Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat ja -jäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnasta viime kertaa runsaammin vastauksia Pokalin liikuntakyselyyn

Liperin kunnasta viime kertaa runsaammin vastauksia Pokalin liikuntakyselyyn

Kyselyn mukaan isoimmiksi esteiksi liikunnalle koetaan työ ja koronapandemiaan liittyvät rajoitukset. Liperin kunnasta vastauksia kyselyyn tuli 662.

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n maakunnallinen liikuntakysely oli käynnissä 8.2.–8.3.2021 ja se kohdennettiin yli 18-vuotiaisiin kuntalaisiin.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden seurannassa hyödynnetään valtakunnallisia kyselyjä ja tutkimuksia, kuten kahden vuoden välein toteutettavaa kouluterveyskyselyä ja LIITU-kyselyä, jonka uusimmat tulokset julkaistaan 27.5.2021.

Pokalin liikuntakyselyyn vastasi tänä vuonna 662 kuntalaista. Vastausten määrä oli Pohjois-Karjalan kunnista toiseksi suurin heti Joensuun jälkeen.
Liikuntasuositusten mukaan liikuntaa harrastavien kuntalaisten osuus on noussut vuodesta 2017, jolloin osuus oli 11 % vastaajista ja nyt 15 %. Vaikka kehitystä on tapahtunut, terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien osuus on edelleen alhainen. Toisaalta on mahdollista, että osa vastaajista ei miellä arkisen hyötyliikunnan muotoja (marjastus, kalastus, metsästys, lumi- ja pihatyöt) fyysiseksi aktiivisuudeksi omissa vastauksissaan.

Harrastetuimpien lajien kirjo ja suosio on pysynyt melko samana. Kuntosaliharjoittelun suosio on jonkin verran lisääntynyt edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna.

Neljä viidestä vastaajasta ilmoittaa saavansa kunnan liikuntapalveluista riittävästi tietoa (yli 80 % vastaajista). Aikaisemman kyselyn tuloksiin verrattuna entistä useammat vastaajat kokevat, että kunnassa on riittävästi liikuntapalveluja (66,6 % -> 78,6 %).

Noin kolmannes vastaajista (32 %) kokee, että liikunnan harrastamiselle ei ole erityisiä esteitä. Isoimmiksi esteiksi koetaan työ ja koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ja sitä kautta peruuntuneet vuorot ja ryhmät. Myös jaksaminen ja aikaansaavuus sekä terveydelliset ongelmat nousevat esille muina liikkumisen esteinä.

Kaksi maastopyöräilijää värikkäissä vaatteissa rannan lähellä olevalla metsäpolulla

Lisätietoja kyselyn tuloksista:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute