Purkamislupa ja purkulupa pääkuva

Navigaatiovalikko

Purkamislupa ja purkamisilmoitus sisältö

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Kaikista purettavista rakennuksista on tehtävä purkamisilmoitus. Osaan tarvitaan purkamislupa.

Purkamislupa

Purkamisluvan tarvitset, jos purettava rakennus:

  • sijaitsee asemakaava-alueella
  • sijaitsee alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • sijaitsee yleiskaava-alueella ja yleiskaavamääräys vaatii purkamisluvan hakemista
  • on sellainen, että sitä voidaan pitää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana. Myös talousrakennukset ja vähäiset rakennukset tarvitsevat purkuluvan, jos niitä voidaan pitää arvokkaina

Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvitse hakea erikseen, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa tai jos kyseessä on talousrakennus tai vähäinen rakennus.

Purkamisilmoitus

Kaikista purettavista rakennuksista on tehtävä purkamisilmoitus. Ilmoitus pitää tehdä, vaikkei purkamislupaa tarvittaisikaan. 

Purkamisluvan hakeminen ja purkamisilmoituksen tekeminen

Purkamisluvat ja -ilmoitukset käsittelee rakennustarkastaja. Hae purkamislupaa rakennusvalvonnasta tai täytä purkamisilmoituslomake.

Purkamislupahakemuksessa on oltava rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoitus. Purkamislupahakemukseen ja purkamisilmoitukseen tarvitset seuraavat liitteet:

  • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokra-sopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
  • Purkujätteiden käsittelysuunnitelma
  • Valokuvat purettavasta rakennuksesta
  • Asemakaava-alueella asemapiirustus, jossa purettava rakennus on ja alueen tuleva käyttö on esitetty (esim. maisemointisuunnitelma)
  • Haja-asutusalueella asemapiirustuksen sijaan karttaote, josta ilmenee purettavaksi aiottu rakennus sekä kiinteistötunnus

Purkamisluvan ja -ilmoituksen käsittely

Toimita lupahakemus liitteineen rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Purkamisilmoitus täytyy jättää 30 vuorokautta ennen purkutöiden aloittamista. Tänä aikana lupaviranomainen voi perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Käsittelemme lupahakemuksia lähes viikoittain. Jos havaitsemme puutteita hakemuksessa, ilmoitamme niistä yleensä hankkeen suunnittelijalle, joka ammattilaisena osaa parhaiten täydentää hakemusta.

Lupapäätökset tulevat nähtäville virastotalon ilmoitustaululle sekä Kuulutukset ja ilmoitukset -sivulle päätöstä seuraavana päivänä.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin Korpivaaran tuulipuistohanke etenee - rakentamisesta vastaa OX2

Liperin Korpivaaran tuulipuistohanke etenee - rakentamisesta vastaa OX2

Tuulivoimapuiston rakentaminen Liperin Korpivaaraan etenee. Tuulipuistoon tulee neljä tuulivoimalaa. Hanke siirtyi lokakuussa Tuulialfalta uusiutuvan energian yhtiö OX2:lle, joka vastaa myös hankkeen rakentamisesta.

Tuulipuiston toteuttaminen on aloitettu lokakuussa tuulihavaintomaston pystytyksellä. Ennen lopullisen voimalamallin valintaa halutaan alueelta vielä tarkempia tuulisuustietoja. Tämänhetkisen aikataulun mukaan tuulipuiston pohjustus- ja rakennustyöt alkavat vuoden 2020 aikana. Tuulivoimapuiston on määrä valmistua kaupalliseen käyttöön vuosien 2021-2022 aikana.

Suunnittelutarveratkaisu tuulivoimapuistolle ja rakennusluvat voimaloille on hyväksytty vuonna 2016. Rakennusluvan mukaan Korpivaaran tuulivoimapuistoon suunnitteilla olevien voimaloiden enimmäiskorkeus tulee olemaan 236 metriä ja enimmäislähtömelutaso 106 desibeliä. Korkeudella tarkoitetaan voimalan lavan pyyhkäisykorkeutta.

Liperin Korpivaaran tuulivoimapuisto tullaan liittämään Fingridin 110 kilovoltin Kontiolahti-Huutokoski-voimalinjaan.

Liperi on mukana hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostossa, joka pyrkii pienentämään kuntien hiilijalanjälkeä. Hiilineutraaliustavoitetta edistää myös Korpivaaran tuulipuistohanke. Tuulivoima on kotimaista, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa.

Tällä hetkellä OX2:lla on Suomessa rakenteilla kuusi tuulipuistoa.

OX2 viestii hankkeen etenemisestä, ja tulossa on muun muassa avoin keskustelutilaisuus kuntalaisille.

Lisätietoja antavat OX2:n Niklas Hokka (yhteystiedot alla), sekä maanantaista 28. lokakuuta alkaen Liperin kunnan rakennusvalvonta, rakennustarkastaja Raimo Ponkilainen, raimo.ponkilainen@liperi.fi.

Alla videoupotuksena koostevideo Lapuan Jouttikallion tuulipuiston rakentamisesta:

Kolme tuulivoimalaa Jouttikallion tuulipuistossa.

Lisätietoja hankkeesta:

Yhteystiedot

Raimo Ponkilainen

rakennustarkastaja
 040 747 2200
raimo.ponkilainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Lassi Vornanen

Kartoittaja
 050 448 9894
lassi.vornanen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute