Navigaatiovalikko

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Seudullinen oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke

Liperi koordinoi seudullista oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanketta. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan kuntaa: Liperi, Joensuu, Kontiolahti, Ilomantsi, Outokumpu, Polvijärvi, Juuka ja Heinävesi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on osa Oikeus oppia -toimintaohjelmaa.

Seudullisen kehittämisverkoston toiminnan toteuttaminen

Kehittämisverkoston toiminnan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen tuen järjestelyjä sekä suunnitella niiden valtakunnallista levittämistä.

Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Painopisteitä ovat

 • tuen toteuttamisen vahvistaminen lähtökohtina varhainen tuki, suunnitelmallisuus, läpinäkyvyys, oikea-aikaisuus ja moniammatillisuus
 • varhaiskasvatuksen tukeen liittyvien tutkimusperustaisten menetelmien ja interventioiden hyödyntäminen ja levittäminen koulutuksen ja työyhteisöjen kehittämisen avulla
 • lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvän moniammatillisen yhteistyön ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
 • varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheisiin ja tuen jatkumoihin liittyvät käytänteet
 • lapsen terveydentilasta johtuvissa tilanteissa etäyhteyksiä hyödyntävän varhaiskasvatuksen mahdollisuuksien kehittäminen ja toimeenpano
 • paikallisten moniammatillisten toimijaverkostojen osaamisen edistäminen ja toimijoiden ammatillisten roolien selkiyttäminen lasten kehityksen, hyvinvoinnin ja yksilöllistä oppimista tukevien pedagogisten käytänteiden muodostamiseksi kunnissa
 • toimivien yhteyksien luominen VIP-verkostoon, monialaisten palvelurakenteiden kehittämiseen osallistuminen sekä VIP-verkoston moniammatillisen osaamisen ja toimintamallien hyödyntäminen varhaiskasvatuksen lähipalveluissa.

Seudullisen työn tavoitteet:

 • Tuki on inklusiivista ja laadukasta.
 • Asenteet ja arvot näkyvät toiminnassa positiivisesti.
 • Organisaation osaaminen hyödynnetään tehokkaasti.
 • Tuen vaikuttavuutta arvioidaan.
 • Kuntakohtaiset kehittymissuunnitelmat.
 • Monialaisen verkoston luominen.

Hankeen päättyessä lopputuloksena on, että

 • Käytössä on seudullinen malli inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta.
 • Toiminnassa on mahdollisimman yhtenäiset käytännöt tuen järjestämisessä.
 • Tuen rakenteet ja toimintatavat ovat inklusiivisia.
 • Inkluusion merkitys ymmärretään ja se ohjaa toimintaa.
 • Yleinen tuki on vahvistunut ja henkilöstöllä on työkaluja sen arviointiin ja kehittämiseen.
 • Seudulla ja kunnissa on selkeä rakenne tukipalvelujen arviointiin ja kehittämiseen laadun varmistamiseksi.
 • Siun soten kanssa tehtävä verkostotyö toimii seudulla samalla tavalla, mikä helpottaa Siun soten palvelujen järjestämistä kuntien kanssa.
 • Seudulliset asiakirjat on päivitetty ja ne ohjaavat toimintaa.
 • Perheet ovat seudulla tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa.
 • Vaativan erityisen tuen järjestelyt ja yleinen monialainen kehittämistyö tukee henkilöstön työtä varhaiskasvatuksessa. (VIP ja Honkalampi)
 • Osaaminen lisääntyy ja konsultaatiota on saatavilla akuuteissa tilanteissa ja pitkäjänteiselle kehittämistyölle on olemassa rakenteet.

Pienin askelin kohti tavoitteita

Hanketta varten kootaan ohjausryhmä (ohjausryhmästä tarkemmin tietoa loppuvuoden aikana). Ohjausryhmässä on mukana kuntien edustajia, Siun soten edustaja sekä muita yhteistyökumppaneita kuten Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan laitoksen edustaja.

Kuntiin kootaan tukitiimit ja heidän kanssaan tehdään nykytilan kartoitus. Selvitetään tuen rakenteet, käytössä olevat asiakirjat ja tuen jatkumot. Tukitiimien kanssa suunnitellaan kuntakohtaiset pienet askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkosto järjestää koulutuksia ja osaamisen kehittämistä erilaisin menetelmin henkilöstölle. Asiakirjoja päivitetään ja kehitetään varhaiskasvatuksen lain muutosta silmällä pitäen tuen näkökulmasta.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Talven uimakoulut käynnistyvät Liprakassa tammikuussa

Talven uimakoulut käynnistyvät Liprakassa tammikuussa

Ilmoittautuminen käynnistyy tiistaina 7. joulukuuta 2021 uuden nuortenliperi.fi-verkkosivun kautta. Uimakouluryhmät tulevat verkkosivulle näkyviin ilmoittautumisajan alkaessa.

Liperin kunta järjestää uimakouluja Liprakan uimahallilla tammikuun 2022 ensimmäisellä viikolla. Ilmoittautuminen käynnistyy tiistaina 7. joulukuuta 2021 uuden nuortenliperi.fi-verkkosivun kautta. Uimakouluryhmät tulevat verkkosivulle näkyviin ilmoittautumisajan alkaessa.

Uimakoulut 3.–7.1.2022:

 • Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina
 • Liprakan uimahallilla, Silmutie 11, Liperi
 • Hinta 25/30 € sisältäen opetuksen, uimakoulutodistuksen, uintikirjan ja uimataitoa vastaavan uintimerkin
 • Uimakouluihin ilmoittautuminen nuortenliperi.fi -verkkosivun kautta 7.12.2021 kello 16.00 alkaen
 • Jokaiseen ryhmään mahtuu 10 lasta (+ 3 varasijoille)
 • Uimaopettajina Johanna Lukkarinen ja Mira Kostamo

Tiedustelut: uimaopettaja/uinninvalvoja Johanna Lukkariselta p. 050 443 1668 tai johanna.lukkarinen@liperi.fi

Opetusaika 30/45 min. Tätä ennen oppilaat käyvät suihkussa. Opetus alkaa tasatunnein. Vanhemmat ilmoittavat lapsensa ryhmään lapsen iän ja tason mukaisesti.

Ryhmäkuvaukset

Vesikirput 4–5-vuotiaat, 30 min (opetusaika klo 9.00–9.30), 10 uimaria, 25 €

Ryhmä on suunnattu uimataidottomille lapsille, joille vedessä liikkuminen ei ole ennestään tuttua. Ryhmässä tutustutaan veteen leikinomaisten harjoitteiden kautta ja opetellaan itsenäistä liikkumista vedessä eri tyylein. Mahdollisuus suorittaa varhaistaito- tai vesitaitomerkki. 4-vuotiaat vain tähän ryhmään.

Ankat 5-vuotiaasta ylöspäin, 45 min (opetusaika klo 10.00–10.45), 10 uimaria, 30 €

Ryhmä on suunnattu lapsille, joille vedessä liikkuminen on jo ennestään tuttua ja lapsi uskaltaa liikkua vedessä itsenäisesti. Ryhmässä opetellaan uinnin alkeet kellunnasta liu’un kautta potkuihin. Tavoitteena on 10 metrin uimataito. Mahdollisuus suorittaa vesitaito- tai alkeismerkki.

Saukot (Ei ikärajaa, alkeisuimataito) 45min (opetusaika klo 11.00–11.45), 10 uimaria, 30 €

Ryhmässä vahvistetaan jo opittua alkeisuimataitoa ja harjoitellaan erilaisia uintityylejä tekniikkaa silmällä pitäen. Ryhmässä harjoitellaan erilaisia sukelluksia ja hyppyjä ja tutustutaan vesipelastukseen. Tavoitteena on 25 metrin uimataito. Mahdollisuus suorittaa harrastusmerkki.

Muita yleisiä ohjeita:

Vanhemmat auttavat lasta pukutiloissa ja suihkussa, uimaopettajat ovat altaalla vastassa.

Pienet lapset voivat käyttää sitä pukuhuonetta, jossa vanhempi/huoltaja on, vaikka nämä olisivat eri sukupuolta. Lapsen tulee kyetä toimimaan ryhmässä ja olemaan ilman vanhempaa uimakoulun ajan

Uimaopettaja/uinninvalvoja Johanna Lukkarinen lähettää ryhmiin päässeille sähköpostitse tarvittavat tiedot uimakouluista ja ohjeet uimahallissa toimimisesta.

Uimakoulun jälkeen ei voi jäädä uimaan.

Älä tule sairaana uimakouluun. Seuraathan ajantasaista koronatilannetta ja siihen liittyvää ohjeistusta. Tiedotamme ilmoittautuneita suoraan, mikäli koronatilanteen vuoksi uimakoulun järjestämiseen tulee muutoksia.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysyttävät tiedot:

 • Vanhemman ja lapsen nimi, lapsen ikä
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdolliset muut asiat, joita järjestäjien on hyvä tietää lapsesta ja hänen osallistumisestaan
Lapsi sukeltamassa uima-altaassa uimalasit päässään

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Mari Nukarinen

Koordinaattori
 050 473 6869
mari.nukarinen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute