Navigaatiovalikko

Päihteet ja pelihaitat, sisältö

Päihteet ja pelihaitat

Kunnan ehkäisevällä päihdetyöllä pyrimme estämään riskien, ongelmien ja haittojen syntymistä kaikenikäisten kuntalaisten parissa.

Päihteiden käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä riskejä ja riippuvuutta. Niiden käytön vähentämisellä tai lopettamisella kokonaan on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja koko elämään.

Päihteillä tarkoitetaan päihtymistarkoitukseen käytettyjä, psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia aineita kuten alkoholia, huumeita, tupakkaa ja muita nikotiinituotteita. Myös lääkkeet ovat päihteitä silloin, kun niitä väärinkäytetään lääkinnällisen tarkoituksen sijaan päihtymistarkoituksessa.

Netin käyttäminen ja rahapelaaminen karkaavat joskus hallinnasta ja ne alkavat tuottaa haittoja ja ongelmia.

Ehkäisevällä työllä pyrimme estämään riskien, ongelmien ja haittojen syntymistä kunnan eri toimialojen palveluissa kuten nuorisotyössä, perusopetuksessa, vapaa-aikapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Alkoholi

Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Suurin osa aikuisväestöstä juo alkoholia pieniä määriä siten, ettei terveysriskejä ole odotettavissa. Liiallisen alkoholinkäytön riskirajat vaihtelevat tilanteen mukaan. Alkoholiriippuvuudesta ja vakavista alkoholiongelmista kertovat todella vahvat humalatilat ja merkittävä alkoholinsietokyvyn kasvu.

Jokaisen alkoholia vähänkin käyttävän on hyvä ajoittain pysähtyä tarkkailemaan omaa alkoholinkäyttöään, koska se saattaa lisääntyä vähin erin ja muuttua huomaamatta ongelmakäytöksi. Omaa alkoholin käyttöä voi tarkastella suuntaa-antavien testien avulla:

Pelaamisen haitat

Peliriippuvuus ja siihen läheisesti liittyvä rahapeliriippuvuus ovat monen asian summa. Kun pelaaminen ei tunnu enää hauskalta, vaan pakonomaiselta, kannattaa tarkastella omaa pelaamiskäyttäytymistä. Rahapeliriippuvuus on haitallista myös omalle taloudelliselle hyvinvoinnille.

Tukea ja apua antavat esimerkiksi vertaistukiryhmät sekä valtakunnallinen Peluuri.

 

 

  • Vertaistukiryhmät
  • Seurakunnan AAryhmä
  • “Pitääkö olla huolissaan”testit
  • Vertaistukea: Peluuri, EHYT, valtakunnalliset
  • Kunnan ehkäisevä päihdetyö

 

Lue lisää

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute