Rakennushankkeen vaiheet pääkuva

Navigaatiovalikko

Rakennushankkeen vaiheet sisältö

Rakennushankkeen vaiheet

Näin rakennusprojekti etenee lupapäätöksen tai toimenpideilmoituksen jälkeen.

1. Valitse vastaava työnjohtaja

Jokaisella rakennushankkeella on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennusvalvonta tarkastaa työnjohtajan pätevyyden. Tavanomaisissa rakennushankkeissa, kuten pientaloissa tai saunassa vastaavan työnjohtajan tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari.

Toimita alkuperäinen, allekirjoitettu työnjohtajan hakemus/ilmoitus rakennusvalvontaan viimeistään silloin, kun teet aloitusilmoituksen.

Rakennushanke etenee työnjohtajan ohjeistuksessa. Työnjohtaja on vastuussa siitä, että hanke toteutuu lain ja määräysten mukaisesti. Hänen ammattitaitoaan on syytä kunnioittaa ja hyödyntää!

2. Käy lupapäätös läpi huolellisesti

Myös saamasi rakennuslupapäätös kannattaa käydä läpi työnjohtajan ja suunnittelijan kanssa.

Lupapäätöksessä on erilaisia lupaehtoja, jotka tulee toteuttaa hankkeen edetessä. Yleisimpiä lupaehtoja ovat erilaiset katselmukset. Lupapäätöksen sisältö käydään läpi aloituskokouksessa, jos sellainen on lupaehdoksi määrätty.

Tarvittaessa myös rakennusvalvonta antaa lisätietoja päätöksestä.

3. Sovi aloituskokouksen pitämisestä

Aloituskokous pidetään yleensä kohteissa, joissa rakennetaan uusia asuin- tai työtiloja. Myös maatalouden tuotantorakennuksista, halleista tai varastoista voidaan määrätä aloituskokous pidettäväksi.

Aloituskokoukseen osallistuvat ainakin hankkeeseen ryhtyvä taho, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Tavallisesti aloituskokous pidetään rakennusvalvonnan tiloissa. Kokouksessa käydään läpi lupa-asiakirjat ja muut esille tulevat asiat sekä pientalojen osalta vähintään perustussuunnitelmat.

Työnjohdon tarkastusasiakirjat aloituskokouksessa:

Tarkastusasiakirja osa A (vastaava työnjohtaja)

Tarkastusasiakirja osa B (IV-työnjohtaja)

Tarkastusasiakirja osa C (KVV-työnjohtaja)

Tarkastusasiakirja, talousrakennukset tai vastaavat (vastaava työnjohtaja)

4. Huomioi erityissuunnitelmat

Lupapäätöksessä voidaan edellyttää erityissuunnitelmia. Erityissuunnitelmat ovat lupapiirustuksia yksityiskohtaisempia suunnitelmia, joissa yleisimmin esitetään erilaisia rakenne-, IV- tai KVV-ratkaisuja. Vaaditut erityissuunnitelmat tulee esittää rakennusvalvontaviranomaiselle ennen niihin liittyvien töiden aloittamista.

Erityissuunnitelmat voit toimittaa sähköpostitse rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta ei arkistoi edellämainittuja suunnitelmia.

Pientalojen perustussuunnitelmat käydään läpi aloituskokouksessa.

Suunnitelmien arkistoiminen on pääsääntöisesti hankkeeseen ryhtyvän vastuulla.

5. Tilaa rakennuspaikan merkitseminen kartoittajalta

Rakennuspaikka merkitään ennen rakennustöiden alkamista. Tilaa paikan merkitseminen suoraan kartoittajalta.

Vastuullisten henkilöiden tulee olla paikalla merkitsemisen aikana. Kartoittaja merkitsee rakennuksen sijainnin ja korkoaseman.

6. Tee aloitusilmoitus

Rakennustyöt voivat alkaa, kun lupapäätös tulee lainvoimaiseksi.

Ilmoita aloitusilmoituksella, milloin luvan mukaiset työt alkavat. Voit jättää aloitusilmoituksen sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti rakennusvaiheilmoituksella rakennusvalvonnan asiakaspalveluun lupavalmistelijalle. Saamastasi lupapäätöksestä näet ajan, jonka puitteissa työ on aloitettava. Aloitusilmoituksen voi tehdä joko rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai vastaava työnjohtaja.

7. Muista katselmukset

Rakennushankkeeseen kuuluu useita katselmuksia. Lue niistä lisää katselmukset-sivulla.

8. Hae muutoslupaa tai jatkoaikaa tarvittaessa

Jos töiden edetessä ilmenee tarvetta muutoksille, keskustele niistä pääsuunnittelijan, työnjohtajan ja rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Osa muutoksista voidaan toteuttaa ilman muutosluvan hakemista.

Jos hankkeen aloittaminen tai loppuun saattaminen viivästyy, voit hakea hankkeelle jatkoaikaa. Ohjeet muutos- ja jatkoaikalupien hakemiseen löydät Muut luvat -osiosta.

9. Rakennushanke päättyy loppukatselmukseen

Vastaava työnjohtaja pitää koko rakennushankkeen ajan tarkastusasiakirjaa, johon hän merkitsee keskeisimmät tekemänsä tarkastukset ja mahdolliset huomautukset. Tarkastusasiakirja säilytetään työmaalla, ja sen on oltava käytettävissä katselmuksilla. Jos valmista tarkastusasiakirjaa ei ole järkevää käyttää esimerkiksi pienissä kohteissa, työnjohtaja voi tehdä tarkastusasiakirjan myös työmaapäiväkirjan tyyppisesti.

Luovuta kopio tarkastusasiakirjasta loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvonnalle arkistoitavaksi.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kesän poikkeukset aukioloaikoihin

Kesän poikkeukset aukioloaikoihin

Liperin kunnanvirasto ja kunnan asiakaspalvelupiste ovat suljettuna 5.–30.7.2021. Katso muut kesän poikkeukset aukioloaikoihin tiedotteestamme!

Hallinto

Kunnanviraston aulassa (Varolantie 3) on nähtävissä kunnan virallinen ilmoitustaulu sekä kaava-aineistot myös heinäkuussa viraston ollessa muuten kiinni. Kunnan puhelinvaihde 013 686 511 vastaa arkisin klo 8–16.

Liperin kunnanviraston ollessa suljettuna asiointi kirjaamoon sähköisesti kirjaamo@liperi.fi, puhelimitse 040 630 0763, tai postitse osoitteella: Liperin kunta/Kirjaamo, PL 20, 83101 Liperi.

Elinympäristöpalvelut

Elinympäristöpalveluissa on puhelimitse tavoitettavissa heinäkuussa:

 • tekninen johtaja (2.7. asti) p. 050 467 3533
 • vesihuoltopäällikkö (1.–15.7.) p. 0400 279 991
 • isännöitsijä p. 040 661 3634

Rakennusvalvonnan katselmukset

 • valvontainsinööri p. 0400 428 653
 • kartoittaja p. 050 448 9894

Rakennuspaikkojen merkitsemisestä sovittava hyvissä ajoin!

Vikailmoitukset

Päivystyksen hälytysnumero koskien vesi-, viemäri ja kiinteistönhoitoasioita on 0400 575 447.

Varhaiskasvatuspalvelut

Puolivälin, Paloaukean, Lautasuon ja Viinijärven päiväkodit ovat auki koko kesän. Taikametsän päiväkoti on suljettuna remontin vuoksi 25.6.–1.8.2021.

Esiopetus alkaa 11.8.2021. Esiopetusta on Liperin kirkonkylällä Penttilässä, Viinijärvellä ja Salokylässä koulujen tiloissa sekä Jyrin koululla samassa rakennuksessa 1- ja 2-luokkalaisten kanssa.

Taikametsän, Lautasuon ja Puolivälin päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. Puolivälin päiväkodilla vuoroesiopetusta on aamu- ja iltapäiväryhmissä. Jyrin ja Viinijärven esiopetusyksiköissä toimii joustava esi- ja alkuopetus yhdessä perusopetuksen kanssa.

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ehtii vielä ilmoittautua!

Paloaukean, Viinijärven ja Lautasuon päiväkodeissa järjestetään kaksivuotisen esiopetuskokeilun mukaista toimintaa.

Maksuton varhaiskasvatus (20 h/vko) 1.8.2021 alkaen liperiläisille vuonna 2016 syntyneille, kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, jotka eivät kuulu kaksivuotisen esiopetuskokeilun kokeiluryhmään. Paikoista voi olla yhteydessä Hanna Ruotsalaiseen, p. 0400 428 397.

Varhaiskasvatuksen vastaavien päivystyspuhelin on 040 766 0950.

Perusopetus

Koulut alkavat keskiviikkona 11.8.2021. Syysloma on viikolla 42 (18.–22.10.)  ja syyslukukausi päättyy keskiviikkona  22.12.2021.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022, talviloma on viikolla 10  (7.–11.3.2022).

Hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan on päättynyt, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella koulujen rehtoreilta. Valintapäätöksiä tehtäessä etusijalla ovat  ensimmäisen luokan ja erityisen  tuen oppilaat.

Maksullisten koulukuljetusten järjestäminen uudistuu seuraavalle lukuvuodelle. Ellei reitillä kulje avointa joukkoliikennettä, voidaan selvittää kuljetuksen järjestämistä kunnan tilausliikenteessä. Jos kuljetuksen tarve on lukukauden alusta, tulee siihen hakea 15.7. mennessä, katso www.liperi.fi/maksullinen-koulukuljetus.

Kun lukuvuoden kuljetussuunnittelu on valmiina, asiasta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja Wilman kautta. Kuljetusten aikataulut löytyvät kouluun.fi-palvelusta. Lisätietoa kouluun.fi-palvelun käytöstä on tulossa elokuussa.

Maaseutupalvelut

Tehtaantie 8, 80400 Ylämylly

 • Toimisto suljettuna 5.–18.7.2021.
 • Avoinna ajanvarauksella 19.7.–1.8., p. 040 748 5310. Muutoin avoinna arkisin klo 9–15.

Lomituspalvelut

Jäkäläpolku 2 A 2, 80400 Ylämylly

 • Avoinna arkisin klo 9–15, lomitus@liperi.fi
 • Asiakaspalvelun puhelinaika arkisin klo 12–15, p. 040 630 5899 tai p. 040 167 9100.
 • Lomituspäällikkö (päätöksenteko, neuvonta ja laskutus), p. 040 105 4040.

Vapaa-aikapalvelut

SUVI SOI LIPERISSÄ -KONSERTIT

 • pe 9.7. klo 18:00 Penttilä-salissa Mathias Sandberg Trio, Koulukuja 1
 • ti 13.7. klo 18:00 Liperin kirkossa Välke – Varjosta valoon, Duo Lux, Tutjuntie 1
 • ti 20.7. klo 18:00 Penttilä-salissa Sodanjälkeisen kuplettilaulun konsertti Jukka Romu ja Arto Tarkkonen, Koulukuja 1
 • to 22.7. klo 18:00 Viinijärven Valistustalolla Sodanjälkeisen kuplettilaulun konsertti Jukka Romu ja Arto Tarkkonen, Viinijärventie 51
 • to 29.7. klo 18:00 Liperin kirkossa Let it be 51 vuotta, Akateeminen saksofonikvartetti, Tutjuntie 1

Konsertteihin vapaa pääsy, ohjelma 10 €

KESÄN JUMPAT

 • Ti 1.6.–27.7. Ulkotreeni senioreille Ylämyllyn monitoimitalon viereisellä hiekkakentällä, Viljatie 1, klo 10–10:45
 • Ti 1.6.–13.7. Ulkotreeni Käsämässä Liprakan ympäristössä, Silmutie 11, klo 16:30–17:15
 • To 3.6.–24.6. Porrastreeni Pärnävaaran portaissa, Pärnävaarantie 32, klo 16:45–17:15 aloittelijat ja klo 17:30–18 konkarit. Porrastreeni Pärnävaaralla jatkuu to 1.–15.7. yhteinen ryhmä kaikentasoisille klo 16:45–17:30.

Osallistumismaksu 2 €/kerta. Ilmoittaudu ennakkoon!

Tarkemmat tiedot www.liperi.fi/ohjattu-liikunta tai terveysliikunnanohjaaja Mira Kostamo, p. 040 582 6726.

PIHATREENIT

Ke 12.5.–30.6. klo 17:30–18:30 Ylämyllyn seurakuntatalon pihalla, Katajakuja 1.
Pihatreeni jatkuvat 4.–28.8. samaan kellonaikaan.

Pihatreeneissä ei osallistumismaksua tai ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja: Mira Kostamo, p. 040 582 6727 tai Minna Turunen, p. 040 522 2291.

UIMAHALLI JA KUNTOSALI LIPRAKKA

Silmutie 11, Käsämä

www.liperi.fi/uimahalli

Liprakan huoltokatkon aikana 25.6.–9.8. uimahalli ja kuntosali suljettu.

Elokuu, ti 10.8. – su 29.8.:

 • ma-pe klo 14–18
 • la-su suljettu

KUNTOSALIT

Kesän yleisövuorot:

Jyrin kuntosali (Patteristontie 12b)

 • ti ja pe klo 16–20
 • ke miesten vuoro klo 16–18, naisten vuoro klo 18–20.

Viinijärven kuntosali (Kirkkotie 4)

 • ma ja to klo 16–19

NUORISOTYÖN KESÄ

Riemua rannoilla

Tiistaisin Liperin nuorisotyö rantautuu uimarannoille ympäri Liperiä. Mukana muun muassa sup-lautoja, pelejä, vesileluja ja muuta puuhaa rantapäivien piristykseksi. Rantapäivillä säävaraus. Ei uimavalvontaa!

Action-keskiviikot

Keskiviikkoihin mahtuu jos jonkinlaisia retkipäiviä, liikuntaa, taidetta sekä kulttuuria, jokaiselle jotakin. Osaan tapahtumista vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään edeltävään sunnuntai-iltaan mennessä osoitteessa bit.ly/liperinactionkeskiviikot.  

Talo-torstait vietetään nuorisotaloilla, lähimaastoissa tai vaikka nuotion äärellä. Talo-torstaihin mahtuu teemoja, toimintaa ja elämyksiä.

Nuorten mediapajat

Kesän aikana voit osallistua myös nuorten mediaprojektiin! Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, eikä omaa välineistöä tarvita. Mediaprojektissa nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia mediatuotoksia, kuten esimerkiksi valokuvia tai videoita.

Mediaprojektiin voit osallistua lähettämällä kuvan sähköisen lomakkeen kautta: bit.ly/Mediaprojekti2021

Lisätietoja mediapajoista: Sanna Härkönen, p. 050 4723 209, sanna.harkonen@edu.liperi.fi

Vielä ehdit esittää toiveita kesätekemiselle! Ota rohkeasti yhteyttä Liperin nuorisotyön väkeen ja kerro ideasi ja toiveesi kesään. Kaikki Liperin nuorisotyön tarjoama toiminta on maksutonta.

Tarkemmat tiedot löydät:

Yrittäjien palvelut

Liperin kunnan elinkeinoyhtiö Lipertek palvelee yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia myös kesällä.

Ajantasaiset tiedot löydät Lipertekin verkkosivuilta www.lipertek.fi.

//Uutista päivitetty 28.7.2021, korjattu muuttunut Liprakan aukeamispäivä.// 

Syreenin kukkia lähikuvassa

Yhteystiedot

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

valvontainsinööri
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute