Navigaatiovalikko

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Tiedote koulun aloituksesta 14.5.2020

Tiedote koulun aloituksesta 14.5.2020

Koulut ovat suunnitelleet opetuksen järjestämistä 14.5. alkaen niin, että henkilöiden kontakteja minimoidaan niin paljon kuin mahdollista. Koulut voivat vielä antaa tarkennettuja toimintaohjeita oppilaille ja vanhemmille.

Hyvät vanhemmat, oppilaat ja koulujen henkilökunta

Valtioneuvosto päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Oppilaat siirtyvät takaisin lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen.

Valtakunnallisesti on annettu ohjeita siitä, kuinka lähiopetuksen aloittaminen uudelleen toteutetaan. Useissa asioissa jätetään kuitenkin opetuksen järjestäjälle runsaasti liikkumavaraa.

Perusopetuksen rajoitteiden purkaminen tarkoittaa etäopetuksen järjestelyiden päättymistä. Olemme varautuneet siihen, että kaikki oppilaat palaavat normaalisti kouluun. Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun.

Oppilaan ei tarvitse toimittaa erillistä lääkärintodistusta koululle. Jos vanhemmat päättävät, että lapsi ei riskiryhmään kuulumisen takia tai terveydellisistä/muista syistä tule kouluun 14.5. alkaen, tulee koulun rehtorilta hakea lupaa poissaololle normaalisti Wilman kautta.

Lisäksi pyydämme ilmoittamaan poissaolevan lapsen tiedot alla olevan Webropol-linkin kautta kuljetusten ja ruokailujen järjestämiseksi viimeistään 10.5. (Huom. vain poissaoloa hakevat täyttävät kyselyn)

Edelleen vain terveenä kouluun

Kaikkien oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki noudattavat annettuja hygieniaohjeita. Infektioita voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla ja oikealla yskimishygienialla. Infektio-oireisena ei saa tulla kouluun.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudin-aiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oireisten tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Opetus

Koulut ovat suunnitelleet opetuksen järjestämistä 14.5. alkaen niin, että henkilöiden kontakteja minimoidaan niin paljon kuin mahdollista.  Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan ja he opiskelevat pääasiassa samojen aikuisten kanssa viimeiset kouluviikot lukujärjestyksen aikataulujen mukaisesti.

Liperin yläkoulussa olemme päätyneet ratkaisuun, jossa kunkin luokan opetuksesta vastaa luokanvalvoja yhdessä toisen aineenopettajan kanssa yhteisopettajuudella. Liperin yläkoulussa koulupäivät kaikilla klo 8-14.

Välitunteja kouluilla on porrastettu normaalia enemmän. Koulut voivat vielä antaa tarkennettuja toimintaohjeita oppilaille ja vanhemmille.

Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Tästä syystä toimintaan ei sovelleta kokoontumisrajoituksia tai erillisiä ryhmäkokorajoituksia. Henkilöiden välisistä turvaväleistä koulussa ei ole valtakunnallisia määräyksiä.

Opetusryhmiä ei myöskään tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Kouluilla toimintaa voidaan järjestää myös ulkona.

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Jos ruokailu järjestetään ruokasalissa, aikatauluja on porrastettu normaalia enemmän. Liperin kouluilla on käytössä sekä luokkaruokailua että ruokasalissa ruokailua.

Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään normaalisti 14.5. alkaen. Lapsimäärän mukaan teemme mahdollisesti uusia ryhmä/tilaratkaisuja. On tärkeää ilmoittaa mahdollisimman pian ensi viikon toimintaan osallistumisen aikataulut.

Koulukuljetukset toimivat 14.5. alkaen normaalisti. Aikataulut ja linjat ovat samat kuin ennen poikkeustilaa. Näin säiden lämmetessä kannustamme koulumatkaliikuntaan. Jos tulee tarvetta tarkentaa koulukuljetukseen liittyviä ohjeita, ilmoitamme siitä ensi viikolla.

Tapahtumat

Kouluilla ei kevään aikana järjestetä kevätjuhlia, aamunavauksia tai muita isoja tilaisuuksia. Viimeisenä koulupäivänä lauantaina 30.5. järjestetään kouluilla lyhyt, noin 30 minuutin todistustenjakotilaisuus omissa luokissa vain oppilaiden ja opettajan kesken.

Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella pitää välttää. Vanhempien toivotaan asioivan koulun henkilökunnan kanssa puhelimella tai sähköisesti ja odottaa lasta noutotilanteessa koulun ulkopuolella.

Useilla kouluilla on keväälle suunniteltu leirikouluja ja retkiä. Liperin kunnassa on päätetty, että kevään luokkaretket ja leirikoulut perutaan.

Pienimuotoisia retkiä lähiympäristöön tai luontoon voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen oman opetusryhmän kanssa. Jos luokka tai ryhmä on olemassa vielä kesän jälkeen, voidaan suunniteltu leirikoulu tai retki siirtää seuraavalle lukuvuodelle.

Jos näin ei ole, joudutaan yhdessä kerättyjä varoja palauttamaan. Jos huoltajien kesken ei ole aiemmin sovittu, kuinka varojen palautus tehdään retken/leirikoulun peruuntuessa, tulee huoltajien sopia asiasta nyt yhdessä.

Opetushallitus suosittaa, että kerätyt rahat palautetaan noudattaen samaa periaatetta kuin niiden käyttämisessä tulisi noudattaa: kaikille huoltajille palautetaan oppilasta kohti laskettu tasasuuruinen summa.

Opetushallitus tai opetuksen järjestäjä ei voi määrätä, mitä oppilaiden ja huoltajien keräämille varoille tulisi tehdä, jos niitä ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen.

Tukea ja kohtaamista

Kun päätös koulujen avaamisesta 14.5. alkaen on tehty, on tärkeää pohtia, kuinka viimeiset viikot käytämme. Oppiminen jatkuu lukukauden loppuun, vaikka arvosanat olisikin annettu kuun puolessavälissä.

Kahden viikon lähiopetuksessa ehditään tukea myös oppilaita monin tavoin. Tärkeää on, että ennen lukuvuoden koulutyön päättymistä voimme kartoittaa oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet.

Koulu on tärkeä paikka, jossa tavataan ystäviä ja turvallisia aikuisia. Meille on tärkeää, että tapaamme oppilaat ja näemme, mitä heille kuuluu.

Yhteisten viikkojen jälkeen on mukava aloittaa kesäloma!

Lämmin kiitos oppilaille, vanhemmille ja henkilökunnalle etäopetusjakson työstä ja aherruksesta. Olen erityisen ylpeä oppilaista, jotka ovat pärjänneet hienosti ja osoittaneet laajaa ja monipuolista osaamista ja taitoa itsenäiseen työskentelyyn. Samalla tavalla voin olla ylpeä henkilökunnasta, olette tehneet hienoa työtä.

Ja kiitos myös vanhemmille, teidän tukenne ja apunne lapsille etäopetuksen aikana on ollut korvaamaton.

Nyt olemme jälleen uuden äärellä, oikein hyviä toukokuun viimeisiä kouluviikkoa ja hyvää alkavaa kesää!

Valtakunnallisia ohjeita aiheesta:

 
Koulutarvikkeita ja älypuhelin puisella pöydällä

Lisätietoja antaa:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute