Navigaatiovalikko

Päätöksenteko sisältö

Päätöksenteko

Liperin kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Kunnanhallituksessa on 9 valtuuston valitsemaa jäsentä.

Tietosuojalainsäädäntö rajoittaa yksityishenkilöitä koskevien henkilötietojen julkaisemista internet-sivuilla. Tästä syystä pöytäkirjat poistetaan verkkosivuilta puolen vuoden säilyttämisen jälkeen ja lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä asioita ei julkaista.

Mikäli yksityishenkilön henkilötietoja on välttämätön olla pöytäkirjoissa, ne poistetaan valitusajan päätyttyä verkkosivuilta.

Esityslistat ja pöytäkirjat ja kuulutukset ja ilmoitukset löydät omilta sivuiltaan vasemmalla olevasta valikosta.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Pokali ry:n liikuntakysely on avoinna

Pokali ry:n liikuntakysely on avoinna

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttaa yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn ajalla 8.2.–8.3.2021. Kyselyllä kartoitetaan muun muassa kuntalaisten liikuntatottumuksia ja kysytään kehitettäviä asioita liikunnan osalta omassa kunnassa.

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttaa yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn ajalla 8.2.–8.3.2021. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ovat sitoutuneet kyselyyn, jossa hyödynnetään Webropol-kyselytyökalua.

Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 osana Tulevaisuuden liikuntakunta -hanketta.

- Kysely toteuttaa liikuntalakia, jonka mukaan jokaisen kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa päätöksissä. Ei ole tiedossa, että muut maakunnat toteuttaisivat tällaista kyselyä näin yhtenäisesti. Siltä osin olemme Pohjois-Karjalassa edelläkävijöitä. Tavoitteena on saada liikunnan vaikuttamistyöhön kuntakohtaista tietoa käyttökelpoisessa muodossa, Pokalin vs. aluejohtaja Tomi Pyylampi selventää.

Liikuntakyselyssä selvitetään mm. kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, eniten harrastettuja liikuntamuotoja, liikunnan harrastamista lisääviä ja rajoittavia tekijöitä, urheiluseuratoimintaan osallistuvien määrää ja halua panostaa taloudellisesti liikunnan harrastamiseen.

Lisäksi kuntalaisilta kysytään kehitettäviä asioita liikunnan osalta omassa kunnassa.

- Kyselyssä käytetään vuonna 2017 luotuja seurantaindikaattoreita, joskin osittain hiukan päivitettyinä. Tätä on tiiviisti työstetty maakunnan liikuntaviranhaltijoiden kanssa ja toivomme kyselyn keräävän paljon vastauksia, vs. aluejohtaja Pyylampi toteaa.

Kysely suoritetaan jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa samaan aikaan, jolloin tuloksia voidaan vertailla kuntien kesken. Samalla saadaan tärkeää tietoa koko maakunnan tilanteesta.

Kyselyn tuloksia voidaan tarkastella muun muassa kokonaisuutena, kunnittain, ikäryhmittäin ja postinumeroiden mukaan alueittain jaoteltuina.

Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman laaja-alainen vastaajien joukko.

Kyselyn täyttäminen on hyvin nopeaa ja yksinkertaista.

Päivitys 10.2.2021: Kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella Liperin, Viinijärven ja Ylämyllyn kirjastoilla!

Metallin väriset käsipainot lattialla, painojen päällä Liperin kunnan sydänheijastin

Lisätietoja kyselystä:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute