Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat ja -jäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitukset ja muutokset

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse tehdä vuosittain, mutta mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:

Sidonnaisuusilmoitukset_upote

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan yhteistyösopimukset vuodelle 2022

Liperin kunnan yhteistyösopimukset vuodelle 2022

Yhteistyösopimuksiin varattu määräraha vuodelle 2022 on 50 000 euroa. Yhteistyösopimuksia haettiin aiempia vuosia enemmän.

Liperin kunnanhallitus vahvisti 24.1. kokouksessaan Liperin kunnan yhteistyösopimusten summat vuodelle 2022.

Mukana oli sekä tuttuja, monivuotisia yhteistyötahoja että kokonaan uusia hakijoita. Yhteistyösopimuksissa painopiste on kuntanäkyvyydessä ja kuntakuvan luomisessa. Osassa hakemuksia yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden palvelualueiden kanssa, jolloin kuntamarkkinoinnin osuus maksettavasta avustuksesta jää pienemmäksi.

Yhteistyösopimusten hakemuksia vuodelle 2022 tuli yli kolmekymmentä, mikä on noin kymmenkunta hakemusta enemmän kuin edeltävälle vuodelle. Hakemuksia oli yhteensä lähes 80 000 euron verran. Yhteistyösopimuksiin varattu määräraha vuodelle 2022 on 50 000 euroa.

- On hienoa nähdä, miten monipuolisesti Liperiin suunnitellaan esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntatapahtumia! Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen iloitsee.

- Toivotaan, että koronatilanne mahdollistaisi nämä hyvät avaukset niin uusilta kuin vanhoilta yhteistyökumppaneiltamme.

Koska koronapandemia vaikuttanee tapahtumien järjestämiseen myös vuonna 2022, yhteistyösopimusten maksatus tapahtuu pääsääntöisesti vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuma tai muu toiminta on voitu järjestää. Budjettiin on jätetty pieni varaus myös mahdollisesti myöhemmin vuoden aikana tuleville yhteistyösopimushakemuksille.

Liperin kunnan edustajien osallistuminen kilpailuihin, tapahtumien avajaisiin tai muihin yhteistyösopimusten hakemuksissa esitettyihin tilaisuuksiin sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Paperista leikatut ihmishahmot pitämässä toisiaan kädestä

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute