen influenssa tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana

18. Opetuksen järjestäminen, jos koronatilanne pahenee

 • Määräaikainen lainsäädäntö mahdollistaa tarvittaessa siirtymisen tarvittaessa etäopetukseen paikallinen/alueellinen pandemiatilanne huomioiden. Päätöksenteossa on mukana aina terveysviranomaiset.
 • Lukuvuosisuunnitelman liitteeksi laaditaan suunnitelma varautumisesta etäopetukseen siirtymisestä sekä etäopetuksen käytänteistä Perusopetuslain §20a mukaisesti
 • Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan etäopetuksena.
 • Mahdollinen siirtyminen etäopetukseen tulee koskemaan vain vuosiluokkien 4–9 oppilaita perusopetuksessa. Vuosiluokkien 1–3, erityisen tuen piiriin kuuluvat tai pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat lähiopetukseen.
 • Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria.

Korona-pandemiatilanteeseen liittyvät ohjeistukset päivittyvät tilanteen mukaisesti. Valtioneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, aluehallintovirastot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittävät ohjeistuksiaan tarvittaessa ja linjauksiin saattaa tulla muutoksia lukuvuoden aikana. 

Koulutarvikkeita ja älypuhelin pöydällä

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute