Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain, mutta mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Myllyn alueen maankäyttösopimus allekirjoitettu

Myllyn alueen maankäyttösopimus allekirjoitettu

Maankäyttösopimus ja sen myötä asemakaava vievät eteenpäin vanhan meijeri-myllyranta-alueen muutosta.

Liperin kunta ja Aavakax Oy allekirjoittivat keskiviikkona 16.8.2023 Myllyn alueen asemakaavaan ja alueen kehittämiseen liittyvän maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen ja asemakaavan hyväksyminen ovat Liperin kunnanhallituksen esityslistalla kokouksessa 21.8.2023. Mikäli sopimus hyväksytään, on se ja asemakaava edelleen valtuuston 28.8.2023 päätöskäsittelyssä.

Maankäyttösopimuksen ja asemakaavan kautta mahdollistuu vanhan meijeri-myllyranta-alueen muuttuminen teollisesta ympäristöstä uudeksi hoidetuksi asumisen ja palveluiden alueeksi. Alueen toteutuminen virkistää osaltaan koko Liperin kirkonkylän ilmettä ja on rakentamisen määrän suhteen merkittävä uudisrakennusalue.

Maankäyttösopimuksella määritetään kunnalle maksettavien maankäyttökorvausten määrä sekä jaetaan alueen kadunrakentamisen, kunnallistekniikan ja vesihuollon kustannuksia kunnan ja maanomistajan kesken muodostuvan hyödyn suhteessa. Sopimuksella linjataan korvausperusteita myös muita tulevia hankkeita ajatellen, mikä korostaa nyt laaditun sopimuksen merkittävyyttä.

Kuvassa kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, tekninen johtaja Jouni Pekonen ja Aavakax Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kärki.

Mikkanen, Pekonen ja Kärki kättelevät Liperin kunnanviraston edustalla.

Penkki rannassa Liperin Kirkkolahdella.

Lisätietoja antaa

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute