Uutiset pääkuva

Navigation Menu

Публикатор

angle-left Paikkoja haettavina varhaiskasvatuksen opettajien ja vastaavan tehtäviin

Paikkoja haettavina varhaiskasvatuksen opettajien ja vastaavan tehtäviin

Liperin kunta etsii kahta varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaisiin työsuhteisiin Puolivälin päiväkotiin ja Taikametsän päiväkotiin. Haussa on myös varhaiskasvatuksen vastaava määräaikaiseen työsuhteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018). Päiväkotien ryhmät ovat 0–5-vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Hakuaika varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin päättyy 29.7.2019 klo 15:00.

Varhaiskasvatuksen vastaavan tehtävän kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai sosionomi AMK. Tehtävä edellyttää hyvää varhaiskasvatuksen tuntemusta ja kokemusta varhaiskasvatuksen johtamisesta, esimiestaitoja sekä kehittävää työotetta. Varhaiskasvatuksen vastaavat toimivat tiimissä, yhdessä kehittäen ja organisoiden laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja kuntaan. Hakuaika varhaiskasvatuksen vastaavaksi päättyy 12.7.2019 klo 15:00.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Paperiset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi. Postitse jätetyissä hakemuksissa sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain.

Kaksi lasta leikkimässä puussa aurinkoisena kesäpäivänä.